ICH HABE ES NICHT GETAN

ICH HABE ES NICHT GETAN;  open pleidooi  tegen de intocht van Sinterklaas in Amersfoort

Er was een tijd dat het hele Nederlandse volk langs de zijlijn stond te juichen omdat zijn held Jan Pieterszoon Coen 15.000 Bandanezen liet uitmoorden. Een hele eilandbevolking,, met geen ander recht als dat van de niets ontziende veroveraar letterlijk,  van de kaart deed verdwijnen. Een daad van genocide waarvoor hij in zijn geboortestad Hoorn een standbeeld verdiende vonden zijn dankbare stadsgenoten.. Op school leerden we alleen over de welvaart die de handel in specerijen ons land bracht.

Er was een tijd . We noemen het onze gouden eeuw, dat het het heel normaal gevonden werd dat Nederland wereldleider was op het gebied van de slavenhandel. 500.000 mensen uit Afrika en 1.135.000 mensen in Azië werden slachtoffer van deze zucht naar winst van de Hollandse koopmansgeest .Met dank aan de predikant Calvijn. Een marchanderen met mensenlevens  wat we vandaag de dag omschrijven  als de meest goddeloze mensenhandel . Waar voor de monumenten vooral de trots op de overigens  zeer late afschaffing gedenken. Op school lazen we de negerhut van oom Tom.

Er was een tijd , dat in een koloniale oorlog ( Atjeh) gevoerd om onze economische belangen daar veilig te stellen, 125.000 inlanders omkwamen. Waarvoor de grootste massamoordenaar generaal van Heutzs nog in mijn jeugd werd geëerd met een enorm standbeeld op de Apollo laan in onze hoofdstad Amsterdam. Apollo de Griekse god van het licht , de rede en de dichtkunst kan het nog cynischer. De stille kracht van het verzwijgen werd hiermee tot een van de hoogtepunten van de Nederlandse identiteit verheven

Er was een tijd , dat men het heel gewoon vond, dat Nederlandse overheids instellingen er aan meewerkten om ten minste 100.000 Joods Nederlandse burgers, naast homoseksuelen , zigeuners en andersdenkenden op transport te zetten naar vernietigingskampen in Polen. Het Nationaal monument gedenkt vooral de gevallen verzetsstrijders van onze kant. 2000 om precies te zijn. Vandaag de dag zijn we vooral trots op het boek van de omgekomen Anne Frank, de achterkamer, omdat onze eigen bovenkamer de gruwelijke werkelijkheid vergeten is of niet aan kan.

Er was een tijd dat men zonder woord van protest werd uitgezonden naar onze gordel van Smaragd. Om daar met geweld een opstand neer te slaan. Dat bij die zogenaamde politionele acties in het “opstandige” Indonesië naar schatting 150.000 doden of meer aan de kant van de burgerbevolking vielen. Daarover wordt in alle schoolboeken in de Nederlandse taal diep maar dan ook diep gezwegen. Aan Nederlandse kant waren er 5000 gevallenen te betreuren, waarvan de helft door ziekten. Een dodental dat nog steeds met een groot aantal monumenten voor veteranen wordt geëerd. In alle leerboeken werd Soekarno afgeschilderd als een rebel, omdat het woord terrorist nog niet gangbaar was.

Er was een tijd, dat de Nederlandse overheid het heel normaal vond om soldaten van Molukse afkomst onder valse voorwendselen hier naar toe te lokken om ze hier uit de krijgsdienst te ontslaan. Terwijl deze soldaten de overheid altijd trouw hadden gediend . Door deze list kreeg de vrije republiek der Zuid Molukken geen kans zich als zelfstandige republiek binnen de federatie Indonesië zich een  plaats te veroveren. 3578 soldaten en 9000 familieleden werden  het slachtoffer van dit politiek steekspel.  Het enige  monument van lafheid dat deze vrijheidsstrijders kregen was de onnodige liquidaties van 7 van hun jongeren.

Moet ik als Nederlander nu begrip hebben voor deze inktzwarte bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis. Begrip waar voor ? Misdaden tegen de menselijkheid ? Het is maar goed dat het Internationaal strafhof in den Haag niet kan oordelen met terugwerkende kracht. Was dat  wel zo geweest,  was ons hele bruto nationaal product nog niet genoeg geweest om de herstelbetalingen te verrichten. Een bescheiden vergoeding als een druppel op de gloeiende plaat  van en  voor al dat aangebrachte, maar o zo nodeloze leed. Natuurlijk kun je oeverloos debatteren over de precieze schuldvraag. Een vertragingstactiek een farizeeër waardig voor de onwil  naast  het gebrek aan een  volwassen collectief geheugen.

Moet ik vandaag de dag dit onuitgesproken , maar alom aanwezige racisme, dat aan veel van deze acties ten grondslag ligt, nu vieren met de intocht van Sinterklaas? Er komt een tijd, dat onze klein en achter klein kinderen zich zullen schamen voor de hypocrisie die van deze gezellige intocht uitgaat. Een monument zullen oprichten voor de bestrijders daarvan!!

Naar mijn mening kun je namelijk geen feest vieren door net te doen of er verder niets aan de hand is. Door het gelijk van de geschiedenis door verdringing aan jouw kant te leggen. Door alle mogelijke verbanden en verwijzingen door te knippen en te isoleren.   Dat is feestvieren in het ego- getto van een verder door ons onbegrepen werkelijkheid. Volgens mij kun je beter niet je  beroepen op een traditie als aan die traditie in wezen zo veel geweld ten grondslag ligt .Een traditie wordt nooit geheiligd als er aan de wortels ondergronds zoveel bloed kleeft.  Een feest dat je alleen kunt vieren als je voor de fouten van onze voorouders je ogen heel hardnekkig dichtknijpt is een feest voor blinden . Als je voor jezelf het excuus verzint : ICH HABE ES NICHT GETAN. Omdat het kind niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de fouten van zijn voorouders , maar wel mag profiteren van hun rijke erfenis en geestelijke nalatenschap. Zeg ik dan niet met meer recht: J’ACUSE. Als je als politieke partij sterk maakt voor deze intocht in Amersfoort. Bewijs je voor mij slechts een ding . Dat het zwaartepunt van je Kromme gracht beleid niet veel verder reikt als het eigenbelang van je  lange Jan hoog is. Dat regeren voor uit zien is kan alleen maar zo zijn vanuit de lessen van het verleden. Als je dat als burgerpartij niet kunt inzien, moet je terug naar de schoolbanken om nu voor de verandering eens te leren lezen zonder handen voor je ogen en mond. Let wel ik ben niet tegen zwarte Piet ik ben tegen de huichelarij van Sinterklaas. In ieder geval kun je nu niet meer beweren: Das haben wir nicht gewust oder das haben wir nicht getan

LUDO 6-4-2018