SALSAZONDERBELANG;

Een onbezonnen freelance journalist in de onjuiste veronderstelling woordvoerder van salsabelang te zijn, is tegen het belang van deze belangenvereniging in een vendetta begonnen. Een persoonlijke wraakoefening om allen die iets zinnigs te zeggen hebben de mond te snoeren of te muilkorven. Weet hij nu nog niet dat sommige mensen op hun best ben als ze aangevallen worden? Mijn hobby het schrijven van rekwesten is. Met bedreigingen ben je bij mij dus aan het verkeerde adres. Nu wordt gedreigd video’s waarop ik als criticaster met een mij onbekende schone uit Alkmaar dans openbaar te maken. Heb ik tussen neus en lippen door het woord chantage al laten vallen? Deze obscene opnames eens flink en vooral kritisch onder de loep te nemen om mij op de nodige fouten in het dansen te kunnen betrappen. Zonder dat de filmer van de opname zich afvraagt hoeveel jaar danservaring dat arme meisje waarmee ik dans heeft. Dat maakt namelijk nogal een verschil. Of je met Mechteld of met Assepoester danst. Maar waarom deze infame handelswijze ? Ik publiceer toch ook geen video’s van hem in B& W bij de danswedstrijd om deel te mogen uitmaken van de equipage van Ruth Jacott. Mijn stijl en manier van dansen zijn niet relevant voor ‘de kampioenschappen’ zelf zodat openbaar maken niet nodig is en geen beroep kan worden gedaan op zo iets als een gerechtvaardigd belang. Al denken die gevangenisadvocaten op Facebook daar anders over. Wat ik wel kinderachtig vind , denkend dat ik hier met volwassenen van doen had, is dat dit achter mijn rug om wordt bekokstoofd. Zo als ik al eerder op mijn blog in de nodige artikelen heb gezegd gaat het niet om de mensen, maar om het gebrek aan niveau. Fouten en gebreken in de uitvoering. Daar houd ik mij zorgvuldig aan. Daarom noem ik ook zelden namen. Wijs verder geen schuldige aan anders dan in grote lijnen en op licht satirische wijze.

Waarom wedstrijden organiseren, is alleen mijn vraag, onder de hoogdravende titel Nederlandse salsa kampioenschappen? Schoffeer je daarmee niet de winnaars uit het verleden die wel jarenlang gewerkt hebben om een zodanig niveau te bereiken dat ze die titel waard zijn. Nog steeds met ere mogen dragen. De titel in het buitenland konden verdedigen tegen elke uitdager. Mag ik mij als publiek niet beledigd voelen als wat ik dacht dat een drie sterren restaurant was niet meer is dan een ordinair frietkot? Zelfs in een goedkoop restaurant mag ik de chef aan tafel vragen en ter verantwoording roepen als de rapen niet gaar zijn. Houd je met het pronken met die titel jezelf niet voor de gek als bij wijze van spreken iemand met nog geen jaar danservaring hem winnen kan? Spiegel je dan én jezelf én de gemeenschap niet een vals beeld voor in plaats van eerlijk er voor uit komen wat dansen werkelijk kan zijn .En maak je daardoor je niet mede schuldig aan het gebrek aan niveau omdat de drijfveer jarenlang te oefenen door een te lage drempel en een gebrek aan ballotage voor de deelnemers ontbreekt. Gerechtvaardigde vragen in het licht van het getoonde zo als afgelopen zaterdag weer bleek .

Mag ik daar als liefhebber over struikelen omdat er voor het derde jaar op rij geen antwoord komt op al deze eerlijke vragen? Of moet ik alles voor zoete koek slikken. Op straffe van een wraakoefening om mij als danser belachelijk te maken. Zielig als je het niet met woorden alleen af kunt. Of moet een macho met alle middelen zijn gelijk bewijzen?

De vraag waarom toch zoveel goede dansparen afzien van deelname wordt echt niet beantwoord door video’s over hoe ik persoonlijk dans zonder mijn toestemming openbaar te maken op Facebook. Als je mij belachelijk wilt maken ga dan rustig je gang zou ik zeggen, maar besef wel de consequenties die dat kan hebben. Je zult wel met een iets beter verweer moeten komen voor de rechter als de antwoorden van die gevangenis advocaten op Facebook. Persoonlijk zou ik je adviseren: stap eens naar een echte goede advocaat.

Het spel direct op de man te willen spelen is in mijn ogen eerder een zwakte bod zo als ik al eerder zei. Een waarbij je makkelijk schuldig maakt aan smaad en aantasting van mijn goede naam. Nu zou dat eigen rechtertje spelen mogen, want ik zelf zou geen enkel respect hebben voor mijn medemens en er op uit zijn hen onder de groene zoden te schrijven middels mijn kritieken. In zijn wederwoord geldt schijnbaar het christelijke oog om oog tand om tand zwaarder dan het: hebt uw vijanden lief. Lukas 6 27-28 De slot alinea van het gewraakte luidt namelijk :

  “Ga ik nu als zoete lieve Gerritje naar Alkmaar? Zeker en ik laat daarbij, gezellig als ik ben, alle hoop varen . Raak ik daar niet vreselijk door van mijn apropos? Gedeprimeerd of van de wijs? Kan mijn humeur of hart daar nog wel tegen? Had ik liever niet lekker bij de open haard onder of aan moeders rokken blijven klitten . Wat Sederick laatst voorstelde. Natuurlijk niet. Ik kom om mij te verheugen in de fouten van anderen. Net als die domineesdochter uit Friesland voel ik mij stukken beter als ik zie, hoe anderen fout op fout maken. Keer op keer mijn fouten van vroeger tot in het oneindige herhalen. Het is geen leed vermaak als je vermaak er uit bestaat het leed uit de wereld te helpen. Maar ach! wat blijkt tot mijn overgrote spijt: het bereiken van de hemel is een ratrace geworden tussen wie de slechtste en wie de grootste zondaar is . Zodat ik eind Mei als de kampioenschappen één winnaar kennen mij weer de eeuwige vraag kan stellen: ‘Waren het nu de kampioenswedstrijden voor de groene grasparkieten of van de ouwe papegaaien?”

Een advocaat zal je waarschijnlijk adviseren een cursus begrijpend lezen te volgen als je met deze tekst niet goed uit de voeten komt. Het is namelijk niet aan mij om eisen te stellen aan de leesvaardigheid van mijn lezers, maar uit de context zou toch moeten blijken voor zij die de Nederlandse taal enigszins machtig zijn dat ik hierbij verwijs naar mijn eigen fouten uit mijn verleden. Fouten die ik hoogstens tot op de dag van vandaag herhaald zie. De alinea moet daarom vooral als waarschuwing worden gezien: wees niet zo dom als mij. Je video komt daarmee als mosterd na de maaltijd. Een leed vermaak dat geen leed vermaak is daar het in mijn bedoeling lig door anderen op hun fouten te wijzen deze de wereld uit te helpen. Getuig ik dan van te weinig respect. Moet ik waardering tonen voor iets dat in mijn ogen geen waardering verdiend? Ik ben toch salsabelang niet? Maar om kort te gaan . Deze alinea geeft niemand het recht met voorbijzien van alle artikelen in de Algemene wet bescherming persoonsgegevens noch artikel 261 uit het wetboek van strafrecht zonder mij vooraf in te lichten tot openbaarmaking over te gaan. Waarom ? ik bescherm daarmee de goede naam van al diegenen die met mij dansen. Had gewoon eerst even naar mijn motivatie gevraagd in plaats van een beetje pathetisch steun te zoeken op Facebook!

LUDO