Laten wij Roël eren met een Fonds , dat zijn naam draagt.

.

Het nieuws van zijn overlijden heeft er ongemerkt toch diep ingehakt. Al dagen denk ik er aan en voel mij van slag Te weten, dat hij niet meer onder ons is en nooit meer voor ons zal draaien heeft mij, net zo als zovelen van ons , diep geraakt .Bijna verweesd achtergelaten. Een dierbaar lid van onze salsa familie is niet meer . Aan de andere kant bemerk ik ook, dat ik hem de laatste jaren eigenlijk te weinig heb gezien en  gehoord. Dat komt volgens mij, niet om te klagen, omdat hij de laatste tijd vaker draaide in de provincie Zuid Holland en vooral in de omgeving van Den Haag , Rotterdam en Delft of in de andere grote steden. .Dat  maakte ik op  uit het aantal reacties van die kant, hoe  hij in die omgeving terecht  betreurt werd  Dat naar mijn gevoel de rest van Nederland verstoken bleef van zijn blije klanken heeft veel van doen (let wel dit een persoonlijke waarneming*) met de clubs daar,  waar hij kon draaien. Die  avonden daar zonder onderscheid telkens weer  tot een feestavond wist te maken.

Nu kennen we in dit land ; grote clubs , kleine clubs en dansavonden van de verschillende dansscholen. De groten en de kleintjes. Let wel ik vel hier geen waarde oordeel, gevoelig als ik weet dat alle tenen zijn!! Grote clubs in grote steden, die door hun bezoekers aantallen het geld hebben, het met een eigen stal van vaak voortreffelijke diskjockeys te kunnen stellen. Grote dansscholen ,ook weer voornamelijk gesitueerd in de grote steden, met een eigen club, die zelfs nog genoeg geld overhouden om als “public relations stunt” zelfs buitenlandse diskjockeys en dansgroepen uit te nodigen. Kleinere clubs , die met behulp van een huisdiskjockey , tegen een vaste vergoeding, de platen aan elkaar draaien . Met een keer in de zoveel tijd een gast, die ook wat draaien kan. Met alleen als ze zoveel jaar bestaan een top diskjockey. De dansavonden, die het moeten stellen met de dansleraar als plaatjesdraaier. Een dansleraar wie zijn specialiteit het is om mensen te leren dansen op of in de muziek afhankelijk van zijn kennis en kunnen. Al die verschillende clubs scholen en stijlen zijn nodig om het salsa landschap zijn eigen gezicht te geven.

Die invalshoek van docent echter levert nu niet meteen het aangewezen type persoon op om ook een diepere muziekkennis te hebben. Nodig om een hele avond de mensen uit te dagen om te gaan dansen. Je mag van me aannemen dat ook een goede diskjockey zijn en worden valt te vergelijken met het hebben van een vaste baan. Maar als ZZPer ben je niet altijd zeker van een behoorlijk inkomen. Nu heb je ,dat is mijn ervaring ,goede en authentieke diskjockeys nodig om mensen goede en oorspronkelijke muziek te leren waarderen.Een waardering, die zichzelf weer terug vertaalt in een kritischer mening. Zelf kan ik veel beter dansen op muziek, die mij alles zegt en de liefde voor het dansen bijna als vanzelf influistert als op goedkope commerciële rommel. Ik heb ook wel eens de behoefte, hoe raar dat ook klinkt, een salsa diskjockey uit de Achterhoek te horen. Al was het maar om te weten wat daar normaal speelt en danst .In een club waar een naar mijn smaak goede diskjockey draait zal ik keer op keer terug komen. Dat is fijn voor mij, maar ook in het commerciële belang van de clubeigenaar, zonder te willen stellen, dat mijn aanwezigheid zijn visitekaartje naar de buitenwacht is.

