Je zal de domheid maar de cost moeten geven !

 

Nu al 3 weken zuchten wij onder de dwang van een ‘ intelligente’ lockdown. Een ‘vrijblijvend’ neologisme uit de rijke Haagse taalschat van premier en woordsmid Mark Rutte. Al onafgebroken 3 regeringsperiodes van forse bezuinigingen op de zorg aan de macht.

Een ‘intelligentie’ lockdown! Een afzondering op basis van gezond verstand, wat tegenwoordig een uitzondering is,  zo als het begrip in goed Nederlands luidt. Een niet onverstandige maatregel die wij doorgaans detentie noemen en door de rechter wordt opgelegd aan onverbeterlijke draaideurcriminelen en ander tuig, omdat ook crimineel gedrag volgens het  WODC (wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie) sociaal besmettelijk  en daarmee onwenselijk zou kunnen zijn. Of schuilt er in elke kiezer , elke tegenstemmer een potentiële crimineel die maar het beste goed in de gaten gehouden kan worden. Met alle 5g middelen.

 

Let wel ik ben noodgedwongen geen tegenstander van de huidige  maatregelen, maar over meer verregaande alternatieven hoor ik weinig . Pakkender maatregelen als van  staatswege ingrijpen in het kapitalistische systeem  van de medicijnindustrie om maar wat te noemen. Of nog beter op Europees niveau. Want hoe zal ik het ‘vrijblijvend’ neomarxistisch formuleren: De zorg voor de zorg moet terug naar de basis, naar de mensen van alle landen die de maat van alles zijn!

 

Blijft de vraag hoeveel intellectuele schade de jonge geest oploopt doordat door de scholen voor onbepaalde tijd gesloten blijven. De intellectuele ontwikkeling  ernstige stagnatie oploopt Voor het onderwijs beter de term lockdown gesmeed kan worden , naast dat de tweedeling tussen rijk en arm ook nog sterker da voorheen het onderwijs binnensluipt. Mede  doordat  voor sommige groepen kansarmen en minder bedeelden een gebrek aan toegang  bestaat tot extra onderwijsmiddelen als een laptop of motivatie van de kant van de ouders.

 

Wat opvalt bij deze maatregelen is dat zij vooral de burger, de kleine zelfstandige en het intellectuele en culturele leven bijzonder hard treffen. Daarnaast moeten vooral de lagerbetaalden door veel overwerken de crisis bezweren lijkt het wel. Het bedrijfsleven en de financiële wereld blijven voor als nog buiten schot. Wat je van een rechtgeaarde liberaal naast ‘premier’ als eerste wel verwachten mag. Waardoor de burger nu al persoonlijk schulden maakt terwijl wij samen de hypotheek op morgen verplicht opsouperen door in te teren op eigen vermogen. Waar vooral de banken zeker in de nabije toekomst goed garen bij gaan spinnen, terwijl de economie door het schuldenplafond wordt gejaagd.  Schulden waarvan het nog maar de vraag is of we daar over een tijd als alles weer ‘normaal’ is de rente over deze gedwongen ‘staatslening’  kunnen opbrengen. Of gaan we in de nabije toekomst weer meer belasting betalen om de K.L.M. als nationale trots minder vleugellam en ons aan het lijntje te houden?

De maatregelen lijken vooral te zijn ingegeven door een spaarzaam om moeten gaan met door bezuinigingen in het verleden te beperkt aantal middelen . Was het vroeger ; de cost gaat voor de baat uit ; geldt nu, de buit van de aandeelhouder gaat voor de cost en ten coste van allen en de beer  uit.

 

De dagelijkse verlies en sterftecijfers beginnen een beetje op een failliete staatsloterijtrekking te lijken.

