“MORSDOOD!”

MORSDOOD!http://drive.google.com/file/d/1UAu7Z7cvlLskQMKOkFofJB8TJTkCshnW/view

handen die hun hele leven gewerkt hebben!

 

Net las ik dit  sociaal manifest.(zie link boven de foto) Een oproep van zorgbestuurders, hoogleraren en andere prominenten aan de regering om bij de komende maatregelen de verpleeghuizen te ontzien. Wat er op neer komt, de verpleeghuizen niet meer op slot te doen. De deur ‘open’ te houden  en de deels dementerende oudjes de mogelijkheid te geven het ‘normale’ contact met de familie te blijven onderhouden. Besmette patiënten zouden volgens dit plan kunnen worden samengebracht in aparte woongedeelten binnen het verpleeghuis. Waar ze dan “vrij”  mogen rondlopen. Dit alles om de gang van zaken in hun laatste dagen even dragelijk te maken als normaal.(sic) Ze ondanks hun onderliggend lijden nog enige kwaliteit van leven te bieden.

 Een bijzonder humaan plan bij het eerste doorlezen. Vooral door de nadruk die ligt op; dat men de oudjes niet van bovenaf betuttelen mag. Alles in samenspraak met de bewoners en hun familie geregeld moet worden. Een uitstekend idee! Toepasbaar in een veel bredere maatschappelijke context.  Ik kan niet anders zeggen. Isolatie is niet iets voor ouderen, maar voor wie dan wel? Vroeg ik mij na het lezen afVoor alle leeftijdgroepen daar onder? En wat te denken van al die alleenstaande bejaarden? Bestaat die groep al maanden in isolement levend uit niet veel meer personae non grata?https://nl.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata Een vergeten groep. Volkomen onzichtbaar voor iedereen. Een groep die niet kan klagen zelfs met hun gebit in  en geen medici, andere prominenten of influencers  als voorvechters kent.  De bejaarde medemens die al jaren lang  ten prooi is aan beperkingen, isolatie en eenzaamheid. Gaan we die door bijv. beperkte winkeltijden, alleen in de zeer vroege ochtenduren tot een leven in een nog groter isolement dan ‘normaal’ al  verplichten? Misschien dat die Willem Engel ze als harde actie een extra knuffel wil komen geven?

De verhalen die in het voorjaar  naar buiten kwamen over het lot van de bewoners in verpleeghuizen verraadden een humanitaire ramp. Over het hoe en waarom dit drama  zich in de luwte van de media-aandacht kon voltrekken zijn de meningen nog steeds verdeelt.

 

Toch was ik na de tweede keer overlezen van dit manifest  een andere mening toegedaan dan in mijn eerste opwelling. Kritisch als altijd wil ik mijn mening pas vormen als de meeste vragen beantwoord zijn. Ik wil   ruimhartig als ik ben zonder meer geloven in de beste bedoelingen van de opstellers en medeondertekenaars van dit manifest. Maar ik ben pas voor de volle 100% overtuigt van hun gelijk na het beantwoorden van die éne simpele vraag die iedere agnost en  atheïst zichzelf stelt; WAT IN ‘GODSNAAM’ IS DE KWALITEIT VAN ‘MORSDOOD’ ZIJN?