FREEDOM

Freedom is just another word for nothing have to lose

 

Een kleine 50 jaar geleden hoorde ik deze songtekst voor het eerst. In mijn tijd als hippie vertolkt door Janis Joplin een Amerikaanse blues zangeres en één van mijn jeugdheldinnen naast Angela Davis. Als ik hem nu terug hoor denk ik: ‘wat een nihilistische kamikaze mentaliteit spreekt hieruit. Inderdaad aan het eind van de roerige jaren zestig vooral geschikt voor de oren van moeilijk opvoedbare pubers en jonge adolescenten. Kortom langharig tuig! Jongeren die het helemaal gehad hadden met de achterlijk ouderwetse instelling van hun ouders. Zo als elke generatie jongeren voor en na hen.

Zelf zag ik er vooral een wijze raadgeving in je leven niet te vergooien aan het streven naar materieel bezit. Tijd vrij te maken voor de leuke dingen in dit leven. Zo vaak als het kan te genieten met volle teugen. Een raadgeving waar ik mij ook mijn hele verdere leven  aan gehouden heb. Vrouwen die hielden van de macht en zekerheid die bezit schijnbaar verschaft waren bij mij aan het   verkeerde adres. Waardoor ik alleen de pure smaak van de echte liefde voor mijn persoon heb gekend. Mijn bezit nu slechts bestaat uit een paar afgetrapte dansschoenen en een schat aan gelukkige herinneringen.

Deze ongekende rijkdom wil ik delen door na te denken en te schrijven . Te filosoferen. Zo ook over het woord : VRIJHEID. Na 64 jaar leven ben ik tot de conclusie gekomen dat de meest sluitende definitie voor dit begrip is ; Het gevoel dat er niets is dat je hindert in je keuzes en je mogelijkheden( tot groei en zelfverwezenlijking) niet in de weg staat.

Met de nadruk op het woord gevoel. Wat verklaart dat de één zich vrij kan voelen waar een ander alleen onderdrukking ervaart. Omdat niemand hetzelfde in dezelfde hoeveelheid voelt noch over hetzelfde hetzelfde denkt . Vrijheid ook vaak helaas een vorm van defensieve tolerantie is . Verder , luidt mijn raad, moet je het helemaal zelf invullen en uitzoeken. Want de eerste voorwaarde voor echte vrijheid is:” dat niemand anders voor jou denkt of zegt hoe jij je voelen moet.” Je de mogelijkheid geeft van je eigen fouten te leren. Zo gedacht begint vrijheid bij : een autonome authentieke individualiteit samengesteld en door ervaring opgebouwd uit tal van tekortkomingen.

Ludo

P. s Het artikel claimt niet de waarheid, maar is bedoeld als werkhypothese

voetnoten;

Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om de ontkenning van het bestaan van betekenis of waarde in de wereld aan te duiden. Het woord komt van het Latijnse “nihil” dat letterlijk “niets” betekent. Bron wikipedia

Kamikaze (Japans: 特別攻撃隊) waren Japanse zelfmoordeenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht op 19 oktober 1944. Ze voerden hun eerste officiële missie uit op 25 oktober en hielden pas op te bestaan bij de Japanse overgave op 15 augustus 1945. bron wikipedia.

Defensieve tolerantie in de psychologie: de acceptatie van de huidige toestand in de veronderstelling dat het nog altijd slechter kan. Bron Nico Frijda