 

Nu moet ik deze neoliberale bewindvoerder teleurstellen met zijn uitdrukking intelligente lockdown. Van intelligentie is alleen sprake bij bewezen zelfbewustzijn. Wanneer het ( dat wat omschreven wordt als intelligent) blijkt geeft van een grote mate van zelfkennis over zijn eigen verstandelijke vermogens te beschikken. En even noodzakelijk; de kennis wat er aan zijn eigen intelligentie en inzicht daarin nog mankeert. Deze twee te samen scheppen de  mogelijkheid en voorwaarde tot de zo onontbeerlijke  zelfkritiek en vrije wil . Iets waar het de emoties aan schort. Zo bestaat kunstmatige intelligentie ook niet werkelijk. Hoe knap men ook de zielloze robot afschildert. Er is daarmee eerder sprake van mooipraterij om verregaande verwachtingen op te wekken. De honger naar hoop te stillen! Iets waar een meerderheid van politici regelmatig blijk van geeft naast Oost-indische doofheid. Waardoor aan hun intellectuele vermogens bij tijd en wijle best getwijfeld mag worden. Terwijl ik let wel er toch niet voor pleit ze allemaal dan maar voor onbepaalde tijd in Santpoort op te sluiten.

Maar helpt het nu ook echt die sociale distance. Wat hebben ze in dit kudde land toch met de Engelse taal? Exit met die taalbesmetting zou ik durven opmerken. Gewoon helder Nederlands. Want Ook hier kent onze moedertaal een begrip voor; gewoon ‘de gepaste afstand’. Iets wat iemand met enige opvoeding zo wie zo in acht neemt .Maar goed terug naar de vraag is anderhalve meter dan wel genoeg. Naast dat hij in winkels niet te handhaven is. Daarvoor moeten ze de helft van de schappen verwijderen.

Welke vilein virologe deskundige heeft die voor de liefde te lange afstand bedacht? De R.I.V.M. ? Het ondergeschoven weeskindje, het schaduwwicht,  van een eens gerenommeerd wetenschappelijk instituut. Een instituut van wereld faam. Dat tot de jaren negentig van de vorige eeuw toonaangevend was op het gebied van het ontwikkelen van vaccins. Hoe 30 jaar neoliberalisme heeft geleid tot een opruimingsuitverkoop van wetenschappelijke kennis aan de meest biedende. Kennis en vaardigheden waar nu zo een behoefte aan is. Wij alleen nog kunnen weeklagen dat de gezondheidszorg , onze gezondheid, ons dierbaarste bezit,  is gedegradeerd tot een speelbal op de vrije markt , zonder dat er voor ons de premiebetalers sprake is van echte marktwerking of  vrije keuze. Alleen je eigen sterven mag je zelf kiezen!

Het werkt gedeeltelijk dat isoleren als je er als machthebber of deskundige  van uit gaat dat het besmettingsgevaar alleen bestaat bij direct lichamelijk contact. Bij tongzoenen bijvoorbeeld of  nog een stap intiemer . Of als je de hele godganse dag met ongewassen handen uit je neus eet en daarna iedereen de hand schudt. 

Het werkt niet of veel minder  als men ook door uitgeademd vocht een niet altijd bekende bron van besmetting is. Zonder symptomen toch al een drager van het virus bent.  Dan lijkt mij het dragen van een mondkapje wel zo intelligent en sociaal. Wat mij plaatst in een positie dat ik mij in sociaal en intellectueel opzicht  distantiër van het standpunt van het RIVM.  Terwijl ik wel adviseer  je smartphone thuis te laten als je toch stiekem naar buiten gaat . Want voor wie het nog niet weet je smartphone is niet minder dan je ongevraagde elektronische enkelband. Eén waar je ook nog zelf voor betaald.

En voor tekorten  aan maskers hoeft de regering ook niet bang te zijn, want anders dan mij nog langer te laten vernaaien door half bezonnen maatregelen, naai ik mijn eigen masker wel !Hoeven ze in den |Haag alleen nog maar even het boerka verbod als onbezonnen uiting van vreemdelingenhaat buiten werking te stellen!

Ludo