de nieuwe mens

DE NIEUWE MENS

Mensen waren sociale wezens. Met de nadruk op de verleden tijd . Vanaf hun oorsprong op de Afrikaanse vlakten tot op heden. Toch de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de communicatie maken dit niet langer van levensbelang. Laat ik u nu niet direct rauw op uw dak vallen. Er voor zorgen dat niet al bij voorbaat al uw stekels overeind gaan staan door wat ik insinueer. U zich aangevallen voelt. Dus laat ik het wat genuanceerder stellen. Zeggen; mensen waren binnen de gegeven mogelijkheden tot voor kort redelijk sociale wezens, maar moeten ze dit in deze vorm ook voor altijd blijven? Liggen er geen andere , aangepaste mogelijkheden in het vooruitzicht?

Niet dat ik in dit artikel een pleidooi ga houden voor asociaal gedrag. Eerder voor een herbezinning op wat sociaal qua gedragingen precies inhoudt. Een nieuw sociaal. Gezien in het licht van de hedendaagse tijd .Eerder dus een pleidooi voor een nieuw normaal De mogelijkheden daarvan. Het ligt in de bedoeling een poging te wagen de lockdown in het denken te doorbreken. Een eenzame opsluiting die bestaat uit een zich afsluiten niet in zijn denken, maar in het ter discussie stellen van de axioma’s, waaruit de gedachtevorming plaats vindt De onveranderlijke, niet te bewijzen grootheden die alles voor vast en waar aannemen.

https://nos.nl/artikel/2128839-oudste-bekende-mensachtige-lucy-overleed-na-val-uit-boom.html

Een van onze eerste bekende voorouder Lucy was ondanks haar naam niet zo gelukkig. Zij overleed na een val uit een boom. Toch nader onderzoek wees uit dat zij in familie verband leefde. Zo dat zij misschien niet alleen was in de boom waaruit zij een val van 10 meter maakte . Waarmee het vermoeden rijst dat met de vondst van grote delen van haar skelet zij niet alleen de vroegste voorloper was maar ook het eerste slachtoffer van een moord .

Alle jager verzamelaars en ook de eerste landbouwers waren afhankelijk van de groep. Voor de jager verzamelaars gold een groepsgroten van rond tussen 25 en 50 individuen .https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar Voor de vroegste landbouwers wordt de omvang van de groep geschat op tussen de 30 en 100 mensen. 3 tot 10 boerderijen met 3 generaties levend in één boerderij. https://nl.wikibooks.org/wiki/Economie/Geschiedenis_van_het_economisch_leven

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithische_revolutie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwerflandbouw

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/niks-knusse-oertijd-eerste-boeren-hadden-mogelijk-impor

De vraag blijft of niet een specifieke nadruk binnen het vaderschap voor een deel verantwoordelijk is voor het voort bestaan van oorlog en krijgshandelingen ( competitie en concurrentie)

een kind heeft liefde nodig. Van zowel de kant van de moeder als die van de vader, maar wordt hier dan niet te veel gedacht en geredeneerd vanuit een bestaande situatie die met alle mogelijke middelen moet worden geconsolideerd als sociale zingeving voor het ouderschap. Kijkend naar de natuur lijkt alleen de moederbinding in de tijd van onvolwassenheid van overwegend belang.