SHOW MIJ ECHT DANSEN

Vanmorgen in bed lag ik nog even na te denken over opmerkingen bij mijn post op Facebook van de avond daarvoor.  Opmerkingen als ; Als het hoort er gewoon bij. Al die dips and tricks zijn een integraal onderdeel van de show. Zonder acrobatiek kun je een show geen show noemen! Of is een dans wedstrijd geen echte wedstrijd meer . De mensen vragen erom!! Zonder opklimmende moeilijkheid graad komt de lat in het dansen nooit hoger te liggen. Het is een hele uitdaging !

Zeker om al deze loze kreten te pareren. Zo als bekend zet ik graag overal kanttekeningen bij. Iets  als vanzelfsprekend voor waar aannemen zonder het te onderzoeken is het begin van de intellectuele ondergang van de Titanic. Dat is mosterd zonder maaltijd.  Dan kun je beter als alle conservatieven in je bed blijven liggen en in de bevroren toestand van je vriesslaap genieten van wat je meent te bezitten. Een angstig soort zekerheid. Een blije ingevroren domheid. Daarmee niet beseffend dat elke zekerheid, die zijn bestaan niet voortdurend rechtvaardigt ook van zelf erodeert. Dat daar de kladderadatsch* inkomt. De mot voor de huisvrouwen onder ons. Dat daar na verloop van tijd niet veel meer van overblijft als een flinterdun vliesje over de leegte van een door de tijd  volkomen uitgehold begrip.

Met iets voor waar aan te nemen zonder het zelf te onderzoeken bied je een ander de mogelijkheid je iets op de mouw te spelden. De lege mouw, het gebrek weg gespeld op het uniformjasje van de nu weerloze oorlogsveteraan.

Nu las ik verleden week in een wetenschappelijk artikel, dat linkse mensen vaak in complotten denken. Ze zien overal de georganiseerde hand van het kwaad in . Complotten worden zelden gesmeed met goede bedoelingen, ook een vorm van denken in de hellekrochten van de achterdocht. Anonieme , maar omvangrijke niet te controleren krachten. De blinde niets ontziende bureaucraten zo als bij de Tsjechische schrijver Franz Kafka. Niet te achterhalen ondergrondse machinaties die proberen het individu ongemerkt hun wil op te leggen. Iets waar tegen voortdurende waakzaamheid geboden is. Nu klopt deze stellingname ten dele ook wel. Linkse intellectuelen, een groep waar ik voor de volle 10% behoor, de overige 90% besteed ik aan andere hobby’s binnen mijn persoonlijkheid, zien vaak machtsmisbruik van overheden. “Gewoon” omdat ze er bijna overdreven extra alert op zijn .Net als bij je vrouw, die een keer overspel heeft gepleegd binnen jullie huwelijk. Een overspel dat zeker in het begin het geschade vertrouwen in haar flink op de tocht zet. Ondergraaft of noem maar wat op. Een knipoog van de buurman wordt vrijwel onmiddellijk vertaald als weer een begin van het verraad aan jullie liefde. Het overbekende : Zie je wel, terwijl je eigenlijk blind bent voor wat het anders kan zijn. Een gewaarschuwd man telt niet graag voor twee, maar voor 10 als het om de onduidelijkheid van zijn eigen niet onderkende onzekerheid gaat. Maar goed terug naar af . Ik dwaal graag af. Sla bij voorkeur nieuwe wegen en bospaden in. Als ik roodkapje was geweest in dat sprookje met de grote boze wolf was dat sprookje heel anders afgelopen. Ik was nooit opgegeten, omdat de wolf mij niet had kunnen vinden of achterhalen. Zo erg kan ik afdwalen in de zijwegen van al mijn zinnen en gedachten.

