HEBBEN DIEREN RECHTEN ?

 

Hebben dieren rechten en zo ja welke? Als je er bij dierenactivisten over begint , krijg je meteen een koude douche als een stortbad over je heen over de talloze  misstanden in de vlees industrie. Waar op grote schaal dieren worden mishandeld. Ergens heb ik in een artikel van een bekeerling tot de vleesloze zondag al de vergelijking met de vernietigingskampen van de nazi’s gelezen. Maar nu ben ik geen gemakkelijke jongen dus is de vraag: zelfs als dit zo zou zijn welke rechten kun je daar dan aan ontlenen. Hebben de koeien recht op hun eigen staat Israël? Want laten we wel zijn, de een zijn recht is de ander zijn verplichting.

Nu wordt het welzijn van het dier vaak gemeten naar het voorkomen van een bepaald stresshormoon , cortison, dat vrijkomt in het bloed. Tijdens of kort na een pijnlijke behandeling. Nu is het meten al een stressvolle bezigheid . De resultaten zijn dus niet eenduidig voor één uitleg vatbaar. Of er sprake is van een toename van het serotonine of endorfine peil bij het voorlezen van de Bijbel aan  varkens of  kippen daar zijn geen onderzoeksresultaten over bekend.

Nu zou je na de hele reeks artikelen op zowel de Groene Amsterdammer als de Vrij Nederland bijna gaan verzuchten : Dieren hebben recht op met rust gelaten te worden door de media. Met zoveel aandacht als er de laatste tijd van die kant voor de rechten van dieren bestaan wordt de mens achter het dier wel eens vergeten.

Maar goed als de dieren rechten hebben welke ? Hebben ze recht op een diervriendelijk bestaan in de luwte van alle aandacht? Moeten ze de vrijheid hebben zelf te kiezen of ze willen samenwerken en te leven met de mens? De ruimte om hun eigen natuur te volgen. Recht op een eigen natuurlijke staat en omgeving? Hoe moet die worden omschreven en onderzocht , expliciet voor gedomesticeerde dieren.

Om een zo groot mogelijk dierenwelzijn van uit het perspectief van de dierenvriend te realiseren moeten wel bepaalde natuurwetten buiten werking worden gesteld. Het gevecht om te overleven in de vrije natuur bijvoorbeeld. Het recht van de sterkste, Zo niet wordt het een massale slachtpartij. Vele malen erger als we afgelopen Februari in de Oostvaarders plassen zagen.

Moeten we terug naar de tijd voor de neolithische revolutie nu een kleine 10.000 jaar geleden. Terug naar de tijd van voor de uitvinding van de veeteelt. De oeros nog vrij door de omvangrijke bossen zwierf. Kaas en melk in het voedingspatroon  onbekende ingrediënten waren. Elk varken een wild-zwijn was, dat zijn eigen kostje bij elkaar scharrelde. Een scharrelzwijn avant la lettre. Heel Nederlander er uitzag als het park op de Hoge Veluwe. Elke kotelet met veel moeite moest worden bejaagd. De kippen alleen voorkwamen in hun stamland in India en Zuid Oost Azië. Voortdurend van de leg waren. Gaan we nu het domesticeren van huisdieren en vee zien als de grootste misdaad tegen de vermenselijkte natuur ? Het houden verbieden?

Terwijl we hoogst waarschijnlijk als soort waren uitgestorven als we dat niet hadden gedaan. Evolutionair gezien was het de enige mogelijke kans tot overleven in verhouding tot de groeiende bevolkingsaantallen. Hadden we in de oertijd maar al het condoom uitgevonden en leren gebruiken.

In de tijd van voor de uitvinding van de landbouw kon de aarde maar aan ongeveer  1.000.000 één miljoen mensen een onzeker bestaan bieden.

Nu kun je het eten van vlees verbieden zo als laatst gesuggereerd in een artikel. Wat los je daar mee op? Moet je daarvoor geen   vleespolitie in het leven roepen ! Want het is tot op vandaag nog niet gelukt mensen alleen door middel van wetgeving tot ethisch verantwoord gedrag te verleiden. De wens daar toe moet uit de mensen zelf komen. Het vraagt vooral om een verandering in het maatschappelijk denken van de meerderheid. Een mentaliteitsverandering !

Daarnaast zitten we ook nog met het probleem dat we over duizenden jaren heen naar eigen goeddunken het karakter wat eens wilde dieren waren hebben veranderd. Hen tot volgzame slaven hebben weten te maken. Schijnbaar hebben ze dit geaccepteerd. Dit omdat ze  anders als in het boek Animal Farm van George Orwell nooit in opstand gekomen zijn. Of moeten we die gelatenheid zien, dat schikken in hun lot, als een weg te fokken eigenschap, die niet langer gewenst is ? Moeten we in hun D.N.A. de vrijheid van hun natuurlijke wild zijn herprogrammeren? In dat geval ken ik nog wel wat mensen., die daar ook in aanmerking voor komen Kunnen we , willen we of zijn we moreel verplicht die karakter verandering ongedaan te maken. Hebben ze dan wel gezien hun aantallen voldoende overlevingskansen.

Je kunt het stal vee dus niet het recht op vrijheid geven. Ze moeten zo goed mogelijk verzorgd worden.

Toch zal bij diervriendelijk handelen  naast de  verminderde beschikbaarheid van goede weidegrond het aantal vlees dieren afnemen Zeker als je kijkt naar de verminderde opbrengst uit de biologische veehouderij. Daarnaast worden  de ruimte en het voedsel steeds schaarser  door de steeds  toenemende aantallen mensen. Waardoor samen met de gestegen welvaart de roep om vlees stijgt.

Je kunt de roep om vegetarisme ook uitleggen als het toppunt van egoïsme. Eet geen vlees want de ruimte die daarmee vrijkomt kan door ons worden gebruikt om nog meer mensen te voeden. Of kan ik nu van dierenactivisten vragen of zij hun leven willen opofferen, opdat de koeien en de kippen zullen leven. Is hun leven meer waard als dat van de varkens? Op grond waarvan als alle leven hetzelfde recht op leven heeft.

Dierenrechten zijn dus niet een typisch Nederlands of Europees probleem, maar moet wereldwijd worden aangepakt.

Kijk ik ben niet tegen idealisme. Verre van dat. Wel vind ik dat je moet nadenken voordat je iets beweerd. Nadenken over de voor en tegens en durven accepteren dat het je soms meer kost als dat het je uiteindelijk lief is.

Zo ver ik het kan overzien is het diep tragisch, maar uiteindelijk leiden volledige dierenrechten of tot een genocide of tot onbetaalbare biefstukken . Een Mac Donalds alleen voor de aller allerrijkste.

Het zou de wetenschap sieren als ze een keer een aantal modellen zouden willen wilden doorrekenen wat de optimale verhouding is van aantallen dieren waaronder de mens ten opzichte van elkaar. Hoeveel de aarde aan dierenlast werkelijk kan dragen.

Over de enige echte oplossing voor heel veel wereldproblemen , geboortebeperking, een terugbrengen van het bevolkingsaantal door onthouding wil niemand horen , Het recht op individuele voortplanting zou aan banden moeten worden gelegd. Wat zijn eigen ethische problemen schept in de vraag wie moet er als eerste in of aan geloven. Seks aan banden leggen, dat kan niet dat is evolutionair gezien de enige reden van ons bestaan. De rest alle kunst alle politiek  alle liefde en schoonheid  is niet meer als  bijzaak.

Ludo 8-08-2018