BOERKA VERBOD of waar een klein land nog kleinzieliger in kan zijn.

6 Jaar vanaf mijn geboorte heb ik in tehuizen gezeten geleid door nonnen. In het katholieke spraakgebruik beter bekend onder de vriendelijker naam zusters. Al die tijd, mijn hele jeugd,  ik spreek nu over het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw droegen deze zusters het zwaar habijt . Niet dat er ook maar ergens in de Bijbel een verwijzing naar dit gebruik stond of er op één bladzijde gewag van werd gemaakt, maar ze deden dit als een geaccepteerde in de maatschappij ingebedde vorm van boetedoening. Om uiting te geven aan een leven: gewijd aan contemplatie en ascese in navolging van de eerste heremieten. Vroegchristelijke kluizenaars, die ruw haren kledingstukken droegen in de brandende zon en hitte van de woestijnen van Egypte. Deze zusters hielden zich zomers en ‘winters door overtuiging streng aan de kledingvoorschriften waaronder de verplichting het hele hoofd bedekt te houden door een zware gestevende  kap. Een bruidssluier als de hartvormige omlijsting van hun in mijn herinnering veelal engelachtig gezichten.

Vond ik dat als kind erg dat al mijn moeders de godganse dag in habijt rondliepen. Neen! Ik wist niet anders. Ze waren voor mij de zusters van Sinterklaas. Zo  zacht hun handen waren gelijk de liefde die uit al hun blikken sprak. Lievere vrouwen heb ik daarna nooit meer gekend.

Deze religieuzen werden in het dorp Halfweg tussen en Amsterdam en Haarlem waar het kinderhuis Sint Anna stond met de grootst mogelijke eerbied bejegend. Als zij naar het dorp gingen kregen zij van iedereen voorrang. Ook bij de bakker en bij de slager hoefden zij nooit te wachten, omdat iedereen hun voor liet gaan. Uit ouderwetse beleefdheid!  Want zij waren de bruiden van Christus . Zij hadden hun leven geofferd aan de dienst van de Heer, maar waren ook ons arme zondaars bij Hem tot voorspraak. Naast hun gebeden stelden zij hun hele verdere leven in dienst van de Heer door als blijk van zijn liefde zieken en armen ,gevallen vrouwen als mijn moeder en weduwen en wezen, maatschappelijke melaatsen en leprozen om binnen het spraakgebruik van die tijd te blijven, vertroosting te brengen. Deze klederdracht om het zomaar te noemen zou in een streng christelijke gemeenschap als het Staphorst in die dagen volkomen uit de toon vallen. Toch ook daar zouden zij veilig over straat kunnen lopen in hun alles verhullend habijt, want het gaat niet om hoe je gekleed bent , maar om de mens die daar onder zit. Om het aangeboren respect voor een geloofsovertuiging die niet de jouwe is.

Het is raar, maar ik zie die draagsters van boerka’s  als de nonnen van de Islam. Ik wil dan ook niet van vrouwenonderdrukking spreken zonder uit hun mond hun religieuze overwegingen te hebben vernomen.

Nu is er door de kamer een wet aangenomen die het dragen van boerka’s in een aantal instellingen verbied.

In de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding staat dat het verboden is om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Het gaat om boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen.

In juni van dit jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel, maar de wet is nog niet in werking getreden.

 

Die bivakmutsen en integraal helmen hebben ze er met de haren bijgesleept om niet beschuldigd te worden van religieuze onverdraagzaamheid, maar hoeveel boerka’s en nikabs zie ik op een gewone doordeweekse dag in Amersfoort. Hoeveel van die vrouwen bewegen zich gedwongen door deze nieuwe wet voort per pedes apostulorem. De oude omschrijving van de benenwagen. Vrijwel niet een.

Even krijg ik het satirische  beeld van een boerka draagster met een integraal helm op. Valt die dan met haar neus in de boter doordat zij een dubbele bekeuring krijgt.

