Rooie Rakker

Laten we eerst even voor op stellen dat iedereen van alles en iedereen mag houden , zo als iedereen dat zelf blieft. Mocht je dus van het koningshuis of anderzijds als alleseter van gehaktballen houden om redenen die een ander niet begrijpt is dat toch  je goed recht. De vrijheid van liefde en voorkeur, je smaakgevoel zeg maar je geboorterecht.. Het is net als met wat wij als de liefde kennen . Aan een ander valt niet of nauwelijks uit te leggen waarom je specifiek voor die vrouw kiest. Nog los van de vraag of je een andere mogelijkheid had of dat wat je liefde noemt je een andere keuze laat. In dat geval spreek ik liever van de dictatuur van de liefde. Een heerschappij zo als die  door heel de geschiedenis een rol van betekenis heeft gespeeld.. Het is zeg maar; dat je met  je buurmeisje trouwde, omdat je geen andere vrouwen kende behalve Mientje van kinds af aan. Van belang is en blijft dat je je eigen emotionaliteit en gevoeligheden onderkent. Zaken los kunt zien en ontkoppelen. De overwegingen van emotionele aard niet de overhand laat krijgen op het boerenverstand al bedrieg je daarmee voortdurend jezelf. (spot)

Nu zou ik beweerd hebben, dat het koningshuis geen belang meer heeft en maar opgedoekt moet worden. Dat is raar want het koningshuis in Nederland heeft een enorm belang bij Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Hoe groot dat belang van die aandelenportefeuille precies is, dat is het geheim van den Haag en het Lange Voorhout. Je kunt je dus geen financiële crisis veroorloven door het koningshuis zonder meer buiten spel te zetten.

Ik begon mijn betoog met de stelling, dat het belang van de kleine man zelden of nooit centraal heeft gestaan. Niet bij de regering en niet bij de bank. Dat is dan ook de kern van het betoog.  Hoe dat komt? Machthebbers hebben zich vaker wel als niet vooral bezig gehouden met hun eigen belangen. Hoe ze dat doen? Door oorlogsvoering, overerving van privileges en het aansturen op huwelijksbanden om te komen tot samensmelting van erflanden. Door handel te drijven met en in staatsbelangen, die als persoonlijk bezit worden beschouwd. Door misbruik te maken van een voorkeurspositie. Dat wat wij kennen als de usurpatie van de macht.

Klopt deze stellingname . Als ik naar de geschiedenis kijk zie ik weinig anders, dat mij van het tegendeel kan overtuigen. . De 100 jarige oorlog, de rozen oorlog, de Franse burgeroorlog tussen 1402- 1422. De 30 jarige oorlog de 7 jarige enz enz. Dit is nog maar een zeer summier deel van een lange geschiedenis. Talloze veldslagen waarin koningen tegen elkaar optrokken en het onderspit dolven. Toch kent de hele geschiedenis maar 3 terechtstellingen van koningen door het volk.. Karel I van Engeland. Louis de XIV en tsaar Nicolaas de II. Bij al die talloze oorlogen waren machthebbers als koningshuizen betrokken. Zeker in de tijd van het feodalisme en het absolutisme.. In de tijd van het imperialisme werd in Europa de scepter gezwaaid door de onderscheidenlijke koningshuizen. Vaak ook nog familie van elkaar. De eerste wereldoorlog kent als aanleiding de moord op het Oostenrijks- Hongaars keizerlijk paar. Zo kan ik nog uren doorgaan. je hoort zelden van een koningshuis dat failliet verklaart wordt. Hoogstens ontheven van de macht.

Je mag dus voorzichtig stellen dat het instituut koningschap erfelijk belast is. Dat de erfelijkheidswetten van de Oostenrijkse monnik en geleerde Gregor Mendel wellicht op een aantal Europese vorstenhuizen van toepassing moeten worden verklaard of geeft blauw bloed je het recht te verklaren dat de wetten van de genetica niet op koningen van toepassing zijn. Het geval doet zich voor dat het de vorstenhuizen zelf zijn die zich beroepen op hun afstamming. Zo als ik al zei een baarmoeder van wie dan ook is geen diploma voor bekwaamheid. Hoe genetica zich verhoudt tot de context van de geschiedenis blijft een open vraag.

Nu worden een aantal wat wij noemen usurpators ( overweldenaars) opgevoerd als bewijs dat het altijd nog slechter kan. Zeker maar de geldigheid van dat argument valt te betwisten. Het minst van twee kwaden is nog niet het beste als dat niet wordt afgewogen tegen mogelijk betere alternatieven. Alleen wordt in Nederland die vraag nauwelijks gesteld. Hoeveel beter zouden wij af zijn met een gekozen president.

Zo kun je ,nu we het er toch over hebben, jezelf ook de vraag stellen; zijn aandeelhouders van bedrijven medeschuldig aan een mensonwaardig beleid door dat bedrijf, waaraan zij inkomsten ontlenen. Moeten of hadden aandeelhouders hun macht moeten gebruiken om dat beleid te veranderen? Of vallen aandeelhouders van koninklijke bloede onder de ministeriële verantwoordelijkheid.   Ik doel hier specifiek op vorstenhuizen, die ten tijde van de slavernij al aan de macht waren. Waaronder de Oranjes. Onder slavernij versta ik ook allerlei verkapte vormen als contractarbeid en gedwongen te tewerkstelling zo als tot 1946 veel in Oost Indië voortkwam onder Nederlands bestuur. Laat tot die tijd nu het vorstenhuis van Oranje ook Indonesië, Suriname en de Antillen jaren lang tot hun kroonjuwelen hebben gerekend. Gebieden waar tot recent slavernij en contract arbeid hele gewone praktijken waren. Wordt het dan niet eens tijd dat de koning als vertegenwoordiger van het huis van Oranje persoonlijk zijn excuses aanbiedt. Vooral ook omdat de familie door bezit van aandelen eeuwenlang heeft kunnen profiteren van misstanden op de arbeidsmarkt. Of maken vorstenhuizen geen deel uit van een collectief geweten ?

Het idee dat de koning er voor zijn volk is wordt door de geschiedenis gelogenstraft. Het koningschap heeft alleen een beroep op het gewone volk gedaan als die alleen heerschappij in gevaar kwam. Het gewone volk is altijd als speelbal gebruikt in een politieke machtsstrijd. Het volk bestaat eigenlijk niet. Door de steeds veranderende samenstelling van de erflanden groeiden of nam het bezit af. Koningen hebben zich zelden of nooit iets gelegen laten liggen aan hun eigen nationaliteit. Die werd vaak even gemakkelijk ingewisseld als hun godsdienst.Het je kunnen beroepen op een nationaliteit gaat dan alleen op als die landsgrenzen ook onveranderlijk zijn vastgesteld. Er zijn om maar een voorbeeld te noemen de afgelopen 25 jaar 30 nieuwe landen bijgekomen.

Kijk het belang van het volk om zich te laten overheersen door enkelingen mag veranderd zijn. Maar niets garandeert dat dat aan de kant van de vorstenhuizen ook zo is. De vraag blijft hoe verander je de mentaliteit van de majesteit.

Mocht je graag meer lezen over de mogelijke malversaties van onze koningshuis lees dat het onderstaande artikel via de link.

Rapport: De kosten van het koningshuis – De Republikein

www.derepublikein.nl/de-verborgen-kosten-van-het-koningshuis/

Translate this page