BESCHERMING MOET VAN TWEE KANTEN KOMEN!een kritisch geluid

 

 

Is ons land naast het braafste* jongetje van het Europese klasje met 27 leerlingen ook de aller laatste ? De aller traagste met het nemen van noodzakelijke en voor de hand liggende maatregelen om de verspreiding van het corona virus binnen de perken te houden ? Het advies van regeringswege aan iedereen om in de openbare ruimte mondkapjes te dragen. Waardoor het voor alle werkers in de gezondheidszorg de werkdruk nog te overleven valt. Hun persoonlijke veiligheid is gegarandeerd en de toevloed van zieken overzichtelijk en te behandelen blijft ?

Vanavond hoorde ik op de radio dat ook de Duitsers en der Belgen van hun regering het advies hebben gekregen om mondkapjes te gaan dragen. Dit als aanvulling op de al eerder genomen maatregelen als een iets minder ‘ intelligente lockdown’ en social distance. Het platleggen van het hele openbare leven voor onbepaalde tijd ongeacht de sociale, psychische en economische gevolgen. Een economische crisis naast een nijpend voedseltekort voor sommige producten zit er dan ook aan te komen.

Maar volgens onze minister van volksgezondheid en ‘welzijn’ dhr. Hugo de Jonge is zo een maatregel in Nederland volkomen overbodig. Waarom? Waarschijnlijk menen zij bij het C.D.A. als  de stoute kinderen van de uit de Zeeuwse klei getrokken J.P. Balkenende  dat alles in Gods hand als mantelzorger ligt. Wij als zijn uitverkoren volk veel gezonder zijn dan onze Zuider- of Ooster buren. Of de bewoners van the big apple New York. Om maar niet te spreken over die van die honderden miljoenen in Hong Kong. China, Zuid-Korea, Singapore, Oostenrijk, Amerika enz. Of dit soort stijlloos uitzonderingsdenken niet naar steil Calvinistische arrogantie riekt. Leidt tot  een morele dijkdoorbraak waarnaast die van 1953 op een dagje op het water lijkt?

Zijn wij Nederlanders ook gezonder dan de gemiddelde Europeaan ? Waarschijnlijk wel omdat wij op onze vis en veemarkten waar levende have en pluimvee verhandeld wordt meer zoute haring met uitjes eten dan elk ander  volk in de geschiedenis. Het corona-virus niet houdt van mensen die zo uit hun mond stinken . Wij de hoogste uitstoot van stikstof in de Europese gemeenschap produceren . Waardoor het virus bij ons achter de dijken niet de kans krijgt lang te overleven in de ’frisse’ buitenlucht. Zo kun je rustig tot Sinterklaas ins Blaue hinein zonder enig bewijs blijven door speculeren.

Maar alle gekheid op een stokje. het RIVM en daarmee de regering blijft erbij dat het dragen van een mondmasker door de gewone burger leidt tot een gevoel van schijnzekerheid. Tot een minder goed naleven van de noodzakelijke afstand .

 

Voor de gezondheidszorg, zeker het ziekenhuiswezen worden andere normen en toelevering van beschermingsmateriaal gehanteerd. Waar helaas de verzorgings- en bejaardentehuizen dan weer buiten vallen. Het gevolg 5300 besmettingen en een onbekend aantal sterfgevallen. ( eigen cijfers van de instellingen naar buiten gebracht door het N.R.C.) Over de thuiszorg zijn geen cijfers bekend! En het einde is nog niet inzicht!

 

Helaas worden de tekortkomingen van de  evolutie theorie van Darwin in de neoliberale wereldorde zelden in gecalculeerd. Namelijk dat de theorie zich vooral bezighoudt met de fysieke wereld . Het bewustzijn en de geestelijke ontwikkeling als bron voor de evolutie buiten beschouwing laat. Waardoor oudere mensen  al snel de indruk wekken uitgeblust te zijn, omdat jongeren niet door hebben hoe groot hun schat aan ervaringen en opgedane kennis is. “Er is meer o broeder Horatio tussen hemel en aarde, dan het internet en de digitale snelweg.” Om met een  vrije bewerking van Shakespeare te spreken

 

Maar hoezo schijnveiligheid ! Is dit feitelijk geen uitspraak waarvoor gezien de korte tijd 3 maanden dat het virus in het land rondwaart nog geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat. Deze uitspraak valt daarmee te scharen onder de categorie aannames.

Waar is dat waar de feiten onomstotelijk van vaststaan, hun verband en samenhang  boven discussie verheven  . De feiten  keer op keer geverifieerd kunnen worden vanuit meerdere bronnen. Doe je dat niet. Kom je met veronderstellingen kun je de huidige pandemie net zo goed de Haagse pantomime of de Haagse griep noemen!

Iets wat in alle ‘wijze’ raadgevingen van de regering opvalt is het hoge vadertje (Jacob) Cats gehalte . Jacob Cats , een in zijn tijd gevierde dichter die tegenwoordig vooral gezien wordt als een suffe onverbeterlijk zedenmeester. Een frik. Een terechte vergelijking waardoor het huidige regeringsbeleid wat paternalistisch overkomt. Als of wij burgers hoofdzakelijk kinderen zijn. Ons het meest van de tijd zo gedragen. Niet de beschikking hebben over genoeg gezond verstand om zelfstandig en in ons eigen belang te kunnen bepalen, wat goed is, wat slecht ,wat zinnig en wat onzinnig .Dat valt dan de leraren aan te wrijven. Je kunt ons de bevolking  beter zien als eigenzinnige soms lastige pubers. Maar dat is de voedingsbodem voor ware democratie . Geen land van klein vee en jaknikkers.

