HOE KIES JE ZO DOM MOGELIJK??

Het schijnt dat ik als  linkse kiezer de gevreesde geslachtsziekte herpes genitalis niet alleen heb maar ook  ben. Een onverdraagzame  aandoening  maar dan vooral in de oren , ogen mond en op de tong van  van Thierry Baujolais. Wel een heel knullig zo niet ziek  excuus om te zeggen wat je op je lever heb.  Dat zo een door en door ziek mens ons nog wil , kan of mag vertegenwoordigen en voorgaan. Maar voor Thierry is dat hoe ziek hij ook is  gelukkig geen probleem. Die geneest als een ware wonderwel doener  zijn eigen ziekte door van Nederland een door en door gezond Nederlands land te maken met hem zelf als de grote roerganger in de grote sprong voorwaarts naar de voor uitgang. Mag  ik dan vinden en zeggen dat  die hele Thierry met zijn Baudjolet voor mij niet meer is als de schaduw van een dikke vieze  vette wrat is op de vrijheid van meningsuiting .

Nu geldt voor schapen, hoe makker de Schaepkens des te groter kan de  kudde worden. Voor mensen gaat dit ook op zei het in iets andere bewoordingen. Hoe dommer de mensen hoe makkelijker zij tot de massa behoren. Bij  de kudde passen.  Daar kun je  de gevolgtrekking uit maken ; Domheid voelt zich het veiligst en meest op zijn gemak bij andermans domheid. Dan vallen domme uitlatingen niet zo  uit de toon , integendeel , maar gelukkig voor de toehoorders ook te pruimen als hun tabak. Er valt hier dus  nog  een tweede conclusie uit te trekken. Domme politici willen als herder de grootste massa blinde schapen om naar hun eigen rituele slachtbank te leiden. Eigen domheid kiest hier dus voor andermans domheid , een veel voorkomend fenomeen tijdens de verkiezingen. Als je alleen maar domme volgelingen hebt lijkt een “leider ” als Thierry Baudet trouwens als snel slim en incontelligent*. Het wordt echter tijd, dat politici die in het openbaar domme uitspraken doen strafpunten krijgen in de vorm van vermindering van zendtijd en media aandacht. Dit geldt ook voor de sociale media!! Maar tja je hebt ook weer intelligente media nodig, die kunnen ontdekken dat dat soort types steeds hetzelfde liedje zingen. Zo houden domme media domme politici in het zadel en daarmee de domheid in zichzelf in stand.

De vrijheid van meningsuiting is niet echt bedoeld om een ondemocratische kuddegeest te ventileren. Dit grondrecht wil iedereen de mogelijk geven om  kennis te nemen van andermans denken en mening. Zodat er een vrije uitwisselingen van meningen en denkwijzen over en weer ongestoord kan plaatsvinden. Eenzijdige ” meningen” verkondigen en verder de discussie uit de weg gaan staat op gespannen voet met de geest van die wet. Het idee achter de wet is , dat het over en weer  kennisnemen van andermans mening je eigen denken kan verrijken. De wet wil solidariteit kweken. Je moet dan ook wel willen luisteren.  Als je als ongefundeerde  mening hebt, dat er minder Marokkanen moeten zijn staat deze” mening een vrije uitwisseling van andere denkbeelden in de weg. Je kunt je niet beroepen op een wet, die jezelf in wezen buiten werking stelt . Met zo een mening besteelt domheid domheid zonder er slimmer van te worden. Wat het wezen van echte  domheid is. Rechters die daar geen uitspraak over durven doen zijn wettische dommeriken

Nu komt domheid voor in twee op het eerste gezicht sterk op elkaar lijkende vormen. De onmacht om te denken( onnadenkendheid) en de onwil om te denken.(kwaadwilligheid of domwilligheid) Beiden vormen kunnen in verschillende gradaties samen voorkomen in een en dezelfde persoon. Op zo iemand is dan de uitdrukking oer, maar dan ook oerstom van toepassing. Voor de onmachtige denkers , deze groep moet langzaam op didactisch verantwoorde wijze worden voorbereid op en geleerd na te denken om te beginnen over de eigen situatie en over de meest voor de hand liggende oplossingen om zich hun uit de duisternis van hun domheid te verheffen. In de geest van de socialistische bond tegen het alcoholisme . Kijk onwetendheid is bij iedereen aangeboren , maar volslagen onwetend blijven is een keuze. Zo kun je ook leren verstandig te kiezen door de juiste overwegingen je keuze te laten bepalen. Waarbij moet worden aangetekend dat kiezen voor eigenbelang op grond van egoïsme een stommiteit is; Domheid houdt hierbij zichzelf als steeds grotere domheid in stand. De een wordt niet met meer kennis geboren als de ander. Noch met hele andere of veel meer hersenen. Zijn wieg staat hoogstens in een kennisland als Nederland in plaats van in Oeganda (sorry). Dat opent meer mogelijkheden, meer niet. Talenten krijgen hier meer kansen om zich te ontplooien op velerlei terreinen. Maar voor zij die wel weten, maar hun kennis dom gebruiken voor hen zie ik maar een bestemming. Een langdurige retraite op Rottumerplaat. Dat wordt de rumble in the jungle op een zandbank . met als miezert de muis onze nationaal bleek witte uitdager Thierry Baudet tegen”negerend Nederlands kampioen” de blonde hulk Hogan van de lage landen Geert Wilders. Domheid worstelt met Domheid ,zo als dit Kamer gevecht van de eeuw ook zou kunnen heten. En als domheid worstelt met domheid kan alleen maar domheid boven komen drijven of je dan nog over winnen kunt spreken!!

* incontelligent ; heel intelligent als het om bed en nest plassen gaat