besnijden. besnoeien of bemoeien

Zoals te doen gebruikelijk op Facebook wordt de discussie weer gevoerd op het niveau van jij-bakken. In de trant van ik heb gelijk en jij bent als je er anders overdenkt tegen mij en daarmee een klootzak. Dat laatste wordt niet hardop gezegd want dat druist in tegen het fatsoen. Nou denk ik niet zo zeer anders over alles als wel heb ik een ruimer begrip voor zij die anders denken als ik. Voor ik begin met anderen te veroordelen steek ik eerst even de hand in eigen boezem.

Rond de discussie over de rituele besnijdenis valt al te gemakkelijk het woord kindermishandeling . Wat precies het argument is om dit woord te gebruiken is mij niet geheel duidelijk. Alleen omdat als de ingreep onverdoofd* wordt uitgevoerd deze wat pijn doet. Waar kindermishandeling vaak een langdurig en veelvoudig karakter draagt. Ook de wet erkent en honoreert ,met mij ,dit onderscheid. Waar de rituele besnijdenis valt onder artikel 6 van de grondwet over godsdienst vrijheid . Valt kindermishandeling onder artikel 11, de wet op de lichamelijke integriteit. Zwaardere vormen van kindermishandeling vallen onder artikel 256 tot 258 Kindermishandeling zijn dus ook voor de wet een misdrijf wat een rituele besnijdenis niet is.

Voor besnijdenissen uit oogpunt van hygiëne geldt, dat in een aantal puriteinse Westerse culturen ( Amerika) masturberen gezien werd en wordt als een ongewenste seksuele gewoonte . Om de geestelijke hygiëne en volksgezondheid te handhaven werd er dus gebruik gemaakt van besnijdenis.

Een van mijn opponenten op Facebook opperde, dat er niks mis is met het menselijk lichaam en dat de voorhuid een biologische  functie heeft, zo niet dan zou deze huid vanzelf atrofiëren. Dat dit niet al is gebeurd bewijst de functie als beschermer voor de rijk doorbloede huid van de mannelijke eikel.  Dit argument wordt gewoontetrouw ook gebruikt door mensen die tegen vliegen zijn of graag naakt lopen. Dan had…….. is een drogredenering.  Hij  gaat verder  voorbij aan de wens en noodzaak van groepen van mensen om zich te onderscheiden van andere groepen door middel van eigen culturele gebruiken. Dit kunnen lange halzen zijn , doorboorde neusschotten, langgerekte oorlellen , tatoeages op vrijwel elk lichaamsdeel, litteken tatoeages, brandmerken, trouwen met 4 vrouwen of voor de kerk, het hart van je vijand offeren om de zon van vers bloed te voorzien enz.  Het uiterlijk van de mens wordt voor een groot deel bepaald door wat er in die cultuur te doen gebruikelijk is.  Je bevestigd daarmee je groepsidentiteit. Iets wat vroeger voor het overleven een directe noodzaak was. Je loopt trouwens  ook niet als man  “gekleed” in een minirok met of zonder voorhuid door de basiliek van Sint. Pieter in Rome. Al was het maar omdat je dan vervreemd van de grootste groep.

Verder wil er mijn geachte opponent op wijzen, dat de mens geboren wordt met 2 nieren, terwijl hij heel goed kan leven met een. Dat de mens twee ogen heeft, terwijl de meesten ook met een oog heel goed hun eigen belang  kunnen zien. Twee oren terwijl de meesten toch doof zijn voor de nood van anderen. We beschikken als mens ook nog over een aanzet voor een staart in het skelet. Dat de voorhuid nog aanwezig is kan even als de plaats van de geslachtsorganen en de secretie opening ook gezien worden als een douceurtje van de natuur.

Dat geslachtsgemeenschap ook voor de man pijnlijk is valt als een eerste vorm van geboortebeperking ook toe te juichen. Dat het extra pijn doet als hij op zijn pik wordt getrapt, doet hem hopelijk beseffen hoeveel vrouwen door gebrek aan vocht onder anderen pijn lijden door seks. Als we toch als als het KNMG zo dol zijn op het met liefde bedrijven van de geneeskunde en de wetenschap kunnen ze misschien ook onderzoeken hoeveel van de daders van me too# en op welke gronden  besneden waren en hoeveel niet. Als je zo graag onderzoek doet als arts van het KNMG kun je misschien ook je vrouw eens vragen wat ze van jouw prestaties in bed vindt en dat ook breed uitmeten in de openbaarheid. Het is anders een beetje betuttelend zo niet hypocriet, met een verwijzing naar het ontbreken van medische noodzaak, je uit te laten over andermans gebruiken.Oh broeder Horatio ;De wereld is groter als door het brilletje van een veredelde keuringsarts kan worden gezien.