De vraag was; horen dit soort “kunsten “in het feest van het dansen thuis ? De meeste acrobatische dansen vinden overigens hun oorsprong in vechtdansen. Waren een vorm van militaire oefening. Een gevechtsdril om door een hogere graad van geoefendheid de vijand te overwinnen.. Nu is de liefde zeker een oorlog, maar wel een die als wapen juist niet zonder de fluwelen handschoen kan. Je kunt als je net zo dol bent op metaforen als ik, de moderne acrobatische dans ook zien als het inspelen op de geest van deze tijd, de strijd in de Urban jungle. De moderne versteende stad waar in in de grimmige bijna unheimische sfeer die er hangt niemand zijn leven meer zeker lijkt

Wil ik dit wel. Wil ik de dans zien als een strijd van allen tegen allen.?Laat ik om tot een antwoord te komen even een andere actuele en soms hoogoplopende discussie weer onder de publieksaandacht brengen. Het sinterklaasfeest. Die is er vroeg bij zullen velen denken. Of moet je daar nu weer over beginnen het is pas april. Een beetje rust graag in de tent. Zeker moet ik daar nu al over beginnen, want de voorbereidingen zijn al in volle gang. Domheid kent geen tijd (citaat Ludo) Amersfoort ,mijn woonstede, wil de landelijke intocht van de heilige Baas organiseren. Traditie getrouw overladen met een heel asielzoekers centrum aan zwarte Pieten. Iets waar ik faliekant op tegen ben. Niet op dat asielzoekerscentrum natuurlijk. Ik ben niet voor niets 10% links Waar ik op tegen ben is dat “ zwarte” mensen ongevraagd zonder hun inspraak en toestemming worden opgevoerd als zwarte knechten gewoon omdat dit er zo bij hoort. De domheid is hier aan zijn eigen vanzelfsprekendheid overgeleverd.

Maar is 100 Pieten gewoon wel zo gewoon ? Nu is in de loop van de zes jaar, dat dit debat gevoerd wordt de toon gepolariseerd, maar ook hebben er zich verschuivingen voor gedaan in de publieke opinie. Was eerst 99% van de bevolking voor een intocht met een horde aan zwarte Pieten. Tegenwoordig is het percentage gezakt naar 87%. Hoe langer je er over nadenkt hoe minder wenselijk het wordt om in de openbare ruimte anderen te dwingen te lijden onder jouw nauwelijks te onderbouwen conservatieve standpunt. Met alleen het is een feest zeg je maar bar weinig als je geen vorm geeft aan de inhoud. Ik zeg dit, terwijl ik 4 jaar geleden nog een van de meest fanatieke voorstanders was van zwarte Piet. Het kan dus verkeren. Ik ben nog steeds niet tegen zwarte piet let wel, maar iedereen moet het op zijn persoonlijke wijze vieren. Dus die dips and tricks mag je rustig doen binnen de privé sfeer van je slaapkamer. Iets waar ze zeker onderdeel uit kunnen maken van een wat bizar liefdesspel. Wie ben ik om anderen het genoegen van de zweep en handboeien te ontzeggen ? Maar ik wil er alleen niet naast staan als je je vriendin of vrouw mishandelt want dan wordt ik ontzettend boos. Doe je het in het openbaar ben je niet voor niets strafbaar . De dictatuur dus van de opgelegde feestviering en seks is pas leuk als het machtsspelletjes worden stoten mij tegen en voor het hoofd. Dat zelfde standpunt neem ik in tegen over dips and tricks . Ik ben niet a priori tegen , maar ik vind een heroverwegen wel op zijn plaats. Simpelweg de vraag kunnen we ook andere wegen inslaan . Om net zo als een dwalend roodkapje niet ten prooi te vallen aan honger van eenvormigheid. Aan de honger van de wolf van de publieke wansmaak.

Zal ik ter afsluiting, ik heb mij zelf op rantsoen gezet 1200 woorden niet meer, nog wat stichtelijke woorden rondstrooien als strooigoed De conclusie die ik vanmorgen in bed eigenlijk trok was: HET HELE LEVEN IS EEN LEVENSLANGE LEERSCHOOL. JE BENT PAS UITGELEERD ALS JE ER WAARDIG AFSCHEID VAN KUNT NEMEN. ( citaat Ludo)

* Oorspronkelijk politiek satirische weekblad van 1848-1944. Uitgegeven in Berlijn door Albert Hofman en David Kalisch,. Hier gebruikt in de betekenis van in duizend scherven vallen of in duigen.