DE APOSTELEN VAN RUTTE

Bestaat het Outbreak Management Team soms niet uit mensen ? Verliezen deskundigen iets van de voor de soort homo sapiens  zo belangrijke sociale kenmerken, dat ze niet willen of kunnen toegeven dat ook zij fouten kunnen maken? Soms verkeerde beslissingen nemen op basis van onvoldoende kennis die voor grote groepen in de samenleving catastrofale gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld het niet testen van werkers in de bejaardenzorg. .Blijven zij volharden waar anderen hun dwaling toegeven? Een passende omschrijving voor deze grotendeels onbekende bijna religieus fanatieke beleidsbepalers lijkt mij daarmee de apostelen van Rutte

Om maar één ander voorbeeld te noemen ; het bijna religieuze fanatisme waarmee het R.I.V.D. vast houdt aan de overtuiging dat het dragen van mondkapjes schijnveiligheid biedt. In alle landen die ons omringen en verspreid over de wereld hebben de inwoners een draagplicht of  wordt het dragen dringend door de overheid  geadviseerd. Maar niet in Nederland . De 12 apostelen weten het beter dan de rest van de wereld. Wat leidt tot het vermoeden dat wij hier van doen hebben met schijndeskundigen. Als dat geen hoogmoed van Bijbelse omvang  is! Ze volgen daarbij overigens het advies van de W.H.O the world health organisation, die het dragen van een kapje overigens wel adviseert bij klachten.

Waardoor wij ons naar een bewerking van de Bijbel  kunnen afvragen; Wie is er zonder klachten?

Wat daarbij vergeten wordt is; dat het dragen van een masker door de burger niet zozeer bedoeld is om de individuele drager te beschermen tegen de overdracht van het virus, maar om besmetting door luchtpartikels in te dammen door het verspreidingsgebied van druppels die vrijkomen bij het spreken het hoesten of het niezen te verkleinen. Dus niet de vraag of ze beschermend werken van buiten naar binnen , maar van binnen naar buiten is bepalend voor het succes van het dragen van een  masker. Waarmee ik rustig durf beweren dat een mens  een mondmasker draagt vanuit zijn hart voor de ander.

Wat vooral opvalt bij deze groep volstrekt anonieme heiligen is wat ik noem een vorm van passief economisch redeneren. In de trant van ; er bestaat een tekort dus wordt er bezuinigd op het gebruik van de benodigde beschermingsmiddelen en dit tot beleid verheven. Terwijl het waarom van het te kort aan beleid onder tafel blijft. Op een dergelijke manier wordt  wat krom is  bij gepraat door alleen te wijzen op de mogelijke nadelen voor de meerderheid, die onbeschermd de wei in wordt gestuurd. Wat eerder al gebeurde bij werkers in de ouderenzorg. Met als resultaat meer dan 1800 doden aan oversterfte in verzorgingshuizen voor bejaarden.

Dit in plaats van ; we zetten alle zeilen bij, er gezamenlijk de schouders onder en gaan er met alle hens als de wiedeweerga( geliefkoosde uitspraak van premier van Agt) wat aan doen. Geven de Nederlandse kledingindustrie en de thuiswerkers opdracht om zoveel mogelijk mondkapjes te naaien. Alleen is die tak van industrie

al in de jaren 70 verdwenen naar de lage lonen landen. maar gelukkig maken ze bij de auping in Deventer nu mondmasker.Mochten ze onverhoopt niet werken kun er er altijd nog zacht op liggen of je neus in snuiten.HOOFDSTUK 2

. Al vrij vroeg na de uitbraak van het virus was duidelijk dat het aantal besmettingen exponentieel, (dat is in het kwadraat van het uitgangsgetal) zou toenemen. Waren er aanwijzingen dat één van de specifieke kenmerken van dit corona virus is dat het ook besmettelijk is nog voordat de eerste symptomen zich aandienen. Is niet bekend hoelang na genezing de patiënt besmettelijk voor anderen blijft. Of men überhaupt wel immuniteit opbouwt. Waardoor het reproductiegetal buitengewoon moeilijk te bepalen valt. Waardoor wanneer de genomen maatregelen worden versoepelt zonder dat er voldoende testen beschikbaar zijn  men regelrecht afstormt op een tweede golf van besmettingen.

