Artikelen 2018-12-15

BOERKA WETGEVING ( leestijd circa 4 minuten)
Vanaf 2003 bestaat in de media de ‘traditie’ rond eind december : het woord van het jaar, te kiezen. Een nieuw woord of begrip dat het meest treffend de jaargeest weergeeft. Blokkeerfries naast balanstrutje gooien dit jaar hoge ogen. Mijn bescheiden bijdrage: Boerkawetgeving. Wat dat mag zijn leg ik uit.
Boerkawetgeving is gelegenheidswetgeving, die het onderliggende probleem eerder versluierd als dat het bijdraagt aan een oplossing . Het gevolg: een ondergronds door etteren.
Een voorbeeld: De wet , die het dragen van gezichtsbedekkende kleding vooral boerka’s verbiedt, maar een geschminkte zwarte piet ongemoeid laat. Het gaat hier om een marginale groep draagsters, die bij ieders weten nog nooit één misstap hebben begaan. Terwijl er dit jaar nog een overval plaats vond in Nieuwe Gein waarbij de dader verkleed was als de knecht van de goed heilig man. Een ‘feestmoord ‘schiet mij als nieuw begrip voor het zo om zeep helpen van een traditie te binnen.
Of wat te denken van het afschieten van 1832 damherten vooral vrouwtjes. omdat de tuinkabouters van Staatsbosbeheer onvoldoende seksuele voorlichting hadden genoten om die geboortegolf te zien aankomen.
Of neem het besluit van minister Nieuwenhuizen om het gebruik van de Stint op de openbare weg voor onbepaalde tijd te verbieden. De Stint beter bekend als de babyvuilnisbak of kindervergaarbak. Door deze ‘moederkoeien’ willekeur wordt het probleem op neoliberale verlegd. Van de burelen van het ministerie naar de circa 35.000 kinderen ouders en leidsters niet meegeteld van de kinderdag verblijven. Dat zijn er snel bij elkaar opgeteld al 100.000. Kleuters toch al de zwakste verkeersdeelnemers.
Over de rem- en lijdensweg van een N.S trein in particuliere handen wil ik het niet hebben.
Een laatste voorbeeld de De W.I.V. beter bekend als de sleepwet. Een gedrocht dat het de inlichtingendiensten toestaat in bulk internet gegevens van gewone burgers te verzamelen. Niet dat je daarmee één aanslag meer verijdeld. Terroristen gebruiken namelijk het dark-net. Hoogstens voorkom je dat die mogelijke aanslagpleger zijn moeder belt. De enige die hem op het rechte pad kan houden .
Wat al deze wetten verbindt is dat zij gebaseerd zijn op een onderdrukte en buiten de burger geprojecteerde angst. Een gebrek aan zelfkennis en kritiek, die zijn burgerlijke onrustgevoelens aanwakkert. Een gevoel van vervreemding en ontleving* dat door een buitenproportionele omvang leidt tot een overdreven repressie van regeringswege. Toch al de hekkensluiters van de samenleving.
Dat is de keerzijde van een neoliberale tijdsgeest. Als iedereen persoonlijk wordt afgerekend op zijn fouten en gebreken zijn gebrek aan mogelijkheden neemt de angst voor het maken daarvan of het niet voldoen logaritmisch toe. Wordt de lat in het doen en laten zo hoog gelegd dat daaraan voldoen tot de onmogelijkheden behoort Een hang naar superperfectionisme , dat een nieuw woord is voor een versluierd en sluimerend minderwaardigheidscomplex. In navolging van de politie met zijn etnisch profileren kan ik daarom concluderen
DEZE BOERKA PAST IEDEREEN.
Ludo
* ontleving, het gevoel dat je je eigen leven niet kunt leiden, omdat je alles van alle kanten wordt op en aangedragen.