KONINGINNENDAG 2018

Een volk dat zijn geschiedenis mint noch mist

zal meer dan lijf en goed verliezen

zij weten niet meer waar hun  waardigheid  ligt

dan dooft het ochtend licht*

Vanmorgen ontving ik van de gemeente Amersfoort een brief in de bus. Ik heb mijn W.O.B.Z toch al betaald was mijn eerste reactie. Met mijn leesbril op zag ik dat deze mededeling van de stadsdienst aan de bewoners was gericht. Verkeershinder voor de bewoners van de binnenstad schiet het dan automatisch door mij heen. Verkeersbeperkende maatregelen die het mij met mijn elektroscooter onmogelijk maken Albert Heijn op de Hellestraat te bereiken.

Inderdaad bij het lezen van dit ambtelijk schrijven werd ik er op attent gemaakt dat op vrijdag 27 april a.s. de binnenstad zal worden afgesloten voor alle verkeer. Of je je auto maar wil  parkeren in de ring buiten de binnenstad. Of op eigen kosten in een parkeergarage. verder wordt er aangeraden Je fiets binnen te zetten om er zeker van te zijn dat je hem op 28 april nog gebruiken kunt. Dit vanwege de verwachte drukte en de organisatie van talrijke festiviteiten. Allemaal Neo liberale maatregelen, die de zelfwerkzaamheid van de burger benadrukken* Lekker zo een eigentijds scheldwoord voor alles wat je niet bevalt in dit leven

27 april ik moest toch even nadenken. Zo vroeg zou de intocht van Sinterklaas dit jaar toch niet plaatsvinden ? Verschoven misschien vanwege de te verwachten tegenstand. Het marathon en het wielerseizoen zijn nog niet eens koud begonnen. Het kilometers vreten zit de mannen door wintervet nog niet in de benen. Dat zal het dus ook wel niet zijn. Er is hopelijk toch geen plaatselijk bestuurder van cultuur op het brakke idee gekomen de nationale kampioenschappen zaklopen voor gemankeerde gemeente ambtenaren te organiseren. Iets waar onze ringvormige grachtengordel zonder begin en eind zeker ook toe noodt naast als symbool te dienen  voor de debatten in de gemeenteraad.. Stil !;  laat mij nu geen slapende ambtenaren wakker maken.

Aan het eind van de brief dook het woord Koningsdag op. O ja ging het door mij heen. Onze nationale feestdag gekoppeld aan het persoonlijk “Charisma’’ of instraling door Yomanda van één man. Onze leider aan oranje. De Neo Friese ster aan het firmament van ons gebrek aan nationale identiteit. De verbindende schakel of beter missing link in onze evolutie naar een volwassen natie. Nu moet ik , omdat ik zowel links als intellectueel ben, me toch altijd even afvragen; Is dat wel rechtvaardig ? De datum van onze nationale verjaardag als land met 17 miljoen mensen afhankelijk te stellen van een toevallige geboortedag. De dag dat de nakomeling van een geslacht ,dat slechts bij de gratie van 1500 rijke kiesgerechtigden in 1815 tot de troon verheven werd, het flets oranje gekleurde levenslicht zag. Toevallig omdat wij er met zijn allen geen invloed op konden uitoefenen op welke dag hij werd geconsacreerd* . Omdat op de rijksbegroting geen bedrag is gereserveerd voor 364 condooms met opdruk: leve de koning.. Met in de handleiding een vermelding op welke dag dit voorbehoedsmiddel juist niet gebruikt dient te worden. Zodat zijn geboorte had kunnen samenvallen met het begin van de zomer vakantie. Oranje een opvallend lelijke kleur ,die in de poëzie vooral geassocieerd wordt met de ondergaande zon en regen de dag daarna.

Op de verjaardag van ons moederland vieren wij toch vooral dat wij het alweer een jaar met elkaar hebben weten te rooien. Dat de familieruzies tot op regeringsniveau keurig zo als het hoort binnenkamers en buitendijks zijn uitgevochten. Nog steeds als een volk van nijvere gasten en arbeiders samen door de Haagse gevangenispoort kunnen. Wat de Oranjes aan die nijverheid los van belastingvoordeel hebben bijgedragen valt door de wet op staatsgeheim voor een eenvoudig onderdaan niet te achterhalen. Net zo min als wat al die festiviteiten de gemeenschap eigenlijk kosten. Vast niet meer als dat douceurtje van 4.4 miljard dat de Shell en de Unilever bij het aantreden van dit kabinet met het afschaffen van de dividendbelasting in de schoot geworpen hebben gekregen. Waarom krijg ik nu het rare idee, dat deze bedrijven op historische gronden ook deel uitmaken van de aandelenportefeuille van de vorstnaamste familie van dit land. Hoe kun je onafhankelijk als voorzitter van de raad van State advies uitbrengen aan de regering als je met de ene raad je eigen zakken vult en met de andere miljoenen verlies lijdt. Een overweging een rechts complot vermoedend links intellectueel als ik zeker waardig

Het zal wel een traditie zijn. En tradities zijn in dit met zand opgehoogde  land zonder vast verband heilig, neem sinterklaas. Daar mag je absoluut niet aan tornen of iets aan vernaaien. Volgens de meerderheid vernacheld je het  daarmee op stel en sprong.Behalve als het om onze Nationale feestdag gaat. De belangrijkste dag van het jaar naast kerstmis en sinterklaas. Die is met een vluchtige ballpoint streek in 2014 verplaatst van 30 april naar 3 dagen daarvoor. Waarom precies alleen Willem en zijn nageboorte  mag het weten. Zelf mis ik daardoor de herdenking van het democratisch oproer op 30 april 1980. De dag van de bespottelijke verkroning. De dag ook , dat ik voor eeuwig een rooie socialist werd. Een dag dat het Oranje huis weer niet luisterde naar de stem en de wil van het volk en zijn zin doordreef. Amsterdam  moesten zou de stad van dit familiefeestje worden. Den Haag was achter zijn duinen voor een dag te min

Daarom stel ik voor een oude traditie te herstellen. De viering van Koninginnendag op 30 april als traditie in ere te herstellen. Ja u leest het goed het is geen taal fout er staat inderdaad Koninginnendag, pluralis majestatisch, koninklijk meervoud. Een dag als een feestdag als een veelkleurige hommage en eerbetoon aan al die sterke maar anonieme vrouwen, die binnenkamers en tussendijks al eeuwen dit land voor een ramp hebben behoedt. Kunnen we weer met 700.000 genodigden dit feest in onze hoofdstad vieren. Kunnen de Nederlandse spoorwegen voor een dag bewijzen dat zij überhaupt kunnen rijden. Een feest voor alle hardwerkende vrouwen. Daar mogen de Oranjes ons met al hun rijkdom wel eens voor bedanken.

Ludo 21-04-2018

* Met dank aan de dichter H. van Randwijk

Een volk dat voor tirannen zwicht

zal meer dan lijf en goed verliezen

dan dooft het licht

* consacreren; de overgaan van de wijn en hostie tijdens de consecratie in de katholieke eredienst in het bloed en het lichaam van Christus.