Oost of West in Utrecht het best*

het gebied waarover het hier handelt

Gelukkig er gloort hoop voor de bewoners van Oost Groningen. Na een nacht lang waken ben ik er uit. Na talloze boeken over bouwkunst en houtbouw geraadpleegd te hebben denk ik dat de volgende oplossing om de huizen allemaal aardbevingsbesteding te maken de voorkeur verdient. We breken alle huizen tot de grond toe af. Niet dat we op een aardbeving met een kracht van 5.7 op de schaal van Richter gaan zitten wachten, maar we stropen de mouwen op en helpen ze daar een handje. Dat schept net als de Elfstedentocht toch een bijzondere stedenband. Alle gebouwen met enige historische waarde breken we steen voor steen af en bouwen die weer op in openluchtmuseum in Arnhem. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap. We zijn van bergen slooppuin af en we maken van het openluchtmuseum het grootste opvangkamp voor asielzoekers in Nederland. Kunnen de instromers en nakomers vast wennen aan zowel de typisch Hollandse kneuterigheid als krenterigheid. Gelukkig behoorde dit gebied al eeuwen tot de armste regio’ s van Nederland , zodat je eigenlijk ook kunt zeggen dat een blinde aardbeving daar geen scha kan aanrichten, maar ik lijkt dan wel sprekend op de woordvoerder van de N.A.M. Je moet je niet voorstellen dat die aardbeving in Amsterdam had plaatsgevonden. Dan was de Shell de N.A.M. De Nederlandse staat en het koningshuis 3 keer failliet en over de kop gegaan.Of in het geval van een lichte beving op zijn kop gaan staan.

De rest van de huizen rond de 85.000 verwerken we tot steen granulaat daarmee verhogen we de dijken. Wat we dan nog overhebben bieden we gratis aan aan president Trump. Hij hoeft alleen maar wat illegalen** te sturen om het op te halen. Want voor wat hoort wat , niet waar. We hebben hem al genoeg geholpen met de verkiezingen om pas naar buiten te komen met dat verhaal over die verkiezingsfraude ruim na zijn uitverkiezing.

Die kan daarmee ook zijn verkiezingsbelofte van een grensmuur in/ver/opvullen.

Op de vrijgekomen ruimte kunnen dan eindelijk echt duurzaam en aardbeving bestendig bouwen.

Ik moet daarbij denken aan een plan van Hoogleraar emeritus aan de T.U. te Delf dhr. prof. L. Wagemans. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw pleitte hij voor het bouwen in prefab. polystyreen. Zijn idee was om grote blokken piepschuim met hitte in pasklare woningen om te smeden. Het bijzondere voordeel van deze bouwwijze is, door een laag soortelijk gewicht ,dat zelf als de grond onder je voeten vandaan wordt gemaaid of het dak op je hoofd valt je daar weinig van merkt. De woningen blijven  drijven . Je kunt dus zo nodig er de hele Waddenzee mee dempen. Ook je meubels hoef je verder niet meer bij de IKEA te kopen, omdat je ook die eenvoudig uit het schuim snijdt. Ook het bouwen in spaghetti komt uit de koker van deze bijzondere hoogleraar. Alleen moet nog nader worden onderzocht hoe moet worden voorkomen dat de bewoners door de honger gedreven hun eigen huizenbezit op knagen.

Saksische of vroeg middeleeuwse bouworde

Zelf neig ik als historicus naar een eigentijdse invulling van de Saksische bouwwijze. Houtskeletbouw met vakwerk muren , de daken gedekt met riet. Dus wat we over houden aan sloophout aangevuld met schenkingen uit het KirchenSchwartzwald verwerken we tot houten dragers die we met wig verbindingen in elkaar timmeren. De muren vullen we op met matten van teenwilgen bestreken met klei. Een product waar ze in de naast gelegen provincie cultureel  gezien letterlijk in om komen.. De daken worden met riet uit Giethoorn gedekt. Ook dat is licht als je je hoofd er tegen stoot.  Teevens biedt werk aan die volkse types uit het openluchtmuseum. Dat  ambachtsvolk van rietdekkers en klompenmaker, die als moderne Joden door al die asielzoekers uit hun zo geliefde Egypte is verdreven  Het mes snijdt zo als bij elke goed koopmanschap ook hier aan twee kanten. We betalen zeker moreel gezien weinig tot niks en verdienen er aardig wat aan. Zo een beetje als de slavenhandel van vroeger.

Ik beloof u plechtig dat door deze Hobbitstee uitstraling dit deel van de provincie zal worden opgestuwd in de toeristenstroom der volkeren. Maar het allergrootste voordeel houd ik tot het laatst. De inwoners kunnen het zelf. Zelfs als ze nauwelijks handig zijn kunnen ze het heel goed zelf doen. Dat is toch de natte droom van elke liberaal. Geen inmenging van de Nederlandse staat. Iets wat altijd van pas komt als de N.A.M. als nog door de dalende aardgasbodem prijzen zijn aandelen ziet kelderen tot ver beneden het A. H. P. ( Amsterdams en Haags waterpeil)

*kloosterverbinding is de ouderwetse benaming. Dat komt goed uit in een  gebied dat in de vroeg middeleeuwen ontgonnen is  door monniken van het bisdom  Keulen. Of de Katholieke kerk ook wat gas wil terugnemen, maar dat is een ander verhaal.

** Voor deze illegalen geldt geen enkel pardon anders komen we nooit  van onze rotzooi af