MIJN OLYMPISCHE GEDACHTE

Stel als denkoefening, dat de moderne olympische spelen ook in het jaar 40.000 voor Christus in Europa hadden kunnen plaatsvinden. Wie zou er dan de meeste gouden medailles in de wacht slepen? De moderne mens, die zich bij gebrek aan tegenspraak ook wel homo sapiens sapiens( de wetende mens) noemt of de neanderthaler mens. De denisovamens* sluiten we gezien hun woongebied van de spelen uit. Zouden de moderne mensen met de meeste palmares gaan strijken of valt die eer te beurt aan de neanderthalers.

Laat ik eerst even stellen dat er onduidelijk bestaat over onze familieverhouding. Is de Neanderthaler een neef of een stiefbroer van ons. Zelf neig ik , gezien mijn familie verleden, naar het laatste. Het probleem in de discussie over de evolutie van de mens blijft echter dat niemand rechtstreeks van de apen wil afstammen. Simpelweg omdat je dan zelf ook voor zeker de helft een aap bent.

Terug naar de vraag wie zou de meeste overwinningen boeken. Homo sapiens of de Neanderthaler. Om tot een juist antwoord te komen is het vooral van belang de fysieke verschillen tussen beide mensensoorten te onderzoeken. Over de psychische kwaliteiten als competitie drift , veroveringsdrang, jaloezie enz. enz. kunnen we weinig zeggen. Die vallen niet te herleiden uit de schedelomvang. Die overigens bij de Neanderthaler groter was als bij de moderne mens. Je kunt dus met hetzelfde gemak beweren dat de neanderthaler overal een zwaar hoofd in had.**

Wat de fysieke kenmerken betreft waren de neanderthalers over het algemeen robuuster gebouwd zij het met iets kortere ledematen en dan vooral de onderdanen***. De moderne mens kenmerkt zich door een lichtere bouw en langere slanke ledematen. Dit wetende kun je extrapoleren dat in alle takken van sport waar snelheid en behendigheid naast uithoudingsvermogen*** op de eerste plaats komen de overwinning naar de moderne mens zou gaan. In alle sporten waar het aankomt op lichaamskracht naast behendigheid winnen de neanderthalers glansrijk. Dus bij alle loopnummers gaat de moderne mens met de eer strijken. Ook bij het hoog het verspringen komt de mens het verst. Bij het worstelen, het boksen , het discus werpen, het turnen voor mannen enz. gaat de zegepalm echter naar de neanderthaler mens. Bij de teamsporten als basketbal en volleybal gaat de overwinning naar de moderne mens. Maar bij voetbal en rugby scoren de neanderthalers weer het hoogst. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.

Ik kan het ook anders formuleren. Bij alle sporten waar een element van lafheid( hardlopen) de boventoon voert winnen de moderne mensen glansrijk. Bij alle sporten waar het aankomt op manlijke deugden en moed zijn de neanderthalers ons verre de baas.

Maar de vraag, die na dit waslijstje bij mij opkomt is; wat is er belangrijker voor het overleven; Snelheid . behendigheid of kracht. Nu kan ik mij er met een Jantje van Leiden afmaken door te zeggen. De kracht om —–, maar dat is geen antwoord. Het antwoord zal wel in de buurt liggen van een juiste combinatie van deze 3 elementen. Wat mij voert naar het einde van mijn betoog. De neanderthaler is uitgestorven. Waarom? daarover zijn de meningen als sedert 1856**** verdeeld. De meest aannemelijke hypothese is dat de moderne mens door zijn lichtere bouw een grotere voedselefficiëntie had.***** Anders gezegd ; hij kon met minder calorie inname langer toe. Waar de neanderthaler de calorie inname had van een moderne tour de France rijder (4000-6000) kon de mens het af met 2200 kcal per dag. Waarbij wel moet worden aangetekend dat de mens zo een tour maar 3 weken per jaar volhoudt. Dit in tegenstelling tot een Neanderthaler die op zijn klompen na 3 keer de tour de France verreden te hebben nog 4 keer achter elkaar de Alpe d’Huez kon rijden en . Als hij de domheid zou hebben bezeten dat te willen.

Dat soorten uitsterven maakt onderdeel uit van de evolutie theorie van Darwin. Ik wil daar toch het volgende bij opmerken. Van uit een menselijk superioriteit denken worden vaak alleen die eigenschappen in het voetlicht geplaatst, die ook de kenmerken zijn van de mens zelf. De overwinning wordt gezien als het recht van de sterkste. Dat is niet helemaal correct. Niet de sterkste in kwaliteit , maar de grootste groep in aantal overleeft ******. Evolutie heeft weinig of niets uit te staan met bijvoorbeeld morele kwaliteiten. Eerder met meedogenloosheid.
Alleen zij , die neuken als de konijnen en daarbij ook nog een vers en fris blaadje vinden maken een kans om net als  de mens moreel gezien  zijn eigen natuur te overleven.

* de denisovamens woonde in Siberië in Rusland. Een gebied dat tot op vandaag de dag bekend staat om zijn doping gebruik.

** Deze grotere schedelinhoud en daarmee samenhangend een grotere schedel was mede te danken aan een zwaardere kaak. Of te wel het denken van de mens gaat door zijn maag.

*** Het opbouwen van een grotere zuurstof schuld door zwaardere spieren.***Deze robuuste fysieke bouw geeft aanleiding tot de veronderstelling dat de neanderthalers vooral in de jacht tot zeer dicht bij hun prooi kwamen om daarna met een zware stootspeer toe te steken. De moderne mens zou zich meer hebben gespecialiseerd in de drijfjacht. Het verschil in jachttechniek kan mede zijn veroorzaakt door aanpassing aan de natuur van de oorspronkelijke leefwereld.

**** de eerste vondst van een neanderthaler schedel in de buurt van Gibraltar. (Spanje)

***** Een genetische modificatie van ruim 2.000.000 jaar terug in Afrika.

******* Aan genomen wordt dat de populatie van moderne mensen zich beter kon herstellen na rampen door een voortdurende instroom van emigranten van uit Afrika.