de NIEUWE VRIJGEMAAKTEN!

 

“Wie een zondebok wil aanwijzen, begint het beste bij zichzelf de balk uit zijn eigen oog te verwijderen!”

Inderdaad de regering heeft zijn beloftes van een jaar geleden niet waar gemaakt. Een terugkeer naar het “oude normaal”zit er voorlopig niet in. Ook is er helaas weinig of niets veranderd aan de capaciteit in de zorg. Of aan de toenemende werkdruk en het inkomen van de zorgmedewerkers of andere hulpverleners waaronder de politie en de GGD medewerkers. Nog steeds schort het aan de onderbouwing van allerlei maatregelen. De transparantie van het beleid heeft nog het meeste weg van koffiedik kijken . Lijken allerlei vrijheden van hoger hand steeds verder te worden ingeperkt. De regering lijkt totaal niets geleerd te hebben van de afgelopen periode. En zo is er nog wel een ellenlange waslijst aan klachten te verzinnen. Zeker voor zij die zich net als de nieuwe vrijgemaakten verneukt voelen als de komma niet traditie getrouw daar staat waar hun voorouders die dachten.

a

Met een voortdurende herbezinning op de traditionele vaderlandse folklore schijn je volgens neoconservatieven als Thierry Baudet het”Joodse ras “te kunnen vernieuwen. Net hoe het te pas komt Jammer alleen dat hij als fout deel van de mensheid niet te veredelen valt”citaat Ludo

Maar gaat het hierom boze opzet? Is de regering ter kwader trouw? En valt de misdadige nalatigheid van dit misdaadsyndicaat de ministers elk afzonderlijk te verwijten? Of is er hoogstens sprake van een zekere mate van onvoorzichtigheid, nalatigheid of gebrek aan zorgvuldigheid. Valt het feit dat zij schijnbaar falen op zo veel punten enkel onder overmacht. Kon de regering niet anders dan de tot dan gangbare norm overschrijden, omdat er in de beginfase in maart 2020 noch een gezonde noch een werkbare norm voor goed bestuur in deze bestond? Steunend op een democratische wetgeving. Een proces dat zo als bij de invoering van alle wetten de nodige tijd kost. Valt het misschien door gebrek aan tijd en door onzekerheid te verklaren dat de regering blijft vasthouden aan de eenmaal ingeslagen weg. Ook al is het schip allang vastgelopen aan de lagerwal van zij die weigeren aan welke maatregel dan ook hun medewerking te verlenen. Wat aan beide kanten een doodlopend bergpad door een zichzelf herhalend gebrek aan inzicht en creativiteit veroorzaakt ?

Het virus blijkt in al zijn facetten nog veel onvoorspelbaarder dan zelfs de meest pessimistische viroloog wilde geloven. De zwartboeken kunnen open. Daardoor lopen de cijfers en de daarop gebaseerde modellen en het beleid achter de feiten aan. Ook omdat de vaccinaties, zeker na verloop van tijd, lang niet zo effectief zijn als we met zijn allen de regering en het OMT voorop 9 maanden geleden nog wilden geloven? Was dat optimisme als lente gevoel dus niet eerder een doodgeboren kind dan een reële optie jezelf weer te laten gaan? Een besluit voornamelijk genomen onder druk van bepaalde sectoren in de samenleving alle maatregelen met ingang van 20 september te schrappen. De druk van de ketel te halen,Terwijl we vanaf begin juni dit jaar al donders goed wisten dat het dansen met Jansen eerder in een danse macabre voor hedonistische verslaafden Under the Vulcano* zou eindigen dan in een gezellige reidans door een gezonde alcoholvrije samenleving.

beeld uit de film

Helaas hebben sommige groepen in de maatschappij hun toevlucht gezocht in magisch denken.* Proberen grote groepen hun doodsdrift( thanatos) onder controle te krijgen door het verzinnen van de meest onwaarschijnlijke complottheorieën. Anderen meenden een bijdrage aan het bestrijden van het virus te leveren door voortdurende kritiek op zelfs de minste aanpassing aan hun voorheen zo veilige bestaan. Vaccinatieweigeraars die vooral de ernst van de zaak ontkennen. Weigeren onder ogen te zien dat zij bewuste of onbewuste schuld dragen door hun gedrag. Omdat zij vrijgevochten en los gezongen van elk vertrouwen in een autoriteit buiten zichzelf hierdoor menen te weten wat het beste voor hun is. Niet beseffen hoe vloeibaar hun realiteit daar door geworden is.

Maar als bij zoveel in deze wereld ligt de schuldvraag in het midden. Kan na verloop van tijd alleen worden beantwoord als beide partijen eerst de balk uit hun eigen oog verwijderen. Stof in overvloed voor zowel het Bijbelboek Predikers als een Parlementaire enquête.

Voor nu zijn we echter bezig een bosbrand te blussen. Terwijl de wind en het klimaat tegenwerken. Daarvoor bestaat vrijwel geen democratische methode op basis van eindeloos overleg. Een methode die alle partijen op gelijke wijze recht doet. De enige reële optie is ondanks de schade voor het milieu zoveel bos te rooien dat er brandgangen ontstaan breed genoeg om het vuur te isoleren. Waardoor het na verloop van tijd vanzelf zal doven. Zie  onze werkers in de gezondheidszorg als onze brandweerlieden. Welke maatregelen er nodig zijn om hun werk te ondersteunen is de verantwoordelijkheid niet alleen van de regering, maar van elk individu afzonderlijk.

Toch heb ik tot op heden nog geen enkel werkbaar voorstel gehoord uit de mond van al die criticasters; hoe de uitbraak van deze infectie ziekte onder controle te brengen.  Daarom blijf ik, zij het soms tegen heug en meug, moe en buiten adem als een bejaarde marathonloper zonder dat de finish in zicht is,  toch de adviezen van het R.I.V.M. trouw handhaven. Al was het maar om na afloop als laatste te kunnen lachten en te zeggen. Zie je wel; Een vrije geest valt maatschappelijk niet te isoleren zonder daar rijker van te worden.

Ludo

Wie meer over schuld wil lezen verwijs ik graag naar ;https://www.noorlandjuristen.nl/Strafrecht/Schuld/index.htm