Zij vallen mij dus extra op. Terwijl ik als niet politicus of gezonde Hollander  denk dat het tot de gebruikelijke tactieken van de terrorist behoord om zolang mogelijk onopvallend te willen blijven. Als je preventieve maatregelen wilt nemen kun je beter de regering van Afghanistan en Pakistan via de Nederlandse ambassade in Islamabad het verzoek overbrengen op een geheel boerka verbod aldaar . Daar vinden namelijk in het stamland van deze klederdracht op één dag meer aanslagen plaats dan in heel West Europa in 10 jaar.

Als je zo  tegen het vermommen bent kun je beter het carnaval verbieden en al die sinterklazen en zwarte pieten met of zonder helmen  van de weg halen. Om maar niet te spreken over al die dronken vrijgezellen avonden in het week-end. Dat lijkt mij een heel wat effectievere maatregel!

Gelukkig zijn er nog mensen in dit land die verder kijken als dat hun angst lang is. Femke Halsema in deze een vrouw naar mijn hart , die weigert als burgemeester van Amsterdam prioriteit te geven aan het uitvoeren van dit onzinnige verbod. De politiek verwijt haar dat zij niet het recht heeft om door het volk aangenomen wetten te negeren. De wet geldt voor allen in gelijke mate binnen het grondgebied van de Nederlandse staat!

Nu is het al een teken van goedkope op effect berekende  blasfemie en hoogmoed om  als  politicus alleen wanneer dat goed uitkomt je  te beroepen op de volkswil. Neem bij voorbeeld maatregelen als het afschaffen van de dividend belasting voor grote bedrijven of het verhogen van de energie belasting of het B.T.W. tarief daar hoor ik niet één volksvertegenwoordiger  het argument hanteren, dat hij of zij de ultieme wil van het soevereine volk ten uitvoer brengt.

Neen! Beter zou het zijn om een cordon sanitaire om moreel dubbelzinnige wetten te leggen met als verantwoording de eed van Hippocrates. Een gelofte , die stelt dat men geen enkele behandeling mag toepassen , die de patiënt in dit geval de gemeenschap meer kwaad als goed berokkend. Dat je geen wetten aan moet nemen die de geestelijke gezondheid en vrijheid al is het maar  van een deel van de inwoners schaadt.

Als belangrijkste redenen voor deze gedeeltelijke invoering wordt  na ‘gedegen’ en ‘gewogen’ onderzoek vooral de veiligheidsrisico’s genoemd. Mensen zouden zich anders kunnen voor doen als wie of wat zij zijn. Zouden terroristische bedoelingen kunnen hebben, die zij op zo een manier zouden willen versluieren. Zouden politici altijd eerlijk hun bedoelingen duidelijk maken? Is het opwerpen van een rookgordijn om je werkelijke bedoelingen te versluieren ook niet een vorm van staatsterrorisme?

Hier redeneert de angst van de straat  om het zo maar te zeggen. De blinde angst waardoor de politiek de weg kwijt is!! De domme angst die dwingt tot symbool politiek om een krachtig statement te maken, een standpunt in te nemen, dat in werkelijkheid als  varken op Dirk slaat. Als men de conservatieve richtingen in de Islam waarin het dragen van de boerka tot de voorschriften behoort beter zou kennen en doorgronden zou men weten dat de mannen het als een diepe belediging beschouwen om er als vrouw bij te lopen. Dat zou namelijk kunnen wijzen op een homofiel karakter dat binnen die culturen verafschuwd wordt. Je zult als man in een boerka gekleed nooit het paradijs kunnen betreden.

Maar er bestaat inderdaad een zeker een veiligheidsrisico als je op een dergelijke manier uiting geeft aan je intolerante angst voor het geloof van andersdenkenden . Je loopt het risico op het creëren van martelaren. Zo als mijn godsdienst leraar altijd al zei. Als de Romeinen vooraf hadden geweten van de latere omvang van het christendom, dat tot hun ondergang zou leiden, hadden ze Jezus van zijn leven niet aan het kruis genageld. Wet of geen wet.