SALSA DANSEN VOOR DE LIEFHEBBER deel 2

De betere man om mee te dansen.

In het dagelijks taalgebruikt duiden we met slechte mannen diegenen aan, die zich in het maatschappelijke en het relationele verkeer ernstig misdragen. Mannen behept met het grote blanke jager complex, die de misvatting koesteren dat alle vrouwen niet meer zijn als de gewillige prooi voor hun lage dierlijke lusten. Gods grootste geschenk aan la Bella Donna, waar geen vrouw op zit te wachten.

Ruimhartig als ik ben onderken ik nog een tweede categorie beroerde mannen. Dansers, die als drijfhout over de dansvloer zwalken. Met zichzelf ingenomen brooddronken dansers, die de richting kwijt zijn en de plek waar zij horen letterlijk zijn vergeten.

Afgelopen zondagmiddag danste ik op perron 3a in Haarlem. Best een goede dansgelegenheid al zeg ik het zelf. Een goede vloer, die wel iets sleets wordt en een prettig geluid. En zeker niet onbelangrijk een stoet aantrekkelijk danshongerige vrouwen. De kizomba in een zaaltje achteraf, wat kan een mens zich nog meer wensen voor zijn vrije zondagmiddag.?  Maar helaas, nog niet koud begonnen aan mijn eerste dansje werd ik al in de achillespezen gereden. De dansvloer was nog zo goed als leeg. Nog geen minuut later moesten mijn enkelbanden er aan geloven. Nou mag ik al wel 60 jaar oud wezen bij zo iets stijgt het bloed mij toch naar de wangen. Een dergelijk gebrek aan respect vraagt om krasse tegenmaatregelen. De vergeten kunst van het Tae Kwon Do komt mij opnieuw in herinnering. Hier past een goede side- of backkick. Opzoek naar de onverlaat zag ik een dweilende beginner. Nu heb ik niets tegen beginnende danseressen, die kunnen altijd op clementie rekenen. Beginnende dansers, die zich zo nodig moeten bewijzen, daar heb ik echter wel een broertje dood aan. Dit soort oogkleppendanser , deze kleinduimpjes kunnen lijkt het wel alleen maar met zevenmijlslaarzen aan dansen om hun onkunde te verbergen. Als je alleen maar oog hebt voor je eigen figuren kun je misschien beter op zondagmiddag koffie gaan drinken in het bejaardentehuis. Leer je wellicht de betekenis van het woord sociaal beter dan door mij op mijn tenen te staan. Maar vaak weet de onnozele niet beter gespeend als hij is van het vermogen tot enige vorm van zelfkritiek. Kijk ik zie het zo als je als danser meent na je partner in een cross body lead te hebben geslingerd zelf je in deze variatie meent te moeten wringen , ben je verkeerd bezig. Als deze figuur dan ook nog incorrect uitvoert door na 130 graden al naar achteren te stappen ben je naast een volslagen idioot ook nog een gevaar op de dansvloer. Als je dit dan ook nog doet met als Jezus aan het kruis gesterkte armen kun je beter je lesgeld terug gaan halen en een andere hobby kiezen,  punniken bijvoorbeeld. Als je het verveelt als je de vrouw in een dans niet op zijn minst 40 keer per dans draait kun je misschien beter op je zoldertje met je treintjes blijven spelen. Dat de wereld door draait hoef je namelijk niet letterlijk te nemen. De betere danser kiest zijn positie en blijft daarbij, hoogsten verkast hij dansend in de juiste maat snel mocht er in een andere hoek van de dansvloer meer plaats zijn. Op de betere danser kan ik als mededanser anticiperen. Op deze broddelende zwalkende don Quichottes valt echter geen peil te trekken. Het beste zou zijn ze met zijn allen langzaam naar de uitgang te manoeuvreren. Helaas ontbreekt het op de dansvloer al jaren aan onderlinge solidariteit.

Dit soort kleuterende mannen op hun verantwoordelijkheid wijzen is vragen om moeilijkheden. Dit soort “echte ‘mannen laat zich niets vertellen. Deze ruwe bolsters hebben een pantserhuid waarop elke kritiek afketst. Echte mannen zijn bij hun geboorte al volmaakt , denken zij en hoeven van niemand iets te leren. Zelfs van vrouwen wordt op hun manier van dansen geen kritiek gepikt. Bij de minste op of aanmerking worden zij in de ijskast van de dansontzegging gezet. Kritische vrouwen vraag je niet. Ik kan het weten . Ook ik was vroeger een zondaar. Deze boeteschoenen passen mij wel. Maar gelukkig ik heb het licht gezien. Na het bestuderen van talloze videofilmpjes op you tube heb ik mij bekeerd tot innerlijke de rust en contemplatie, elke dans is een gebed aan de schoonheid en elegantie. . De zonde van deze tijd is; MANNEN BEWEGEN TEVEEL!! Als onzekere motten fladderen zij rond in het licht van de kaars. Wankelend opzoek naar zelfovertuiging. De betere man is een sturende rots in de branding. De ware manlijke man laat de vrouw dansen en beweegt precies en rustig in het eenvoudige patroon. Sterke mannen leiden zichzelf en verleiden haar door de zekerheid van hun kunnen. Altruïstisch als ik ben zal ik jullie tot slot een hart onder de riem steken. Je bent nooit oud genoeg om je leven te beteren.