“PRETNIEUWS” EN DE NIEUWE VERKLEUTERING

De nieuwe kleuterleidster.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe gewoonten en daarop gebaseerd een nieuw aangepast taalgebruik. Dit, omdat door maatschappelijke en sociale veranderingen de nadruk komt te liggen op andere aspecten dan voorheen. Nieuwe stromingen binnen voorheen marginale   maatschappelijke ontwikkelingen die er om schreeuwen, ieder op zijn eigen manier, onder de aandacht gebracht te worden. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen   positief! Om een voorbeeld te noemen. Tegenwoordig ben je als lezer of kijker welhaast verplicht het nieuws dat je via allerlei media ontvangt  dubbel te controleren op betrouwbaarheid. Te factchecken als nieuw werkwoord. Wat voor veel mensen vooral kijkers* vrijwel ondoenlijk is. Wat maakt dat elke Jan Modaal, de  doorsnee consument, tegenwoordig  de laatste en ‘zwakste’ schakel in de nieuwsketen vormt.  Gelijk gesteld wordt aan “de nieuwe randdebiel.” Iemand die zich geen eigen mening kan vormen of zelf beslissen wat wel of niet goed voor hem is, maar waar toch alles om draait. Die gezien de zwakte van zijn geestelijke gezondheid het nieuws alleen maar mondjesmaat in hapklare brokken kan worden toegediend. Naar adem hapt door het gebrek aan de zuurstof van vernieuwende ideeën.  Tegenwoordig belicht de polarisatie in de maatschappij en politieke opvattingen vooral het verschil in intelligentie tussen de partijen, waarbij de tegenpartij altijd nog dommer  is dan rotte vis.

 

Een nauwelijks te keren ontwikkeling die vanzelf leidt tot verregaande infantilisering. Met als schrijnend voorbeeld; de verkleutering van de nieuwsvoorziening. In de hoop dat iedereen het begrijpt voelt niemand zich daadwerkelijk aangesproken. Ontbreken  vaak de feiten en een goede onderbouwing.  Terwijl de waarheid over de pandemie een bittere pil is, proberen zowel de regering als allerlei actiegroepen en internetsites  als “Geenstijl” of het “opbeurende” “café Weltschmerz” door middel van  kleuteronderwijs, opboksend tegen elkaar, deze pil op alle mogelijke manieren in te kleuren en  te verhullen. Wat  leidt tot een vorm van  verdringen en ontkennen  afgestemd op het bevattings- en beoordelingsvermogen van een klein kind.

 

 Daarmee is de verkleutering van de politieke waarden en haar conservatief liberale wereldleiders een feit.  Is het gedaan met het zelfstandig denken. Zeker nu de volgzame kudde in haar gedrag in deze eerder slechte dan goede tijden  de hoofdrol krijgt toebedeeld.  Nemen  binnen de discussie bijzaken de plaats in van hoofdzaken! Verdeel de aandacht en blijf dom voor het totaal plaatje lijkt daarmee het nieuwe adagium!

Niet het gebrek aan beschermingsmiddelen in de verpleeghuizen, maar een algemeen gebrek daaraan voor iedereen naast  meer duidelijkheid  zou inzet moeten zijn van de discussie. Geen gefaseerde kritiek in de Kamer op bijzaken, maar een totale evaluatie. Om maar een voorbeeld te noemen. Of een ander voorbeeld; niet de vraag of de huidige generatie mondmaskers werkt is relevant, maar de vraag moet centraal staan; hoe zetten we alles op alles om  iedereen de beste bescherming  te bieden. Actief en passief.*(actief; gedrag, passief beschermingsmiddelen.) Welke maatregelen passen als een maatpak  en welke slobberen als een hobbezak om de werkelijkheid heen.  Niet hoever de verantwoordelijkheid van één minister reikt, maar wat en waarom het ontbreekt aan gevoel voor verantwoordelijkheid bij veel mensen. Waarom 10 jaar liberaal bewind  en blinde marktwerking heeft geleid tot een politiek van afbraak van waarden en  afschuiven  van verantwoordelijkheden!

Niemand kon vooraf vermoeden hoe deze pandemie ons denken over eerlijkheid en daarmee onze gewoonten daaromtrent zou beïnvloeden. Liegen wat voorheen een zonde was is nu tot ‘#hashtagwaarheid’ verheven. Waarschijnlijk blijvend. Want aanleren is altijd veel makkelijker dan afleren. Kijk maar naar de discussie rond zwarte piet en racisme. het was onvoorstelbaar dat een virus de alom geaccepteerde verdoezeling van de feiten tot gevolg zou hebben.  Eerlijke, transparante en onafhankelijke nieuwsgaring vanuit elke overtuiging  zou blokkeren. Nooit werd er zoveel nepnieuws verspreidt en tierden op basis daarvan de complottheorieën zo welig. Lag existentiële angst aan de basis van zichzelf voorspellende en ontkennende toekomstverwachtingen. Een vooral negatieve ontwikkeling, maar gelukkig kwam ik als ‘positivo van de week’ tot de ontdekking;  soms ook positieve kanten. Tegenwoordig is zelfs  sprake van een nieuwe vorm van  nepnieuws, waar ik als verwijzing het neologisme “pretnieuws” aan wil geven. Een vrolijk er op los liegen naar jezelf en anderen toe. Zoveel dat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Een warme sociale bubbel in je eigen eendimensionale universum.  Waar niet het wantrouwen, maar unilaterale (eenzijdige) stompzinnigheid als eerste natuurwet geldt. Elke Darwinistische evolutietheorie*https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie buiten werking wordt gesteld en vervangen door nieuwe schijnzekerheden over de oorsprong van alles. Door een #creationisme*https://nl.wikipedia.org/wiki/Creationisme van de eigen Goddelijke gedroomde waarheid.  Waarmee voor de gelovigen de toekomst zoveel rooskleuriger lijkt dan de huidige  bittere werkelijkheid. Een complottheorie voor de aanhangers van de atheïstische  Willem Engel  toch kracht van geloof krijgt. Leiders van allerlei pluimage  transformeren tot  geneesmiddelen even werkzaam als twee  paracetamolletjes of een inenting met   hydroxychloroquine   voor het eeuwig  inslapen van het vernieuwende elan.  Allemaal pretnieuws; je moet er maar vanaf zien  te komen!

 

Om toch “dubbelpositief” * af te sluiten over 13  jaar levert de ontdekking van een werkzaam vaccin tegen het sars-covid-2 virus  in ieder geval de ontdekker, gesponsord door Bill Gates,  de Nobelprijs voor de geneeskunde op

Enkel positief betekent in de overvolle   teststraten  van vandaag dat je al besmet bent of in aanraking geweest met iets wat nog het beste kan worden vergeleken met gedroogd plantenzaad.

LUDO 5-10-2020