DAS LEIDEN DES JUNGES BAUDET*

We hebben in dit land weer last van een gemankeerde romanticus Thierry Baudet. Een manneke van zeer conservatieve snit. Een dwerg op de schouders van zijn voorouders**, die met een beroep op een cultureel nationalistisch besef**meent de notoire ontevredenen in dit land onder zijn zwarte banier te moeten verzamelen. Om de 10 a 15 jaar staat er weer een volksmenner op die denkt dat hij door een frisse wind te laten de ingeslapen gelederen wakker moet schudden. Met welke boodschap kunnen wij niet echt aan zijn lippen ontworstelen. Dat kan ook niet want we kunnen hem niet vatten. Hij die zoveel intelligenter is als wij zelf. Een narcist wordt daarmee iemand, die zijn eigen intelligentietest moet ontwerpen om niet als heel stom over te komen.

Nu heb ik in de geschiedenisles geleerd, dat de bedoeling achter een parlementaire democratie is door overleg tot compromissen te komen en zo een voor allen acceptabel beleid vorm te geven. Dus het principe van geven en nemen, waar de meerderheid het meeste mag nemen, maar ook moet geven. Wat water bij de wijn en even wachten met het eten van de soep maken ook onderdeel uit van het politieke spel.

Ook van de minderheidsgroepen mag een toegeeflijke houding worden verwacht met inachtneming van hun culturele gevoeligheden. Dit spel**** van over en weer geven en nemen is niet gediend bij het scherpstellen van verschillen of het achterstellen van minderheden. Ook als je denkt dat je recht hebt op het onderste uit de nationale kan. Dus mogen we van alle betrokkenen verwachten, dat ze zonder hele goede redenen de zaak niet laten escaleren. Ook niet door opmerkingen of aantijgingen, waarvan de wetenschappelijke waarde niet bewezen kan worden. Je kunt zeggen, dat zij die zich daar aan zondig maken,A; het politiek spel niet beheersen en B; ondemocratisch bezig zijn. Zeker als hier een politieke bijbedoeling achter schuilt in het zicht van de gemeenteraadverkiezingen.

Als je zo als Thierry Baudet het woord democratie hoog in het vaandel voert, mag ik als dom kiesvee toch wel verwachten, dat onze dwerg weet waar hij over heeft. Maar door dat hij last heeft van wat dictatoriale karaktertrekjes  weet hij niet wat dit begrip precies inhoud.Als dat zo is kun je misschien beter je doctoraalscriptie nog eens overschrijven en nu eens voor de variatie laten beoordelen door een promotiecommissie , die je minder naar de mond gepraat hebt. Een commissie van minder conservatieve snit. Misschien dat er dan wel eens inhoudelijk gediscussieerd kan worden over uitspraken, die nauwelijks door de beugel kunnen in plaats van je als een verongelijkte puber te verschuilen achter een aanklacht wegens laster en smaad. Want nog steeds geldt hier de morele regel : Wat gij niet wilt, dat u geschied, doet dat ook een ander niet.

* Boek van de Duitse dichter en schrijver Goethe; de bijbel voor romantici

** zijn overgrootvader was de wiskundige Han Baudet, die het vermoeden van Baudet opperde. Zijn grootvader de professor in de sociale geschiedenis. E.H. P. Baudet. Waarmee maar weer eens de erfelijkheidswetten van Mendel over niet overgedragen familiekenmerken wordt bewezen.

*** Cultureel nationalisme. Een vorm van vaderlandsliefde die wordt begrepen als het delen van dezelfde cultuur

*** Als een kaart spel, waarin je niet wilt laten weten wat je in de hand hebt, lijkt dit wel eens te leiden tot onduidelijkheden en een overdreven voorzichtigheid, maar dit is inherent aan de noodzaak samen door een deur te moeten blijven kunnen gaan. Wie zich zelf door uitlatingen te veel van de rest van de politiek vervreemd kan het regeren wel vergeten. Je kunt dan wel met een beschuldigende vinger naar de andere partijen wijzen, maar uiteindelijk kun je alleen je verkiezingsbeloften nakomen door regeringsverantwoordelijkheid te nemen.