GEESTELIJKE HAMBURGERS!

 

Al eeuwen breken filosofen en theologen zich het hoofd over de vraag : Wat was er eerder ; de kip of het ei https://niw.nl/de-kosjere-hamvraag-het-ei8778/? Over de rol van de haan wordt in alle menswetenschappen en wereldgoddiensten beschaamd gezwegen. Het is een ééndimensioneel vraagstuk dat in zijn schijnbare eenvoud het probleem van de causaliteit* https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorzakelijkheid op scherp stelt. Terwijl de hele kwestie eigenlijk zou moeten vallen onder de casuïstiek*.https://nl.wikipedia.org/wiki/Casuïstiek

Causaliteit !De wet van oorzaak en gevolg . Naar mijn mening is de tweedeling   de schijnbaar logische onderverdeling  naar oorzaak en gevolg te wijten aan de typisch westerse neiging om de hele natuur te zien als een voortdurende competitie van tegenstellingen. het leggen van de nadruk op tegenstrijdigheden. Wat wij in de huidige crisis ook weer terugzien.  Men om grip te krijgen op de zaak maar alles onderverdeeld. In zo veel mogelijk hokjes stopt  voorzien van talloze stempels. Elkaar vervolgens te lijf gaat met  futiliteiten en bijzaken .Dit tot op het scherp van de snede in alles doorgevoerd. Een eeuwige deels inwendige tweestrijd. Een wedstrijd met als enige winnaars; polarisatie en tweespalt. Een leer op basis van tegenpolen die al terug te vinden is in het denken van Aristoteles. De basale scheiding aangebracht tussen geest en lichaam . De buiten wereld en het eigen bewustzijn. Denken en voelen die nauwelijks samen door één deur kunnen als Willem Engel en de waarheid. Al bedrijven zij met liefde de liefde  . Man en vrouw als komend van verschillende planeten. Mars de oorlogzuchtige  en  de behaagzieke Venus,. Al de hun toegeschreven karaktereigenschappen worden gezien  als tegengesteld aan elkaar . Waarbij op basis van de Aristoliaanse logica het een het ander uitsluit. Nu kan dat voor de wiskunde wel kloppen. En deels voor de wet. Van de stenen tafelen van Mozes tot  de ijzeren gezondheidswetten van vandaag .

Het wordt immers een soepzooitje waarbij men vingers te kort komt als het getal één ook twee kan betekenen. Of een nul toch enige inhoud heeft. Een mondmasker zin !  Een belastingontwijker of minister maar gedeeltelijk schuld draagt. Geen boete hoeft te betalen. Maar in het dagelijks leven liggen de zaken niet zo zwart , wit . Is alles in het gunstigste geval een eerlijke verdeling tussen yin en yang. Zonder dat er één als missionaris  boven ligt. Vloeit alles over in en door elkaar als identieke druppels water in de grijsgrauwe plasticsoep van de oceaan! .*https://nl.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei_(Heraclitus)

fresco van de schilder Rafael; de school van Athene

 

 

Hoe ik als multi-gelovige* op dat denkbeeld kwam? Ik las in mijn favoriete Bijbelboek Johannes 1 vers 1. ; In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.*https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/1.htmlVoor mij is het net een popsong . Hoe vaak ik de tekst ook hoor of lees ik kan van de poëtische kwaliteit en gedachterijkdom geen genoeg krijgen.  Kan mij volledig met de tekst identificeren. Alsof Bruce Springsteen, the boss, gedoopt in de rivier  hem  zelf geschreven had.

 

Maar of de duivel er mee speelde vulde ik als misplaatste penance *https://en.wikipedia.org/wiki/Penance op deze zaterdag middag in gedachte het woord ei in in plaats van het begrip Woord. En plots beleefde ik mijn Eureka moment. Het begrip ei bleek perfect in elke zin in te passen. Wist nu; Elke kip is niet meer dan een groot ei en een ei niet meer dan een kip in wording . Het draait niet om de vraag wat er als eerste was , maar om de eenheid waaruit hetzelfde in vrijwel  hetzelfde verandert. Daarmee valt alles terug te voeren op het onbegrip der mensen voor de gelaagdheid van het leven. Kun je de mensen rustig vergelijken met geestelijke hamburgers als junkfood zolang zij niet beseffen  dat ondanks alle schillen als een ui  het bestaan toch in eenheid met zichzelf is . Alleen dan vrucht kan dragen of glazig gefruit deel uit kan maken van een smakelijke hamburger. Wat in denken een samenwerkingsverband oplevert dat geen van beide betekenissen uitsluit. Niet van jou noch van de ander. In deze trant doorgeredeneerd wordt de hele samenleving  een gezonde hamburger. Deze manier van denken is als universeel middel tegen de geestelijke honger  op alles van toepassing . Behalve op de koning , omdat dit de enige haan is die in overvloed gouden eieren krijgt in plaats van legt. Terwijl elk krijgen toch een begin van geven zou moeten zijn. Een schenken van liefde in wording het begin is van alle respect voor de complotloze waarheid in zijn veelzijdige complexiteit. !

LUDO 19-09-2020

Multi-gelovige iemand die van alle geloven het beste combineert. Zo lees ik op de sabbat om de week in of de Bijbel de Thora of de Koran. Aan het eind van de maand als ik blut ben en mij leeg voel de geschriften van Boeddha. Met deze handelswijze  krijgt de waarheid het karakter en de smaak van een gezonde  hamburger voor geest en lichaam. Dit onder het motto de waarheid kan nooit zo exclusief zijn dat zij niet met allen gedeeld kan worden .

*

mocht u nu denken dat ik God met een ei vergelijk is dit geen blasfemie zo lang men een ei ziet als causaliteitsbeginsel en niet in de zin van; een ei hoort erbij!