O STATELOOS AMERIKA

  OH !!! stateloos Amerika vervallen tot de speeltuin van omhooggevallen entrepreneurs. Patjepeeërs zonder enig verstand van Zaken. Oh!! droevig land waar domheid en nepotisme de scepter zwaaien. Waar de hofnar van de wereld de troon heeft beklommen met in zijn kielzog zijn queue van dwazen en verdwaalden. Waarom deze bijna Shakespeareaanse jammerklacht ? Om het volgende;

Het is een beetje de omgekeerde wereld waarin de beklaagde Paul Manafort  bij de rechter de speciale aanklager Robert Mueller aanklaagt, omdat deze te veel over hem klaagt . Om maar een verdraaid woordgrapje te gebruiken. Wat is het geval ; de voormalig campagneleider van president Trump is door speciaal aanklager Robert Mueller aangeklaagd bij het district gerechtshof van de staat Colombia.Manafort-Gates Indictment – download.  De aanklacht behelst onder meer het witwassen van 18 miljoen dollar, Het ontduiken van belasting over een geschat inkomen van rond de 75 miljoen dollar. Fraude, het heimelijk werken voor een buitenlandse mogendheid en het afleggen van valse verklaringen. Kortom een hele waslijst aan verboden handelingen en misdrijven. Nu zou dit volgens Paul Manafort zelf gebeurd zijn in de periode tussen 2005 en 2016 . Dus nog voor hij tot Campagnechef van president Trump benoemd werd in aanloop naar de verkiezingen in het najaar van 2016.

Paul Manafort
de speciale aanklager Robert Mueller

Hij heeft deze positie overigens maar twee maanden bekleed, omdat er bedenkingen waren rond een bedrag van 12 miljoen dollar door hem  ontvangen van de voormalige president van de Oekraïne Janoekovitsj.

Daar deze werkzaamheden plaatsvonden in opdracht van de toenmalige president van de Oekraïne zouden ze buiten de onderzoeksbevoegdheid van speciaal aanklager Robert Mueller vallen. Je zou er bijna om lachen als het niet zo triest de naïviteit van de naaste medewerkers van president Trump tekent. En zo als je vrienden zijn ben je voor een groot deel zelf.

In een gerechtelijk onderzoek naar bijv. een seriemoordenaar kunnen nog een groot aantal andere niet eerder bekende   feiten als andere moorden boven tafel  komen. Deze moorden worden meegenomen in de procesgang en gelden als bezwarende feiten . Zeker als bewezen kan worden dat de aangeklaagde moordenaar ook schuldig is aan deze eerder gepleegde  moorden. Hij zal veroordeeld worden indien er genoeg bewijs wordt gevonden voor  alle  moorden.  Ook die welke  voor de aanvang van het onderzoek nog niet bekend waren. Dat heet gerechtigheid.

Nu is de verjaringstermijn voor witwassen binnen de Nederlandse rechtspraak gesteld op 12 jaar na het voor de eerste keer plegen van dit strafbaar feit. Met elke nieuwe overtreding schuift de aanvang van de verjaringstermijn op. Als kan worden bewezen dat dhr. P. Manafort zich heeft schuldig gemaakt aan dit misdrijf is het ook in het Amerikaanse strafrecht  nog niet verjaard en kan hij daarop worden veroordeelt. Even los van alle andere tenlasteleggingen.

voormalig directeur van de F.B.I.

James Comey.

Een deel van het republikeinse kamp vindt speciaal aanklager Robert Mueller echter partijdig, omdat hij bevriend is met voormalig F.B.I. DIRECTEUR James Comey. Deze is door Trump vrijwel direct na zijn aantreden als president ontslagen. Dit in verband met het onderzoek naar connecties tussen het kamp van Trump en het Russische consulaat.  Deze partijdigheid moeten ze maar eerst zien te bewijzen. Wat de conservatieve zender ” foxnews ” ook mogen beweren @JudgeJeanine https://t.co/oBeNKxwdsc

Volgens president Trump zelf is deze aanklager ook partijdig , omdat hij zijn pijlen niet richt op zijn mede presidentskandidaat voor de Democraten Hilary Clinton. Hij doelt hier op de tijd 2009-2013 dat Hilary Clinton minister van buitenlandse zaken van de verenigde staten van Amerika was. In die tijd ( 2010) zou ze volgens president Trump verrijkt uranium hebben verhandeld met Rusland. Is Trump geen persoonlijke vriend van de Russische president-tjaar Poetin? Naar deze aantijgingen werd een onderzoek ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Justitie waarin zij  na afloop van alle blaam werd gezuiverd. Het is daarmee eerder een schandvlek op het blazoen van president Trump , haar deze beschuldiging te blijven nadragen. Een beschuldiging die grenst aan smaad. Waarom komt bij mij het woord na schoppen toch steeds op?“Ook Clintons krijgen een Rusland-onderzoek” – Express [NL]

https://nl.express.live/2017/11/15/clinton-foundation-rusland/

Als ik behoorde tot het republikeinse  kamp zou ik eerst eens de hand in eigen boezem steken. Tot op heden zijn al 4 directe medewerkers en vrienden van de president waaronder zijn schoonzoon in het onderzoek naar Russische inmenging en verboden contacten in de Amerikaanse verkiezingsstrijd aangeklaagd en in staat van beschuldiging gesteld. Ongetwijfeld zijn dit niet de laatste.

de hoofd twitteraar van de wereld

Het Trump kamp heeft keer op keer laten zien , dat zij menen , dat de aanval de beste verdediging is. Maar wild om je heen maaien is wel iets anders als een tactische manoeuvre om meer ademruimte te scheppen en de tegenstander uit de tent te lokken.

Natuurlijk bestaat de kans dat president Trump de speciale aanklager Robert Mueller zal ontslaan.

Haalt Robert Mueller het nieuwe jaar?
Onderzoek Russische beïnvloeding

Trump, de Republikeinen en Fox News belasteren speciaal aanklager Robert Mueller, die resultaten boekt. Wordt hij nu ontslagen?ncr.nl

Die bevoegdheid heeft hij. Mocht dat gebeuren dan heb je de poppen pas echt goed aan het dansen. Behoort een impeachmentprocedure tot de mogelijkheden. In ieder geval vervallen de Verenigde staten van Amerika tot een toestand van rechteloosheid, die je alleen verwacht van/in schurkenstaten.

Ludo