Bij de Xhosa en Ndebele volken* in Zuid-Afrika maakt de rituele besnijdenis deel uit van de al eeuwenoude initiatie riten. De overgang van jongen naar  man en krijger. iemand die in staat is zijn eigen boontjes te doppen en te verdedigen.   . Een belangrijke stap voorwaarts   ook in maatschappelijk aanzien. Een die men liever niet  overslaat! Hoe zwaarder de rite hoe groter het aanzien dat men na het volbrengen  geniet. Het is inderdaad een 3 weken durende uitputtingsslag tegen honger, dorst, lichamelijke  uitdroging en de kans op infecties die vanaf 2006 zo een 500 levens heeft gekost.  Dit op een stamleden aantal van rond de 8.000.000. Dat is dus 1/5 van het aantal verkeersdoden in Nederland in dezelfde tijd. Gaan we nu ook de auto laten staan, omdat de kans   betrokken te raken bij een auto-ongeluk in dit land iets groter is als het overlijden na een besnijdenis.

Het is altijd makkelijker om bij iemand anders ergens op tegen te zijn als er iets voor te doen meer als een petitie tekenen of klakkeloos te roepen ik ben tegen

.

Er zijn de nodige wetenschappelijke onderzoeken op het terrein van de besnijdenissen, die elkaar tegen spreken. Zo als zo vaak bij dit soort onderzoeken richt zich het aandachtsveld vooral op dat wat anders is bij de ander en zo goed bij zichzelf. Of de medische wetenschapper in kwestie zelf besneden of onbesneden is bepaald voor een deel zijn onderzoeksresultaten en daar uit te trekken conclusies. Daarnaast gelden case study veelal als aangename lectuur of als bewijs inzake dat ene geval. Uit case studies kunnen geen algemeen geldende conclusies worden getrokken hoe zeer men ook op emotionele gronden daar toe geneigd is.

Het is niet aan mij om op zowel de zetel van de rechter als die van de officier van justitie te gaan zitten. Bij het signaleren van een zogenaamde misstand dient eerst te worden onderzocht wat precies de klachten voor de klager en de beklaagde zijn. Je eigen morele uitgangspunten superieur boven die van een ander stellen is in strijd met artikel 1 en artikel 10 van de Grondwet. Wel kan in  overleg met alle betrokken partijen gekomen worden tot een vorm van besnijdenis die en ritueel acceptabel en medisch verantwoord is. Per slot van rekening is besnijdenis niet veel anders als een bescheiden orgaandonatie aan zijn eigen gezondheid , Allah of Jahwe. Per slot als God een God van liefde is verdraagt ook hij, dat jij maar een klein beetje pijn lijdt

Ludo  20-02- 2018

*Wat het artikel in de trouw betreft moet worden opgemerkt, dat het vooral de mensen zijn die er last van hebben die klagen. Dit levert een wat eenzijdig en vertekend beeld op.

* In de Arabische wereld ligt de leeftijd voor de besnijdenis op rond de 12  jaar. De leeftijd van de zoon van Ibrahim (Abraham) Ismael toen hij door zijn vader besneden werd. In de Arabische wereld wordt de besnijdenis in een polikliniek onder plaatselijke verdoving uit gevoerd.

  • Bij de Joden wordt de ingreep uitgevoerd op precies de achtste dag na de geboorte, de geboorte dag meegerekend. Op dat moment is ook het eiwitstollingsgehalte van het bloed het hoogst en daarmee de kans op bloedingen en infecties het kleinst. In het Jodendom geldt de besnijdenis als het teken van het verbond van Jahwe met zijn volk. Wie niet besneden is behoort daarmee ook niet tot zijn uitverkoren volk. In verband met de kindersterfte, die vroeger heel hoog was is het noodzakelijk al vrijwel meteen na de geboorte, die rituele handeling uit te voeren.
  • Deze initiatieriten zijn ongelooflijk zwaar maar moeten van een jongen een krijger maken. Het zijn dus vooral uithoudingsproeven met het oog op een mogelijke gevangneming en het overleven in een vijandige omgeving. Bij de besnijdenis die zij moeten ondergaan om er bij te horen wordt niet alleen de totale voorhuid maar ook de huid van de schacht van de penis verwijdert een ingreep, die grote open wonden achterlaat en onnoemelijk veel pijn doet. Deze ingreep wordt echter pas uitgevoerd tussen het 18-22 ste levensjaar en valt dus niet onder kindermishandeling. Ook hier vallen de meeste doden door illegale besnijdenissen.
  • De vroegste tekenen van bewustzijn en daarmee de herbeleving of herinnering van pijn liggen rond het derde levensjaar. Dat zeg niet dat baby’ s geen pijn lijden, maar dat ze de herinnering daaraan de volgende dag kwijt zijn. Een soort jeugd alzheimer ! Onderzocht kan worden of dit bewustzijn  te maken heeft met de positieve  respons op de moeder om zo een langere zorg te krijgen
  • De Koran spreekt niet over besnijdenissen al hoewel alle profeten voor Hem besneden waren  en de Profeet Mohammed zelf besneden ter wereld kwam. De handeling is wel aanbevolen (soenna) als gebruik
  • Een derde van de manlijke wereldbevolking is besneden vaak als kind. Dat is een groep om u tegen te zeggen. Die kun je niet wegzetten als een achterlijke minderheid. Dat is een groep groter als de hele bevolking van West Europa en Amerika samen