EGOPOLETEN !

EGOPOLETEN*

 

Wat ik de laatste tijd nog wel eens tegen kom in de media  is ; dat mensen de onderliggende of achterliggende oorzaken gelijkstellen met de directe oorzaak of aanleiding . Bijzaken zien als hoofdzaken! *Dat is wat ik noem een ernstige  zo niet vreselijk domme  fout in de redenering. Door deze verwarring  raken de zaken aardig vertekend en vertroebeld. “Je sterft niet aan maar met corona,” wat ik laatst nog zo een ‘wetenschappelijk onderlegde’ apologeet van zichzelf hoorde beweren. Het klonk mij in de oren als een wel heel waanzinnig# excuus om zijn eigen economische belangen te verdedigen

Je sterft niet met corona maar in 6127( cijfer van 5-7-2020) van de ernstige gevallen waaronder 13 ziekenhuis medewerkers door de nauwelijks te behandelen dubbele longontsteking (diep in de ademhalingsorganen) , het cytokine storm syndroom *, uitval van vitale organen of inwendige bloedingen die een direct gevolg zijn van een besmetting met het Sars-Covid-2 virus. Zij die slechts milde symptomen vertonen mogen van geluk spreken, maar kunnen zich dat niet als verdienste aanrekenen noch over de werkelijke verschrikkingen meepraten.

 

Dat veel patiënten (overigens niet allen) op de Intensive Care ook last hebben van totaal andere kwalen die mogelijkerwijs hun immuunsysteem hebben aangetast en daardoor hun weerstand behoort tot de achterliggende oorzaken. Zaken die niet alleen fysieke oorzaken, maar soms ook maatschappelijke  kennen. Maar dat onderliggend lijden is niet de directe doodsoorzaak. Anders kun je voor het zelfde geld beweren dat iedereen sterft aan de gevolgen van het leven in deze maatschappij. Spelen deze factoren op de achtergrond hoogstens een bescheiden rol.

Wat men beter  moet   leren ook in tijden van crisis  is  de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden . Een betere afweging te maken tussen oorzaak , aanleiding en gevolg.

Dat mensen die lijden aan obesitas eerder het slachtoffer zijn van een longkwaal valt wel te begrijpen. Hun overgewicht is ook van invloed op zowel hun longcapaciteit als heeft een nadelig effect op de werking van hun ademhalingsspieren.  Zeker in een liggende positie. Hetzelfde overigens wat men ziet bij bodybuilders en ‘strong men’ die bij het slapen ook een zuurstofmasker dragen.het virus bindt zich makkelijker aan de receptor ACE2 die vaker voorkomt in vetweefsel in de buurt van hun longen

Toch zien we de levensmiddelen industrie op geen enkele wijze bijdragen aan het terugdringen van de zwaarlijvigheid onder alle lagen van de bevolking. “Oplossingen ”  die worden aangedragen mogen vooral de industrie niets kosten, terwijl zij grossieren in convenanten die hun tot niets verplichten.

Ernstiger is dat ‘gezonde’ mensen deze fout in hun redenering gebruiken om de ernst van de zaak te bagatelliseren. Terwijl toch nog altijd in 20% van de geconstateerde gevallen van besmetting  ziekenhuis opname noodzakelijk is. Vegen dit soort oogklepdragers hun eigen straatje schoon en durven met droge ogen beweren : Ach die oudjes zouden toch wel gecrepeerd zijn.

Wat mij daar bij steeds weer opvalt en beangstigt is: dat met welk een gemak dit soort ‘mensen’ een prijskaartje durft hangen aan het leven van de ander. Terwijl dat van hun zelf onbetaalbaar is.

ACH ZE ZOUDEN TOCH GESTORVEN ZIJN! Neen dat zouden ze niet of pas vele jaren later . Het is de laatste druppel die triest genoeg hun dood veroorzaakte. Zo als het ook de laatste druppel is die de emmer doet overlopen .Wat overigens niet de schuld van de emmer is, maar een gebrek aan inhoud en inzicht  geestelijk gezien van zij die zo onmenselijk redeneren.

En sterft met elke dode elk afscheid ongeacht de aantallen ook een heel klein beetje de liefde. Partir c’est  mourir un peu, zo als de Fransen zeggen. Een liefde die in die unieke vorm en beleving nooit meer terug zal komen, omdat ook de liefde van elk mens volledig aan hem of haar eigen  is. Hem en haar daarin zo herkenbaar maakt.

Ludo; 6 juli 2020

voetnoten en bronnen

*EGOPOLETEN een samentrekking van de woorden ego en apologeet in de betekenis van ; de persoonlijkheid zelve en lofredenaar waardoor, geheel naar mijn bedoeling, de samenvoeging de betekenis krijgt van ; een overdreven lofredenaar op zijn eigen belang. Waar van het begrip  egoproleten weer kan worden afgeleid;  mensen die op grond van het boven beschrevene zichzelf de mogelijkheid niet gunnen hun beschavingspijl op te vijzelen naar voor deze en alle tijden normale waarden.

*Over bijzaken zien als hoofdzaken ! Het maakt geen verschil of je door de hond of de kat gebeten wordt. Of je besmet bent geraakt door grote druppels , handcontact of aerosolen.dat zijn oeverloze discussies aan de zijlijn die kant nog wal raken. Eenmaal  besmet ben je  een drager van het virus  en mogelijke besmettingsbron voor iedereen in je omgeving  !

* het cytokine storm syndroom; Tijdens een cytokinestorm verwoest   een overmatige immuunreactie gezond longweefsel, wat leidt tot acute ademnood en falen van meerdere organen. Onbehandeld, cytokine-storm-syndroom is meestal dodelijk.

 

het volledig gedicht

Weggaan is een beetje sterven,

sterven aan wat men bemint.

Je laat iets na van wat je vindt,

altijd weer, op alle erven.

.

Spijt zal steeds een eed bederven,

een vers verwaaiend in de wind;

weggaan is een beetje sterven.

.

En men gaat; het lijkt wel zwerven.

Tot het afscheid echt begint

kunnen vrienden, vrouw en kind

van elk afscheid iets verwerven.

Weggaan is een beetje sterven…

 


Het grote mysterie: hoe dodelijk is het coronavirus echt? – Wel …

www.welingelichtekringen.nl › gezond › het-grote-mys…
 
 

.