Daarnaast loopt men de kans dat als men zich inzet voor maar één maatregel, zich daar blind op staart, wat nu gebeurd met de social distance van anderhalve meter (een anderhalve maatregel in mijn ogen) men makkelijk op het verkeerde paard wed.

Om altijd 1,5 meter afstand te houden heeft elk mens in feite voortdurend ruim 10m2 vrije ruimte nodig .Om dat waar te maken moeten we weer in een tiendaagse veldtocht delen van België heroveren. Of met onzer Oosterburen praten over de verhuur van hun waddeneilanden.

Nu zijn er wel meer schijnzekerheden die toch door het RIVM geadviseerd worden. Om een voorbeeld te noemen de griepprik , die maar een gedeeltelijke bescherming biedt. Anderhalve meter afstand houden. Terwijl nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat juist de kleinere speekseldeeltjes in de wolk uitgestoten bij het hoesten en het niezen tot wel 4 tot 6 meter kunnen reiken. In slechts geventileerde ruimtes kunnen blijven hangen en zelfs in het meest ongunstige geval via de airco kunnen worden verspreid . In elk land weer een afstand geldt! Veel besmettingen te wijten zijn aan oppervlakte contact. Toch wordt er niet geadviseerd om plastic handschoenen te dragen. Dat sporters tijdens hun bezigheid aanmerkelijk meer vocht als zweet uitstoten . Daarmee mogelijk een grotere bron van besmetting zijn dan aangenomen. Mocht dit echt worden bewezen het in de buitenlucht sporten zou moeten worden verboden. Dat op dit moment het grootste risico op besmetting komt van de zorgverleners zelf die onvoldoende zijn uitgerust met de juiste beschermingsmiddelen.

Volgens een andere deskundige zouden de goedkope masker onvoldoende bescherming bieden. Lucht en daarmee het gevreesde virus  via een slechte afsluiting rond de neus toelaten. Te klein zijn Na een dag dragen een bron van virussen . Maar de vraag is welke veiligheidsnorm houdt men dan aan. De officiële ! Om welke reden?

Mondkapjes hebben ook een duidelijke signaalfunctie. Daar wordt in de voorlichting aan voorbij gegaan

  Zelf gefabriceerde maskers zijn niet bedoeld voor gebruik in de operatie kamer. Maar waarom moet je aan maskers voor burgers dezelfde strenge eisen stellen als aan die voor medische operaties. Waar het omgaat is dat ze een remmende werking hebben op het verspreiden van mogelijk besmette speekseldeeltjes. De uitwisseling zoveel mogelijk tegen gaan. Je kunt het zien als seks met een condoom om geen soa of H.I.V. op te lopen.

 

Daarnaast blijkt dat medische maskers ook maar circa 80% van die deeltjes tegenhouden. Sommige stofmaskers uit de bouw en spuitmaskers presteren  stukken beter Toch zie ik die niet in gebruik bij medisch specialisten. Iedereen een masker op zowel de patiënt als verzorger lijkt mij dan ook geen onredelijke eis.

Er zouden te weinig maskers zijn voor medisch gebruik! Dat kan zo zijn, maar ik kan binnen 15 minuten uit een stuk keukenpapier wat schilderstape en onderbroeken elastiek een maker vouwen. Zonder gebruik van een naaimachine of ander gereedschap. Een masker dat aan de meeste eisen ook voor baarddragers  ruim voldoet . Dat je niet de hele god ganzen dag dragen hoeft. ( Later van de week volgt een video )

.Nederlanders zouden niet weten hoe de kapjes goed en veilig te gebruiken. Er zou onvoldoende kennis onder de bevolking bestaan volgens het rode kruis. Een dankbare taak lijkt mij voor postbus 51 om in plaats van tot vervelens toe  het inschrijven in het donorregister aan te prijzen het eenvoudige volk te leren hoe zich gemaskerd  te wapenen in de burgeroorlog tegen de griep pandemie. Verder verdient het aanbeveling het gedragen masker alleen met rubber handschoenen aan af ter doen en deze handschoenen te steriliseren.

Bij al deze adviezen wordt uitgegaan van het idee, dat het virus al wijd verspreid is onder alle lagen van de bevolking. Zou dat zo zijn zou het getal van het aantal besmette personen aanmerkelijk hoger liggen dan de 28.153  van 15 april.

 

100% garantie tegen besmetting zul je nooit krijgen nog bereiken. Daar moet je dag en nacht een volledig gasmasker voor dragen. In een ruimtepak slapen en douchen. Je vrouw kunstmatig insemineren. Máár elke hindernis tussen mij het corona virus en mijn longen al is het maar een papieren tijger is mooi mee genomen . Zo denk ik er over.

Ik kan nog wel even doorgaan met het weerleggen van de argumenten van het RIVM. Veel van deze wegzetten als ongegronde onbewezen aannames. Drogredenen ,maar dat wordt wat saai.

Let wel Ik ben niet tegen het houden van de nodige afstand of de overige maatregelen. Dergelijke maatregelen genomen tijdens de Spaanse griep( januari1918 tot december 1920) met een mortaliteit van 3% en 60.000 sterfgevallen in Nederland geven sterke aanwijzingen dat een cordon sanitaire inderdaad helpt. Zeker als eerste. Waar ik voor pleit is de huidige maatregelen in Nederland uit te breiden tot het advies aan iedereen om mondkapjes te dragen. Want net als in de liefde en de ongewenste gevolgen daarvan  moet de bescherming tegen besmetting van twee kanten komen. Zij houdt haar benen gesloten en ik draag als eikel een condoom. Mag jezelf in alle vrijheid kiezen waarover.

Ludo

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Als een van de weinige brave landen in Europa hadden wij in 2019 onze begroting op orde. Door een begrotingsoverschot van 11 miljard euro .1,5% van het Bruto Nationaal Product.