GOD BESTAAT NIET ! DES TE BETER!

 

God bestaat niet ! Geen reden tot paniek of om niet meer in hem te geloven. Integendeel hoe doder God, hoe minder hij bestaat des te groter de vrijheid van de mens om zelf vorm te geven aan het beeld van god. Naar zijn gelijkenis. Zo is de dood van de een de vrijheid van de Ander*. Zeker voor het geweten.

Daarnaast geloven wij in meer dingen tussen hemel en aarde die helemaal niet bestaan. Of hoogstens als waanidee. Zo weinig  voorkomen in beide naturen dat wij ze beter bij de Unesco kunnen aanmelden als immaterieel erfgoed. In de licht ijdele hoop dat onze kinderen nog de kans krijgen er van na te genieten.

Om er voor de vuist weg maar een paar te noemen, vrijheid , echte democratie, gelijkheid, eerlijke politici, sinterklaas , de kerstman, eeuwige liefde, een schoon milieu, schone energie, veilig kernafval, het ontbreken van discriminatie en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Allemaal dingen die niet bestaan , maar waar wij toch heilig in geloven.

 

Een filosoof en theatermaker voor mij heeft al gezegd . Als God niet bestaat moet hij worden uitgevonden.* Het monotheïstisch geloof opnieuw worden ingevoerd op alle basisscholen* openbaar en bijzonder als verplichte lesstof .Daar sluit ik mij volledig bij aan. Waarom ? God is de enige übermensch waarop een gewoon mens, ongeacht afkomst of rijkdom, zich vanaf het begin der tijden heeft kunnen oriënteren als op een moreel kompas. God geeft als geen ander inhoud aan het begrip goedheid .

De opkomst van het neoliberalisme heeft niet voor niets gelijke tred gehouden met de ontkerkelijking. De gedachte dat iedereen zichzelf maar maken en vormgeven moet. Zelf moet weten wat goed voor hem is. Zo niet jammer! Is daardoor fors toegenomen. Terwijl het geloof in de maakbare samenleving de nek is omgedraaid door tal van bezuinigingsronden door diezelfde verkapte libertaire kapitalisten.

OOK EEN TEVEEL AAN INDIVIDUELE VRIJHEID IS DODELIJK ONGEZOND, ZEKER VOOR DE OMGEVING. OMDAT NIEMAND ER MEE LEERT OMGAAN, HYPOTHETISCH ALS HET BEGRIP VRIJHEID IS. REKBAAR ALS ALLES WAT NIET OF NAUWELIJKS BESTAAT’ citaat ludo

Het wordt daarom de hoogste tijd voor een kentering der geesten. Niet vanwege het vooruitzicht een beloning te ontvangen later in de hemel , maar omdat een goed mens bijdraagt aan de erfenis aan sociale rijkdom van een hele gemeenschap. Het enige bezit dat waarlijk telt.

Nu strijk ik natuurlijk de nodige lezers tegen de haren, zeker de voortijdige  kerkverlaters, maar ze vergeten vaak één ding: Niet God is fout, maar wat de mensen er van gemaakt hebben. God en de geschiedenis van de kerk zijn twee heel verschillende dingen. Natuurlijk kun je bij de nodige gelovigen rustig vraagtekens zetten, maar dat zijn dan ook doodgewone zondaars . De leer zelf is zuiver als helder bronwater.

 

 

Juist voor die prelaten, pausen, kardinalen, imams enz… is het maar beter dat God niet bestaat want zou hij wel bestaan ze zouden allemaal moeten leven naar één en dezelfde wet. Hetzelfde moeten geloven. Weg het kommaneuken van al die christelijke splintergroeperingen op en rond de Veluwe. Weg het schisma tussen de Roomse en de Orthodoxie. Anglicanen kunnen hun Brexit wel weer vergeten

 

 

Want dat is het mooie aan God. Er kan maar een ware God bestaan. Was het anders de donder was niet van de hemel Voor de heidenen een remake in  de figuur van Sinterklaas of Santeclaus. Zodat die niet met lege sokken zitten.

 

Laat die heilige maagd maar lekker onbevlekt boven blijven Van mij hoeft God dan ook zijn zoon niet de wereld in te sturen. Om mij te verlossen van juist die zonden die mij zo dierbaar zijn.

  Liever niet want het hout begint door al die kruizen de afgelopen eeuwen als knap schaars te worden. Zo dat het over 10 jaar bij gebrek aan symbolen moeilijk wordt om te blijven geloven in de goddelijke natuur. Om over de luchtvervuiling van 2,5 miljoen kerstbomen nog maar te zwijgen.

 

Maar toch ben ik stiekem bezig hem opnieuw uit te vinden. Al was het maar om nederigheid te leren!

 

Ludo

Voltaire, pseudoniem van François Marie Arouet (Parijs, 21 november 1694 – aldaar, 30 mei 1778), was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker.

Bijzonder onderwijs – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org › wiki › Bijzonder_onderwijs

Het bijzonder onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland voor scholen met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische …

Bijzonder onderwijs op … · ‎Algemeen bijzonder … · ‎Geschiedenis