NIEUWJAARSWENS VOOR ALLE ZONDAARS!

 

De Bijbel staat vol met de mooiste citaten. Een wil ik er hier in het bijzonder noemen: “Wie zonder zonde is werpe ( dit nieuwe jaar) de eerst steen!” Johannes 8:7

           

    Met deze wat dubbelzinnige  uitspraak benadrukte Jezus hoe belangrijk het is, dat de mensen elkaar vergeven . Elkaar barmhartigheid betonen. Want Niemand van ons is perfect. Kan zich gedragen onder alle omstandigheden. Heeft zichzelf volkomen in de hand.  Volgens veel evolutiebiologen kunnen varkens elkaar trouwens  geen vergiffenis schenken. Nu kan het best zijn dat echte varkens als alle beesten geen zonden aankleven. Waardoor alleen het eten van hun vlees tot de zondeval leidt. Daar durf ik hier mijn hand niet voor in het frituurvet te steken

 

 

     Maar de Heer  bracht zij het bedekt ook zijn liefde voor ons allen onder woorden. Het klinkt wat zalvend als ik het zo schrijf. Of ik de reïncarnatie van een arme dorpspastoor ben die zijn preek voor kerst voorbereid. Inderdaad ook deze types maken onderdeel uit van mijn ‘overrijpe’ persoonlijkheid!

 

    Eenzaam achter mijn computerscherm wil ik deze uitspraak best onderschrijven.  Alleen speelt  de gedachte door mijn hoofd dat ; “ Wie zonder liefde is nog aan een berg stenen niet genoeg heeft om zijn eigen gelijk te bewijzen.

 

 

    Zodat mijn nieuwjaarswens voor alle zondaars dit jaar  luidt. Laten wij elkaar dit nieuwe jaar wat minder bekogelen met ons gelijk. De rijkdom aan stenen die wij daardoor overhouden gebruiken om een weg aan te leggen naar het hart van de ander. Beter te luisteren naar elkaar, want om  de uitspraak van de Heer wat verder uit te werken: “Wie echt alleen zijn oren (hart) gebruikt kan of wil niet eens stenen gooien!”

Ludo