EGOSNAAIERS

In de ruimste zin van het woord is liegen het verdraaien van de waarheid om haar zo aan te passen aan je eigen werkelijkheid. Bedriegen wordt daarmee bijna automatisch het opdringen van die werkelijkheid aan anderen. Goede mensen, die nog geloven in de idealen van gelijkheid en eerlijkheid . Je kunt ze iets wijs maken zonder ze wijzer te maken als dat ze eigenlijk zouden moeten zijn, omdat ze daarmee ook hun goedheid verliezen. Dat liegen en bedriegen lijkt in de huidige politiek tot norm verheven.Alle partijen lijken met dit virus besmet. Om het met een aangepaste versie van de uitspraak van Clausewitz* te zeggen; POLITIEK LIJKT VOOR NU HET VOORTZETTEN VAN DE OORLOG MET ANDERE MIDDELEN. (En in oorlog en liefde is alles toegestaan)

Wordt er nu op steeds grotere schaal gelogen en geloven ze in hun eigen leugens. Denken politici echt dat ze al hun beloftes waar kunnen maken. In het eerste geval hadden ze nooit als volksvertegenwoordigers mogen worden gekozen , maar moeten worden opgenomen op de PAAZ afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Dit omdat zij waanideeën koesteren over onze alledaagse werkelijkheid. In het laatste geval lijden zij aan een min of meer ernstige vorm van zelfoverschatting. Je kunt rustig stellen bij het megalomane af, hoe er dan nog tijd ruimte en aandacht overblijft om ook een ander te vertegenwoordigen is mij een raadsel. Wel moet ik zeggen, dat het neoliberaal gedachtegoed, omdat er geen aandacht is voor anderen, zo mager en flinterdun is , dat er inderdaad nog genoeg ruimte overblijft om in je eigen aangepaste versie van alleen jouw werkelijkheid te geloven . Te geloven in de daadkracht van natte markt dromen.

Wordt er nu echt op grotere schaal gelogen als in de tijd van Wiegel, van Riel den Uyl en ons aller vader Drees. Nee, maar geschokt vertrouwen kost net als na overspel heel wat kabinetsperiodes om te herstellen. Als je al de tijd krijgt om bij te komen. Over de leugens van van Agt durf ik door zijn wollig taalgebruik geen oordeel te vellen, die heb ik zelfs als stichter van het heilige land nooit begrepen .Hem past waarschijnlijk naast Lubbers het epitaaf; LEUGENS OM OUD IJZER.

Toch is er zoveel aandacht van de media voor een leugen, dat de proporties als een opblaaspop van zelf vermeende eerlijkheid worden opgeblazen totdat ze niet meer in beide Kamers passen. Het zou de media met de omroepen voorop sieren als ze wat minder in hun eigen leugens en kamelen op het behang zouden geloven en ons gewoon eerlijk de waarheid vertellen. Na gedegen onderzoek als ze daar nog geld voor kunnen vinden.

De P.v.d.A. heeft de tol moeten betalen voor hun deelname aan het kabinet Rutte 2 door een fors zetelverlies. Dat zou heel goed kunnen komen, omdat socialistische kiezers niet van schertsvertoningen houden.Velen van hun kennen de harde werkelijk van de materiële armoede aan den lijve Ook weten ze door een realistische kijk op het debacle van het communisme, dat het morgenrood even makkelijk verkeerd in avondrood. Ze koesteren nog wel idealen maar die hebben ze bijgekleurd.Dat kun je van de goochellaarswereld van de neoliberalen niet zeggen Dat de V.V.D. als hoofdverantwoordelijke voor ,het disaster dat nu Nederland heet, daar vrijwel niet onder heeft geleden zegt veel over de morele standaard en de daaraan gekoppelde vrije Markt Rutte visie van vooral neoliberale kiezers. Niet zozeer graaiers als wel egosnaaiers.

* EGOSNAAIER iemand, die vooral met woorden goochelt ,een vorm van liegen, om eigen eer en vals maatschappelijk aanzien ten koste van de zorg voor allen

*Clausewitz (1780- 1830 ) Een Pruisisch generaal en schrijver van het boek Vom Kriege het standaardwerk op het gebied van militaire strategie