DE “NIEUWE ” COMPLOTDENKERS

de verwachte missias
De lang verwachte missias

De discussie over het wel of niet verplicht dragen van mondkapjes door iedereen behalve de hoeren in Staphort is opnieuw in alle hevigheid opgelaaid. Opgebloeid zou ik liever als tuinman van de hof van Eden hebben willen  beweren. To wear or not to wear, behalve dan voor publieke vrouwen. Want van hoeren tongzoenen binnen een streng christelijke gemeenschap in midden Overijssel of op Terschelling* kun je gezien hun povere aantal als ouderling alleen een soa oplopen en die zijn, zo lang het geen Herpes** is, goed te behandelen.

 

Volgens de tegenstanders van het dragen heeft het vod ,in hun ogen, geen enkele zin. Kun je voor het algemene nut  net zo goed een vergiet voor je snavel binden. Wat mij doet denken aan dat hetzelfde gebeurde met de overgebleven Stahlhelmen van gesneuvelde Duitse soldaten kort na de 2e wereldoorlog. Waardoor het even leek dat na het tekenen van de overgave de zwaarden werden omgesmeed tot ploegijzers. Wat voor apologeten en farizeeërs een allegorie voor vrede van Bijbelse proporties is.

Voorstanders of gedogers van de draagplicht gaan daar met alle mogelijke argumenten tegen in. Een waar carnavalsfeest voor iemand als ik die probeert uitgebreid logisch te redeneren. Lekker naakt in mijn eigen zonnetje  tegenover zo een ijskoude stortvloed van met  elkaar strijdige meningen. Gezeten in het niemandsland van de onnozele. Net als het  overgrote deel van de  meerderheid in het land begrijp ik  dit over en weer elkaar bekogelen met “wetenschappelijke” onderzoeken , als waren het doorgedraaide tomaten op de veiling van een stroperige  vrijwel gestremde realiteit,  niet helemaal . Een werkelijkheid die even veel deuren als kleuren kent. Evenveel dodelijke valkuilen als gouden ladders om de hemel te bereiken. Te achterhalen in welke dimensie of realiteit iemand leeft wordt daarmee een syfilis*** arbeid

 

Maar zelf zie ik als doorgewinterde complotdenker, zo noemt mijn overbuurman mij, in deze hele discussie een afleidingsmanoeuvre in het particulier belang van een hogere macht. God, de koning of toch de illuminaten schat ik in met 100% zekerheid voor mijzelf . Als een geboren ( Wilhelmus)) Engel. Want beseffen al die vechtende rekels en krolse katers niet dat hun strijd om zich te handhaven en te bewijzen even zinloos als oeverloos is.

 

Dat de enige echte vraag die wij met zijn allen aan Hugo de te  Jonge of zijn vader  Rutte  moeten stellen luidt: Waar blijven verdomme die beschermmiddelen die defensie in voorraad houdt voor een eventuele aanval met biologische wapens. Of zijn daar door de nodige bezuinigingsronden na de jaren 80, omdat de Russen toch niet kwamen zelfs niet op uitnodiging, nog zo weinig van overgebleven dat alleen de Koning, zijn gezin , het voltallige kabinet en de hoge omes bij defensie zelf daar in hun grote vlucht voorwaarts nog gebruik van mogen maken. Liggen de overige trieste restanten, aangevroten door 5g straling, verder te beschimmelen,  begraven in een bunker in de prinsesblonde duinen van Terschelling? En worden wij, het al eeuwen dom gehouden volk, daarom behandeld met natte vaatdoeken voor mond en ogen, opdat wij maar zullen blijven luisteren naar en geloven in alle deskundigen die het naast ons ook niet weten.

