AMALIA TE DIK ?

 Hoe dik mag je zijn als 14 jarige, is daar een norm voor. Als je alleen je  twee zusjes hebt om je eigen gewicht aan af te lezen.  Zijn de onderdanen in alles maat bepalend? Afgelopen donderdag kwam er weer een druk Twitter verkeer op gang.. Niet voor de eerste keer. Een jaar geleden was het ook al raak. De prangende vraag  was weer : Is prinses Amalia te dik ? Lekker belangrijk!! Nu houd ik mij persoonlijk niet zo bezig met de familiekwalen van het vorstenhuis. Daar heb ik speciale oranje vrienden voor. Oranje van binnen en van buiten in alles wat de klok doorslaat. Ik zelf zie dat soort ziekelijke belangstelling vooral als een verkapte vorm van jaloezie en onderdrukt leedvermaak. Er zijn belangrijker zaken in dit leven als de gezondheidstoestand van de koning en zijn gezin. De vraag bijvoorbeeld hoe gezond zijn financieel beleid is. Of hij wel of geen belasting betaalt over zijn privévermogen. Of dat het familiekapitaal wordt aangewend om de markt voor betaalbare huurwoningen te verzieken door in Amsterdam rücksichtslos panden op te kopen.

Maar goed als geboren satiricus wil ik wel even dieper op de kwestie ingaan. Allereerst moet ik zeggen dat ik geen roddelbladen lees. Dus niet weet hoe de prinsessen er vandaag de dag bij lopen. Ik zou ze op de Varkensmarkt in Amersfoort kunnen passeren zonder ze een tweede blik waardig te keuren. Op de dansvloer met ze dansen zonder te weten, dat ik mij in “beter” gezelschap had bevonden als normaliter het geval. Op mijn leeftijd kijk je namelijk geen vrouwen of koningen meer  na.Hoogstens om ze terug te fluiten.  Ook nooit gedaan. Ik vind dat een soort van vrouw of koningsonvriendelijkheid, waar ik mij met mijn hoge rode beschavingspeil liever niet schuldig aan maak. Het gaat hier dus om een mijzelf toegedicht positief zelfbeeld. Een visie die met mijn lichamelijk overgewicht weinig of niets van doen heeft. Geestelijk kun je nooit overgewicht hebben. Het gewicht van het menselijk denken gaat boven zijn kilo’s .Kwaliteit en wijsheid boven kwantiteit aan domheid.

Maar goed terug naar de vraag is prinses Amalia te dik. Over de naam wil het nog even niet hebben .Wie zijn dochter in deze tijd Amalia noemt !!! Aanmenooitniet. Ook een naam kan een vorm van kindermishandeling zijn. Mocht zij  te dik zijn kan ik daar een als logicus een aantal vooronderstellingen aan vastknopen. Daar gaat deze column over. Stel dat, dan volgt hier uit; is het leidende principe.

  • Willem Alexander is een ontaarde vader, dat hij zijn dochter dwingt onderwerp te zijn van de goedkope ziekelijke spotlust van het volk . Na verleden jaar had hij ook kunnen zeggen, ze is te ziek om de aardappeleters uit Groningen  te bezoeken. Ze houdt niet van patat. , ik heb haar daarom thuis gelaten. Met deze mededeling van persoonlijke aard had hij het hele land er collectief toe bewogen haar een volledige oogst aan fruitmanden van Flipje uit de Betuwe toe te sturen. Met Flipje erbij. De Nederlandse posterijen koppijn door overwerk bezorgd in de vorm van zakken vol met beterschapskaarten. Had de lieve Amalia het arme kind geweten hoe geliefd ze was op het platteland en in de kleine steden.

  • Koningin Maxima is een ontaarde moeder, dat ze haar dochter dwingt mee doen aan dit bezoek aan het hoge noorden des Lands om zelf als persoon naast haar te stralen als nog voor even de schoonste van het land. Iets wat je eigenlijk alleen van boze stiefmoeders in sprookjes verwacht. Haar ouder worden en rimpels te verhullen door iemand die minder mooi is als zijzelf naast zich te dulden. Als bliksemafleider. De onverhulde vurigheid van haar semi Spaanse aard, waar tegen wij in het verleden al 80 jaar hebben gevochten.

  • Het is het koningshuis niet opgevallen, dat er een lid niet helemaal door de beugel kan. Het geen maar weer des te meer bewijst, hoe makkelijk je als koninklijke familie vervreemd raakt van je wortels in de huidige maatschappij. Een korte opfriscursus maatschappijleer samen met premier Rutte lijkt mij hier voldoende

  • Het doet helemaal niet ter zake Amalia voelt zich er wel bij en heeft er zelf geen last van. Je kunt dan rustig zeggen dat ze dik is. In het andere geval steek je namelijk de kop in het zand.

  • Ze heeft er wel wat last van, maar laat en plein public zien dat ze er tegen vecht. Een karaktervastheid waar aan de andere leden van het koninklijk huis een voorbeeld kunnen nemen. Niets dat zo snel leidt tot geestelijke vetzucht en constipatie als de hele dag maar over het paard getild te worden.

  • Met deze laatste vooronderstelling leg ik de weer de bal terug waar hij feitelijk hoort bij de vraag : Hoezo dik, naar welke en naar wie zijn norm ? Het lijken wel altijd  de maageren te zijn die de dikken nawijzen, nooit andersom.

Ludo 30-4-2018

  • Het vervolg op dit artikel lees u in deel 2