De eerste voorwaarde om te overleven is voorzichtigheid . Testen tot je ons weegt. Eerst de kat uit de boom kijken voordat je er zelf in laat jagen. Maar ook aan voldoende testkits ontbreekt het !

Die exponentiële groei houdt ook in dat de behoefte aan beschermingsmateriaal- en zorgmedewerkers daarmee gelijke tred houden. mede doordat de effectiviteit  van een gecertificeerd masker maar voor 3 uur is gegarandeerd.   Nu is uitbreiding van de aanschaf  voor beschermingsmateriaal als mondmaskers en bijvoorbeeld bedden op de intensive care zij het met moeite nog wel te regelen , maar de groei van het aantal benodigde zorgmedewerkers en de toename van de werkdruk zijn grenzen gesteld die niet mogen worden overschreden. Hier geldt de menselijke maat . Eigenlijk was voor de uitbraak mede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren de grens van uitputting door een te grote werkdruk al bijna bereikt. En ;we kunnen niet zo maar ergens vandaan ook niet uit China een blikje zorgmedewerkers opentrekken zonder dat dit ten koste gaat van de overige zorg. Wat ook blijkt. Meer dan 300.000 andere patiënten wachten al weken op de nodige behandeling in het ziekenhuis of bij ander medisch specialisten. Wanneer die lockdown opgeheven, die wachtlijsten zullen worden weg gewerkt is nog steeds niet duidelijk.

Ook kunnen we niet ongelimiteerd eisen blijven stellen aan de geestelijke en fysieke capaciteiten van de mensen in de zorg. . Ook dokters en verpleegsters zijn maar gewoon mensen. Mij lijkt dat die grens is al bereikt, terwijl niemand nog weet welke compensaties daar tegenover zullen staan. Stevent de hele gezondheidszorg af op een finale burn-out. En toch hebben vooral het verzorgend personeel en de overige werkers in bejaarden en ziekenhuizen wonderwel hun eigen grenzen verlegt. Wat de kracht van positief redeneren( Ik moet dus ik kan het!) bewijst. Maar nogmaals dat verhogen van de lat kan niet tot in de eeuwigheid en de hemel doorgaan.

Nu de anderhalve meter samenleving zeker voor de nabije toekomst een feit wordt is het geen slecht idee om getal van anderhalf ook te laten terugkomen in

juist de beloning voor zij die achter de schermen en buiten de schijn werpers het zwaarste werk hebben verricht . Nu eens niet het internationale bedrijfsleven te subsidiëren. Belastinggeld dat toch voornamelijk verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders, oliehandelaren, lease maatschappijen of om nieuwe schulden te her financieren. En anders wel de rente op lopende leningen te voldoen. Eigen aandelen op te kopen om zo een hoger dividend uit te keren. Maar voor de variatie nu eens uit te betalen aan de mensen die er keihard voor gewerkt hebben levens hebben gered . Dat is wat de zorg probeert te doen. Waar ze ondanks een beschamend gebrek aan middelen wonderwel zijn geslaagd.

Want waarom zou je de horeca of een vliegmaatschappij als eerste moeten redden? Bij het neoliberaal kapitalisme hoort toch ook het durven lopen van individuele risico’s.  De economie voorrang verlenen. Zonder mensen bestaat er geen economie. Is het geen verstandiger beleid eerst hun clientèle het leven te redden? Die mensen financieel in het zonnetje te zetten die het het meest verdienen en toch vaak het minste in hun portemonnee krijgen. Dan rolt het vanzelf weer terug in de economie. En heel veel te investeren in opleidingen en onderwijs.  Dan bedank ik alle ondernemers , bedrijven en de horeca in Nederland wel met een welgemeend en  warm applaus.

Ludo