ALS JE DE WET KUNT AANPASSEN KUN JE OOK HET PROTOCOL AANPASSEN*

ALS JE DE WET KUNT AANPASSEN KUN JE OOK HET PROTOCOL AANPASSEN*

Eigenlijk worden we op een hele subtiele manier , taaltechnisch gezien zeker,  misleid of een bepaalde kant op gemanoeuvreerd . De hele kudde van gewillige en dove schapen  wordt bijna letterlijk  door hun eigenliefde of medemenselijkheid  ter slachtbank  geleid. Alle frisse neusjes in het bataljon  wijzen  , zei het met moeite, dezelfde kant op. Ik doel hier op het hot item van dit moment “orgaandonaties”. Zonder dat het woord dood maar een keer valt. De omschrijving na afloop is  het meest favoriet bij onze dominees van de politiek. Er wordt steeds zonder uitzondering gesproken van orgaan donaties. Doneren staat in het Nederlands voor schenken. Afgeleid van het Latijnse woord donare (ik doe een beroep) en via een omweg langs het Franse donner( geven) uiteindelijk in onze taal terecht gekomen. In het Nederlands heeft dit woord via het begrip ‘ geven om ‘vooral de betekenis gekregen van een vrijwillige bijdrage of schenking .De de voorstanders van de nieuwe wet doen het daarom voorkomen dat al onze organen als een erfenis voor iedereen kunnen worden beschouwd. Een nalatenschap ten behoeve van zij die lijden. Een campagne pro die met veel meer geld gevoerd is als die van zij die nog nadenken . Ik mis bijna op de televisie beelden van mensen die 3 keer per week aan de nierdialyse machine* liggen. Je met smachtende en gepijnigde blik moeten aanspreken.  De nieuw aangenomen wet naar een plan van d66 Kamerlid Pia Dijkstra heet dan ook niet voor niets de wet op de orgaandonaties. Toch was het uit het oogpunt van politieke correctheid, taalhygiëne en maatschappelijke zuiverheid beter geweest als de wet: DE AANPASSING OP DE WET VOOR ORGAANTRANSPLANTATIE TEN BEHOEVE VAN DERDE had geheten. Om onder deze noemer in stemming te worden gebracht zij het  in een breed maatschappelijk debat en kader met alle pro’s en contra’s. Alle voor en tegens.

ALS GOD NIET DOOD IS KAN EEN MENS OOK NIET STERVEN !!

 Deze wet heeft onvoorziene gevolgen voor  de aanhangers van een  godsdienst. Als je geloof je leert  dat er alleen sprake is van een eeuwig leven en dat de mens ondeelbaar één moet zijn met zichzelf en met  zijn God roept het wegnemen van organen na zijn lichamelijk verscheiden de vraag op of je vragen over leven en dood en de definitie daarvan niet teveel overlaat  aan alleen medici. Vertegenwoordigers van een beroepsgroep, die het liefste zwijgen over het aantal gemaakte medische missers. Is de ongeboren vrucht eigenlijk niet ook een orgaan!! Als je gelooft in astrale lichamen is voor zij die dit geloven het lichaam als drager van de ziel ook nooit dood. Je kunt dit als atheïst natuurlijk klinkklare kolder en onzin vinden. Maar hier geldt , dat de pot de ketel verwijt Je plaatst namelijk zelf de medische wetenschap als “religie”op een voetstuk van volmaaktheid, waar deze piede de stalle is gemaakt van de zompige kleileem van falende mensen. Kortom genezen is falend mensenwerk.

AD HOC ZONDER TERUGDRAAIEN

De behoefte aan organen wordt ingegeven door de lange wachtlijsten van patiënten die op een donororgaan wachten. Het is voor een deel ad hoc beleid, maar wel een dat de deur open zet naar  mogelijk andere vormen van wetgeving. En zo de rechtszekerheid ondergraaft. De bewijslast wordt omgedraaid, in de zin dat ik schriftelijk moet aantonen, dat ik iets niet wil. Als dit met alles zo was werd regeren wel een heel moeilijke zaak. Dat het persoonlijk bezit ophoudt met het overlijden lijkt me een idee, dat op de nodige weerstand van VVD’ers en andere neoliberalen zal stuiten. Op hoeveel organen heb je eigenlijk als ontvanger recht. Zit er wel garantie op? Of gaan we over meer als een ontvangen orgaan inkomsten belasting heffen.

