‘Bekoorlijke gekkies”

Dorien Rose Duinker; bron Wikipediahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dorien_Rose

 

Een ding is zeker in deze onzekere tijd. Mijn bagage aan wetenschappelijke kennis is vele malen groter  dan van  de filosoof Aristoteles. De grondlegger van de moderne wetenschap. Wat velen in hem zien. Dat niet alleen, ook het waarheidsgehalte van mijn kennis is er  aanmerkelijk op vooruit gegaan  vergeleken met de tijd van deze stokoude Griekse wijsgeer. Onder andere door een groeiende complexiteit in alles. Wie weet is ook de mens wel complexer geworden. Het aantal boeken dat ik bezit en gelezen heb is ook fors toegenomen vergeleken met het aanbod in het oude Griekenland. En toch mag ik niet hopen de geschiedenisboeken in te gaan als zijn evenknie, zijn gelijke. In geen enkel opzicht. Al heb ik al zeker 102 volgers en 619 vrienden op Facebook en ik geloof 22 volgers op Instagram. Het begin van de onsterfelijke roem is  in aanleg aanwezig.  Voor iedereen overigens weggelegd! Ook voor de minder navolgbare, zal ik maar zeggen.

Dat gebrek aan erkenning lijkt niet rechtvaardig. Valt eigenlijk alleen te verklaren als ik uitga van de premisse dat elke tijdvak zijn eigen niveau van kennis kent en vereist . Elk tijdvak in de geschiedenis zijn eigen niveau van   domheid en   onwetendheid ontkent door kritiekloze acceptatie of klakkeloze navolgingen bij  acclamatie  . Dat met de toename van de hoeveelheid kennis en het aantal wetenschappen men ook over steeds meer specifieke vakkennis moet beschikken om nog en dan ook nog maar op één terrein te excelleren. Om gezien te worden men zich moet laten opereren.

Wat  ik nog vanmorgen las in een artikel in een Belgische krant. Elke wetenschapper is buiten zijn eigen vakgebied  een even grote leek als elk ander normaal mens. Elke mens van binnen even mooi .Waardoor het schermen met een niet ter zaken doende wetenschappelijke achtergrond of je uiterlijk toch iets pathetisch krijgt . Dit terzijde

Maar dacht ik kritisch. Hier gaat mijn denken de fout in. Want niet de hoeveelheid kennis bepaald de waarde , niet alleen de vooropleiding , maar de kwaliteit en wat men er na kritisch onderzoek, hypothetisch desnoods, mee kan doen. De geldigheid van de conclusies die men er uit trekt. Er op de juiste wijze aan verbindt. De mate waarin anderen met de zo opgedane kennis als vorm van wijsheid en geestelijke bagage verder kunnen . Hun kennis achtereenvolgend nieuwe deuren opent voor anderen , stimulerend als kundigheid werkt op ieders creativiteit .Terwijl wie als rolmodel fungeert alleen zichzelf  heeft om achter na te lopen. Wat de kwaliteit van het bestaan zeker als je voor de rest vrij doorsnee bent  niet bepaald ten goede komt.

En inderdaad houd ik mijzelf als een clown van de vervreemding  voor de gek te denken dat ik in wijsheid de gelijke ben van Aristoteles . Over hetzelfde   gevoel voor waarheid en waarachtigheid beschik die  wijsheid alleen geeft aan hen die haar volkinne  beminnen .*https://hadewijch.net/orewoet/

Troost mij de gedachte dat één waarachtige gek meer kan wantrouwen dan 7 wijzen en 12 medici* aan vragen over het corona virus kunnen beantwoorden. Wat zeker ook voor een actiegroep als “#viruswaarheid” opgaat of voor de social medium influencers. Mensen die nauwelijks  beseffen hoe ze zelf in hun rol als Mien doorsnee voor de jeugd worden geleefd en  beïnvloed.

Inderdaad je hoeft niet direct een gekkie te zijn als je kritische vragen stelt , maar gek is wel als je niet eerst kritisch nadenkt voordat je met niet bepaald zinvolle aanmerkingen in de openbaarheid treedt  .Terug eist  aan inspraak wat je nooit bezeten hebt. Of nooit gebruik van hebt gemaakt door beter te kiezen .   Gek is wel dat je anderen probeert over te halen maatregelen te negeren , bedoeld om verdere verspreiding van een ziekte te voorkomen. Nog gekker is dat je denkt je eenzijdig aan het sociaal contract*https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract te kunnen onttrekken door niet meer mee te doen . Niet beseft dat je daarmee rechtstreeks afstevent op een oorlog van allen tegen allen *

 

Gelukkig ben je niet gek maar alleen maar dom als je je dat op een gesloten whatsappgroep laat influisteren door een kwaad-aardig genius . Het quasi genius waarvan de achternaam alleen al een aanfluiting is voor elk geloof in de soepele  waarheid van onze lieve Heer.

ludo