Het  mankeert in dit land  zo lang als ik dans aan een goede opleiding voor salsa diskjockeys of zelfs maar een vereniging om hun belangen te behartigen. Het zijn allemaal net als veel dansleraren ras individualisten. . Ik weet, dat iedereen iedereen kent dat is niet het probleem, maar de nieuwe aanwas daar schort het aan Opklimmen naar de Hal van de aller grootsten. Het is net als met dansen wat je van tenen tot aan je heupen moet voelen , moet draaien in je oren huizen en vooral daar tussen zitten. Iets wat ik intelligent draaien noem. Je publiek lezen als een open boek en begrijpen waar ze heen willen en ze daar ongemerkt heen sturen. Draaien en vooral goed draaien moet geleerd worden, net als het dansen aan de hand of in de armen van een meester.

Zo zouden beginnende diskjockeys in de grotere clubs een eigen halfuurtje moeten kunnen krijgen. Zodat ze kunnen leren onder deskundige leiding welke nieuwe en soorten muziek de mensen, ook de goede dansers, drijft om meeslepend te gaan dansen Niet nadraaien en kopiëren , maar leren te verantwoorden wat je doet door vragen te stellen en te luisteren. Met dat antwoord je voordeel te doen.  Kijk het leren draaien kost gewoon veel tijd en die tijd moet je ook wel krijgen, voordat ook ik al te  kritisch wordt. Ik wil niet lullig doen, maar beginners zijn zo happig, die dansen op alles. Die kun je dus niet als graadmeter gebruiken. Dan hoop ik dat de grote meesters van de draaitafel steeds vaker neerstrijken in de provincie om aldaar het woord van de ware muziek te verkondigen. Het wordt om het kort te zeggen tijd voor een provinciaal cultureel uitwisselingsprogramma. Tussen de stad en het platteland. Met als heilig doel; de standaard voor een geslaagde draaiavond in het hele land op te krikken.

.Dat hoeft natuurlijk niet gratis. Maar de benodigde gelden of een bijdrage zouden moeten komen uit een fonds* te stichten door de gezamenlijke dansscholen en clubs. . het stichten van een fonds is een eer die een persoon als Roël toekomt, die zoveel voor anderen betekend heeft..

SAMEN een woord ik weet het dat al zolang als ik mee draai in de salsa wereld een sinistere en onheilspellende klank heeft, omdat niemand tegen kritiek kan. Iedereen zijn oude wonden likt en koestert .Zijn eigen commercieel belang op de voorgrond stelt. Iedereen schijnt bang om niet voor vol te worden aangezien als het lijkt dat je de hulp van anderen zoekt. Alsof samenwerken een vorm van zwakte is, omdat men het verleden niet kan vergeven , vergeten en laten rusten. Maar je offert geen enkele vorm van zelfstandigheid op als ieder naar eigen kunnen en draagkracht een bijdrage levert aan dat fonds . Het zou fijn zijn als Latin Magazine als ons aller lijfblad eens aandacht zou kunnen schenken aan de daarmee samenhangende organisatie en problematiek. In plaats van steeds maar weer kritiekloos over alles wat salsa betreft te schrijven. Maar een nieuwe en frisse start moeten wel genoeg mensen leerlingen en leraren willen. Zo niet dan blijft het bij woorden boven het graf van een dood geboren kind.

