GESPREK MET 2 EIKELS

IN GESPREK MET 2 EIKELS

Een tijdje terug werd ik aangehouden voor het Centraal station in onze geliefde hoofdstad aan het Ij .  Net voorbij de toegangsdeuren aan het plein aan de voorkant wilde ik op mijn trouwe vouwfiets wegrijden Toen een zware stem mij sommeerde direct weer af te stappen. De sonore stem bleek toe te behoren aan een agent van de spoorwegpolitie vergezeld van een even zwaar gebouwde collega. 2 paar schouders en buiken met zeker 4 maal mijn nominale breedte en dikte. Gekleed in uniformen waarin de kleur zwart uit de jaren 30 de boventoon voerde. Met gordels om waar van bij een normaal mens zijn broek afzakt. Van beiden was het land van herkomst niet nader te bepalen . Bulgarije waarschijnlijk.

 

Waarom?’ was het eerste wat ik vroeg. Als het om politie- ambtenaren gaat blijf ik meestal steken in een van mijn anale fases. ‘U mag hier niet fietsen.’ “Maar waarom dan niet ?’ ‘Ik zie nergens een verbodsbord en dus geen reden.’ het nulla poena* principe! Welles van gehoord? Aan hardnekkigheid heeft het mij nooit ontbroken. “Daarom niet!, was het antwoord van de ene. ‘Omdat ik het zeg!’ De meest volgzame van de twee knikte zwijgend. Beste man antwoordde ik daarop grinnikend . Dat is een cirkeledenring. Een drogreden omdat u oorzaak en gevolg in een en dezelfde premisse** noemt. “ Net zo goed als U uzelf niet als oorzaak van uzelf kunt aanwijzen zonder tussenkomst van een baarmoederEn toch gaat u lopen!” ‘Blijft de naald soms steken in de leegte , ‘ wilde ik vragen. Waarom leren ze politieambtenaren toch niet gewoon de grondbeginselen van de logica van Aristoteles tijdens hun inburgeringscursus? Mij omdraaiend om aan het onnozele bevel gehoor te geven ontglipte aan mijn lippen het woord :EIKEL.

Meteen daarop werd ik weer staande gehouden. “Wat zei u daar? Eikel herhaalde ik” frank en vrij. “Daar zijn wij niet van gediend.”” Bent u plots tot koning bevorderd ?” Dat u nu gebruikt maakt van het pluralis majestatisch . “Wij hebben u geen reden gegeven om ons uit te schelden.”ging de onnozele wat zielig verder. Ik knikte begrijpend. Nu had ik ze precies  waar ik ze hebben wilde.

 

Maar beste man,’ begon ik licht badinerend . “Het is maar net van welke kant je het bekijkt.” ‘Stel u eens voor dat ik een wild zwijn ben.” het kost misschien wat moeite! Dan zou mijn lievelingskostje eikels talloze eikels zijn. ‘Daarmee maakt dat zwijn u feitelijk een drie sterren compliment door u een eikel te noemen’. Trouwens u bent met zijn tweeën dat wordt voor dat zwijn helemaal een feestmaal. ‘Nog beter was trouwens truffel geweest!’ ‘U dacht natuurlijk dat ik het topje van het manlijk geslachtsdeel bedoelde!” “Toch dat is u eigen invulling.” Dat is uw probleem want zelf discrimineer ik geen homostelletjes. Dat invullen wijst volgens veel psychologen trouwens  op een gebrek aan zelfrespect of zelfvertrouwen! U mag zelf kiezen. Wat voor eikel u bent, vulde ik in stilte aan.

 

Maar u bent geen zwijn,’ dacht de ene diender een punt tegen te scoren. ‘Kijk daar poneert u weer een verkeerde aanname als majorpremisse.’ Ik liet mij mijn voorsprong niet meer ontnemen. “Want u gaat alleen op mijn uiterlijk af.’Dat kunt u beter niet doen.’ ‘Waarom niet ?’Ook hun doorlopende wenkbrauwen kregen zei het met enige moeite de vorm van zwarte vraagtekens. Het is niet aan mij maar aan u om dat niet zijn te bewijzen. Dat is dit land het belangrijkste rechtsbeginsel voor het O.M*.! Te bewijzen; Wie er mens is en wie niet! Volgens alle filosofen echter al eeuwen een onmogelijke opgave. Niet wetend wat te zeggen noch wat ze met mij aan moesten hebben zij ondergetekende maar laten gaan. Bij het weggaan keerde ik mij nog een laatste keer om . Riep ten groet: .Qui loquuntur risus glandes mortem” Ik ben al mijn hele leven gek op :Astrix en Obelix.Zij die met eikels praten lachen zich dood!’ Geef mij als kenner van de klassieken nooit maar dan ook nooit het laatste woord!

Ludo

* Legaliteitsbeginsel – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org › wiki › Legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel (in het strafrecht ook bekend als het nulla poena-beginsel) houdt in dat overheidshandelen gebaseerd

** premisse: een aanname of veronderstelling voorafgaand aan een geldig bewijs zolang zij niet in tegenspraak is met de overige en of ongeldig

*** pluralis majestatisch, koninklijk meervoud. Een meervoudsvorm waarvan het gebruik per traditie alleen toekomt aan de regerend  vorst

O.M. het openbaar ministerie