Kritische kanttekening

Om vertrouwen in onze nationale vluchthaven Schiphol te houden kun je beter in het Friese Eastermar ( postcode kanjer ) wonen.

In deze tijd van groeiende welvaart hebben ze bij Schiphol  een nieuwe slogan bedacht: Meer is minder.  Ze beweren glashard dat meer vliegbewegingen minder overlast voor de omwonenden zal gaan betekenen. Dit naar hun eigen onderzoek gegevens. De  conclusie; die ze daar met de hun eigen logica uit trekken is , dat ze nog meer moeten doorgroeien. Het merendeel van de omliggende gemeenten deelt dit vertrouwen niet.  Zelfs de regering, die toch dol is op economische groei , heeft twijfels bij de cijfers, waarop deze conclusie is gebaseerd Ze heeft daarom gevraagd om het onderzoek over te doen. Nu door een onafhankelijke instantie.

Hoe Schiphol deze vermindering van overlast  denkt te bereiken weten ze zelf nog niet. Ze speculeren daarbij op toekomstige technische ontwikkelingen. Wetenschappelijk positivisme noemen ze dat . Iets waar ze bij Schiphol  heilig in geloven. Ze kunnen ook weinig anders. Dat is wat we fundamentalisten noemen; mensen die ten stelligste geloven in hun eigen leugens, omdat ze deze voor de enige waarheid aan zien. Bij Schiphol moeten ze geloof ik  nog leren, dat de toekomst nooit bewezen kan worden. Of anders gezegd alleen de toekomst levert op den duur zijn eigen bewijs. De rest is gewoon koffiedik kijken en inderdaad bidden op hoop van zegen, dat God de Heer zijn engelen zal uitrusten met stillere vleugels, die daarbij ook nog minder brandstof zullen verbruiken. Ludo