Als burger moet ik blindelings op de overheid kunnen vertrouwen, dat zij naar beste kunnen aan mijn kant staat en niet alleen als dat het overheidsbeleid goed uitkomt. Als er in dit land een tekort ontstaat aan bijvoorbeeld timmerlieden nemen we toch hoop ik geen wet aan die iedereen iedereen verplicht een timmercursus te volgen! Ik moet er niet aan denken, dat ik verplicht samen met Geert Wilders en Thierry Baudet aan een nieuw wit Nederland mee moet timmeren. Geef mijn portie maar aan Fikkie of die T66 ers in de Kamer (technocraten66). Als deze wet in werking treedt krijgen wij twee brieven van de overheid of ik wel of niet mij als orgaandonor wil laten inschrijven in het donorregister. Ik kan hier twee kanttekeningen bij plaatsen. Directere vormen van democratie in plaats van de parlementaire dictatuur waaronder we nu leven schijnen met wat goede wil dus heel wel mogelijk. Maar kunnen we het geld dat daarmee gemoeid is niet beter besteden aan het door ontwikkelen  van kunstmatige organen . Iets waar de wetenschap op een veel breder gebied bij gebaat is dan alleen een verkapte subsidie aan de producenten van medicijnen, die de afstoot reacties moeten onderdrukken

SCHENKEN DOE JE MET HART EN ZIEL NIET OMDAT HET MOET

Maar is er ook werkelijk sprake van schenken. Hoeveel schenk je eigenlijk, niet je geslachtsdelen en niet de hersenen, maar hoeveel wel. Hoeveel mogen ze van je af nemen of uitnemen zo als de medische term luidt ? Waar houdt de ziel en het bewustzijn op. Wie controleert de apparatuur om te bepalen of je hersendood bent en welke Pool stelt deze af ? Zelfs het belangeloos geven biedt een zij het immaterieel voordeel voor hij of zij die geeft. Kan worden gezien als een concreet bewijs van liefde. Maar hoe vrijwillig is de vrije wil, die door een wet gestuurd moet worden. Hoe ongedwongen is je bijdrage als je door niet te geven voor asociaal wordt uitgemaakt. Hoeveel is jouw leven waard als dat van een ander meer waard lijkt. Hoeveel moeite wordt er nog gedaan om jou te redden, terwijl een ander al op jouw nieren ligt te wachten . Ben je in overdrachtelijk zin gesproken al niet hersendood als je niet meer zelfstandig kunt denken of geen verwachtingen meer koestert  in dit leven? Als dit leven jou niks ( meer )  schenkt, wat heb jij dan terug te geven??

DE VRIJE WIL STAAT BOVEN DE WET

De wet is er niet om alles te regelen, maar alles in goede banen te leiden .De wet is er niet om alles als een stel fröbelende huisvrouwen te betuttelen. De wet is geen zelfstandige entiteit, maar een onderling stel van afspraken. Geen eigen rechtslichaam , maar een contract. De wet is er niet om dwingend vorm te geven aan de het mooiste bezit van de mens ; ZIJN VRIJE WIL. De wet is er niet om zelfstandig beleid te scheppen. Daarvoor ontbreekt het de wet aan fantasie en scheppingsdrang. De wet is er om er voor te zorgen dat we met zijn allen samen let wel samen kunnen leven. Of dat leven eindeloos gerekt moet worden is een andere vraag. Een vraag, die alleen elk mens voor zich kan beantwoorden naast de vraag, hoe verantwoord is het om alles van jezelf te geven. Waar het antwoord ook slecht geldigheid bezit voor dat individu in het bijzonder. Ik ben niet tegen orgaandonaties, maar alleen aan diegenen, die mijn hart al gestolen hebben. Ik ben niet tegen het eten van vlees, maar andere vormen van kannibalisme* zijn me vreemd. Nu is de wet er met de kleinst mogelijke meerderheid gekomen. Om reden van eerlijkheid politieke zuiverheid en taalhygiëne kun je dus beter spreken van orgaan transplantaties ten behoeve van derde en dan de mensen nog eens laten kiezen. Maar dan via een breed maatschappelijk debat.

*Hersendood – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersendood

Op een intensivecareafdeling kan het lichaam van een hersendode blijven functioneren door het toepassen van kunstmatige ademhaling. Wanneer iemand hersendood wordt verklaard, kan dat voor nabestaanden een moeilijk te verwerken mededeling zijn. Door de kunstmatige beademing ziet de hersendode er niet dood …

*De bulk van mensen, die wachten op een nieuw orgaan zijn nierpatiënten.