Dat we dat eeuwige puberale gekibbel over wie de beste leraar en danser is nou voor  eens en altijd achter ons kunnen laten. Ook daarmee zouden we hem eren. Wie de beste school bezit!! Je kunt geen rechten ontlenen aan het onderwijzen van salsa dansen want de dans is van iedereen, niemand heeft hem in zijn eentje op een goede dag uitgevonden. Patent aanvragen en doen of je de enige bent die het begrijpt  is dus overbodig. Waarom is die vraag dan  toch steeds zo belangrijk,?? Het is die vooral op Amerikaanse leest geschoeide competitie drift, die het dansen soms tot een hel maakt. Er werd vroeger niet zo een punt van gemaakt. De beste zijn  is toch volkomen irrelevant en relatief. It’ s lonely at the top om met Randy Newman te spreken. Elke school wordt goed zo niet een topper door eindelijk eens een algemene norm te stellen en te aanvaarden waaraan iedereen, die er aan voldoet,  zich leraar mag noemen. Ook dans talenten moet je kweken op de juiste voedingsbodem.maar ook overgeven in andere handen. Maar als je nu al begint te kibbelen over wat die norm moet zijn, zijn we tot sint juttemis bezig om een concept voor een voorontwerp te vinden. Er wordt al te lang  gedraineerd. Het rare is, dat niemand eigenlijk werkelijk schijnt te beseffen dat het zowel in het belang van de scholen als van de leerlingen is , dat die norm er komt Het gaat hier dus niet om welke stijl, maar aan welke norm een stijl moet voldoen om er les in te kunnen geven. Hoe die norm vorm te geven. Het is  jammer dat leerlingen over het algemeen helemaal geen inbreng hebben, omdat als je net begint al helemaal geen kritiek durft hebben, onzeker als je in het begin over je dansen bent. Anders had ik  democraat als ik ben al een leerlingen partij opgericht.

Showdansers zijn alleen maar nodig in het wedstrijd en demonstratie circuit, waar het showen ,de tricks and dips, deel uitmaakt van de totale presentatie en niet zo als velen denken het leeuwendeel. En ook daar in het wedstrijd gebeuren zijn regels nodig, hoe raar dit misschien uit mijn mond als de anarchist van de salsa ook klinkt, om een eerlijke jurering mogelijk te maken. De demonstraties mogen worden gezien als het cabaret, waarin alles wat spectaculair is toegestaan is zolang je je eigen gezondheid of die van je mede dansers niet op het spel zet

Maar zo als ik al boven zei; dat uitwisselingsprogramma hoeft niet kosteloos of ter meerdere liefde voor God. Deze bijdragen kunnen worden bekostigd uit een bescheiden verhoging van de entreegelden voor dansavonden. Ik werp hier even een balletje op. Ik heb er namelijk zelf geen enkel bezwaar tegen om bij te dragen aan goede doelen en ontwikkelingshulp, die mede mijn eigenbelang dienen. We zouden dit fonds voor de salsa kunsten kunnen vereren met zijn naam ROĚL BASTIENS, fonds voor……….. Ik ga niet alleen zeggen, ik zal hem nooit vergeten, maar iets doen waardoor we hem nooit meer hoeven vergeten Een mooier afscheidscadeau kunnen we hem niet geven. Laten we samen het gat vullen, dat zijn verscheiden heeft achter gelaten door mensen in zijn naam een kans te geven even goede diskjockeys te worden als Roël helaas voor ons was.

Ludo 15-03-2018

* ik ontleent hier geen ander recht van spreken aan als op persoonlijke titel.

**Het stichten van een fonds bij voorkeur gedreven door een overkoepelende organisatie is alleen al nodig als verdediging en redmiddel tegen het overspoelen door een nieuwe golf van dansmuziek. We hebben met het intrede van de kizomba al een achteruitgang in het niveau en de aanwas van nieuwe salsa dansers kunnen meemaken. Het idee dat het salsa dansen een volgende vloedgolf van muziek ook wel zal overleven, berust op de valse aanname, dat je appelboomgaard ook zonder verzorging de winter wel doorkomt. Berusting en lijdzaamheid zijn de eerste tekenen van verval. Zonder een overkoepeld samenwerkingsverband is het salsa dansen zo als we dat nu kennen over 30 jaar mors maar dan ook mors dood. Is er niemand meer om zich ons te herinneren.

*** Mocht dat fonds voor nu toch wat te hoog gegrepen zijn laten we dan in ieder geval voor even de strijdbijl begraven en ons bezinnen op wat er zou moeten gebeuren om het salsa levend te houden en van nieuw bloed te voorzien. Hoe de verloedering op de dansvloer te keren.