NOOIT MEER GEWOON DANSEN!(opinie)

Zou ik zelf  nog wel gewoon kunnen of willen dansen als salsa dansen tot een  kunstvorm verheven  wordt?  Door wie dan wel? Wie durft zich zo aanmatigend  te gedragen? Dansschoolhouders lees ik op mijn startpagina! Is dat niet wat al te  elitair of te hoog gegrepen voor die beroepsgroep? Kunst is toch   alleen voor de maatschappelijk bevoorrechten, geslaagden en  getalenteerde hoogopgeleiden  weg gelegd?

De laatste dagen regent het de raarste vragen! Super vragen lijken het! Het zal wel komen, omdat sommigen te veel tijd over hebben. Laat ik eerst ter geruststelling een duidelijk niet mis te verstaan antwoord geven. Salsa dansen is geen kunst. Net zomin als het klonen van het schaap Dolly*https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolly_(schaap) en al haar nakomelingen tot de schepping van Onze-Lieve-Heer gerekend kunnen worden. Met als reden dat het klonen geen toevoeging noch verrijking betekend aan de genenpoel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Genenpoel Eerder het tegendeel!

Het kan toch zijn dat heel in de verte salsa dansen iets weg heeft van kunst alleen voor de beoefenaar?  Ook dat lijkt mij sterk! (let wel kleine letter) Alleen al de gedachte dat salsa dansers zouden zijn gegrepen door het vrijgevochten da-da-istische idee, het ‘kunstvirus’ dat maakt dat  het de kunstenaar zelf is die bepaalt wat waarheid en wat kunst is. Een revolutionair elan dat in 1917de kunstwereld op zijn kop zette. Ooit de uitgelezen mogelijkheid voor kunstenaars om in alle vrijheid nieuwe terreinen te verkennen; een andere vormtaal te ontwikkelen ben ik in al die jaren nog nooit tegen gekomen. Op niet een dansvloer in dit land. Niet in Den Haag, niet in Rotterdam noch in Vlissingen of Appelscha. Wat ooit vooruitstrevend was is overigens verworden tot een elitaire pose. Een gemakzuchtig soort conservatisme binnen de kunstwereld; wat  ik wel weer herken als ik aan sommige dansscholen denk!

Zou toch niet  iets van dat oorspronkelijke elan ondanks alles nog leven in het huidige salsa dansen?  Als we er de geschiedenis bij halen. Zou daarmee, hoe dolkomisch het idee ook, salsa dansen toch cultureel gezien een vorm van ‘allochtone’  kunst genoemd mogen worden. Ter compensatie voor een verder niet zo fris verleden. Nee, want zelfs voor die gedachte zou alleen iets te zeggen zijn indien de salsadanser ook echt een uitvoerend kunstenaar is. Bestaat dat binnen de ‘salsascêne’? Alleen onder latijns-amerikaanse musici die salsa spelen als hun moedertaal verder niet. En heel, heel vroeger in de glorietijd van de danseres en legende Caurena(Rina) Penza Bernabela.

Als er ergens verder een gebrek aan creativiteit en durf valt te bespeuren is dat wel op de dansvloer bij het mainstream salsa dansen. Een tragedie die bij de argeloze toeschouwer zowel deernis als diepe droefenis teweeg brengt. Waardoor alleen deze deelgenoot tegen wil en dank d.m.v. receptie*https://nl.wikipedia.org/wiki/Genenpoel een kunstenaar genoemd kan worden. Eerder dan al die gezelschapsdieren van dwaze om Dolly draaiende klonen in de schaapskooi.

Dat salsa als hobby leuk is om te beoefenen zal ik niet ontkennen. Of het ook echt een goede broodwinning is daarover bestaat verschil van mening en inzicht. Is afhankelijk van de pedagogische en didactische kwaliteiten van de dansdocent. Nog los van zijn creativiteit als danser. Hoe goed of nodig het dansen is voor het  welzijn en de sociale contacten blijft een open vraag. Die elk voor zich beantwoorden mag.

Salsa echter als kunstvorm beschouwen is helemaal van de zotte! Het enige kunstige aan het hele salsa dansen zijn de ‘matige’ kunstgrepen waarmee dansschoolhouders proberen onder de huidige regels vandaan te komen. Hun verantwoordelijkheden proberen te ontwijken door zich voor te doen als dansgezelschappen. Een misplaatste oefening in eigen belang door leugens, list en bedrog. Iets anders kan ik er niet in zien.

Dat het moeilijk is op dit moment als salsa docent om rond te komen, de eindjes aan elkaar te knopen wil ik best geloven. Maar dat geeft niemand het recht dan maar de regels naar eigen wens aan te passen of in te vullen. Dat het niet makkelijk is, geldt overigens niet alleen voor salsa docenten, maar voor heel veel kleine ondernemers en zzp’ers. Zelfstandigen die helaas niet de uitwijkmogelijkheid hebben zich voor te doen als artiesten, kermisklanten, circus lui, charlatans, potsenmakers of alleen op papier bestaande dansgezelschappen! 30 jaar geleden had ik nooit kunnen noch willen denken dat de danswereld waar ik al zolang  deel van uit maak zich tot dergelijke strapatsen en bokkensprongen zou verlagen. Ik schaam me!

Mocht je ondanks alle waarschuwingen en bewijzen van het tegendeel toch blijven geloven dat als je in een gezelschap danst de aerosolen uit de lucht komen vallen heb je je ziel waarschijnlijk verkocht aan een deficiënte engel! Kan ik alleen nog hopen dat je ooit weer eens de waarheid leert te onderscheiden van de leugen. Op verantwoorde wijze leert het verschil daartussen te zien door de regels juist te interpreteren. Gewoon geduld te betrachten en te bewaren is de beste les voor vandaag de dag. Want alleen door zich aan de regels te houden wordt  de tijdsduur van deze lockdown drastisch bekort.

Ludo 14-10-2020