Deel 2

Dat is het jammere van zoveel complottheorieën, dat er vaak zo fraai geredeneerd wordt dat de Jezuïeten er jaloers op zouden zijn geworden als zij naast God nog bestaan zouden hebben. Vele theorieën uitgaan van een kern van waarheid Alleen de verdere uitwerking, het op verdere feiten gebaseerde doordenken laat te wensen over. Ergens halverwege neemt de waanzin het over van de realiteit. Gaat de  wetenschap verloren dat niemand volmaakt is of alles weten kan. Wordt de hele gedachte gang in het voort rottend  proces van vervreemding  vlees noch vis. En dat is dan ook precies wat de ware complotdenker karakteriseert. Het  meervoudig wensdenken dat het zo mag zijn als hij of zij voor zonder meer aanneemt dat het is. Of  zo als zij ,de klokkenluiders van nooit eindigende steeds  weer wederkerende  complotten,   gelijk de blinde ziener Teiresias***, de eerst vermelde LHBTIer in de geschiedenis,  hebben voorspeld. Het naast je schoenen denken van verwaandheid . De hybris uit de Griekse tragedie, daar doet het mij aan denken. Zonder er meer verstand van te hebben gekregen of enige bescheidenheid, beweren dat jij alleen de waarheid in erfpacht hebt gekregen zonder daarover rente te betalen door een eigen bijdrage . Maar van wie men die kennis als erfenis verkregen heeft , dat blijft de grote vraag. Een vraag die door de dommen als dor hout onvakkundig wordt weggesnoeid   Een simpele vraag  waarop menig door zichzelf aangestelde  herder van de dwaze kudde van naar zij denken  17 miljoen schapen het  antwoord schuldig blijft.

Goed beschouwt zijn complotdenkers al diegenen die alleen op hun eigen laatste oordeel wachten en er zelf heilig op vertrouwen dat zij de uitverkorenen zijn om Jezus dat Sisyphus**** werk uit handen te nemen. Het scheiden van het nutteloze kaf van hun gezonde bruine volkoren boterhammen. De goeden van de kwaden in hun voortdurende spel van tegenstellingen en op de spits gedreven  polarisatie . De wezenlijk ‘slechte’ verdoemen en veroordelen tot de hel enkel voorbehouden aan zij die er anders overdenken dan zij. Terwijl iedereen bestaat uit 100 tinten grijs. Zo blijft voor allen de afstand tot de echte hemel bepaald tot anderhalve meter  kiloknallers.

Ludo

voetnoten

*Zo als ik laatst las zijn er op Terschelling geen doden te betreuren, die in verband kunnen worden gebracht met Covid-19. Een andere mogelijkheid van dit heugelijke feit is dat de testen dit eiland in de Waddenzee ondanks de lage waterstand  nog niet hebben bereikt.

** herpes is een virusziekte waar voor het niet de moeite loont een vaccin te ontwikkelen.

*** Syfilis een overdraagbare geslachtsziekte die oorspronkelijk stamt uit Zuid-Amerika . Gezien kan worden als betaling met gelijke munt voor de vele ziekten die daar door de conquistadores in de vroege 16 e eeuw aldaar  zijn geïmporteerd .

****Sisyphus ; een Grieks mythologische figuur ,koning van Korinthe , die er door de oppergod Zeus toe was veroordeeld om een zwaar rotsblok tegen een helling in de onderwereld op te rollen . Telkens als hij bijna de top bereikt had ontglipte hem dit rotsblok en kon hij overnieuw beginnen. Het verhaal staat symbool voor een nutteloze arbeid die nooit ten einde komt . Een vergelijking met complotdenkers ligt dan ook voor de hand.

Tiresias of Teiresias (Oudgrieks: Τειρεσίας) was een Thebaan die door Athena met blindheid werd gestraft omdat hij haar had zien baden. Volgens andere versies was het Hera die hem strafte omdat hij op de vraag van Zeus en Hera wie het meest plezier beleefde aan seks, de man of de vrouw, zou hebben geantwoord dat het de vrouw was. Tiresias kon het weten, want hij was zowel man als vrouw geweest.