TEGENSPRAAK ( satire)

Alleen wie elke dag afwast heeft genoeg schone borden om van te eten.  Een metafoor voor goed gedrag.. Toch houden maar heel weinig mensen van afwassen. Deze tegenspraak : we willen wel, maar we doen het liever niet, vind je ook terug bij talloze andere zaken als vrijheid, naastenliefde, vrede en ga zo maar door. Het probleem is als met alle goede voornemens , er aan te beginnen. Niet te wachten tot het nieuwe jaar of er iemand de éérste stap zet. Een ander probleem: dat je al deze dingen niet verdoofd kunt beleven. Een mens  bij zijn volle bewustzijn moet zijn! Of bij vol bewustzijn ook het denkvermogen in de hoogste versnelling draait is voer voor filosofen.  Laat een mens zich wel verdoven,  houdt hij  zichzelf voor de gek door een verkeerde perceptie van de werkelijkheid of de vooruitgang. Men  leeft daarmee in de veronderstelling dat men  vooruitgang maakt , terwijl een mens  alleen zichzelf achterna holt . Vooruitkomt door achteruit te roeien. Wat tot veel ‘humoristische taferelen leidt. Waardoor elke tegenspraak naast zijn nadeel ook zijn voordeel heeft. Die volgens sommigen zelfs recht evenredig is aan de gemaakte vooruitgang.

Wel te begrijpen. Het hele leven is een proces van aftakeling en de angst daarvoor. Een afwas die nooit gedaan is, en erger nog nooit afkomt. Het leven is een harde  leerschool waar aan het einde  niemand een diploma heeft behaald.   Daarmee lijkt bewezen dat: Wie gelukkig wil zijn in de liefde , zonder angst haar te verliezen, moet leren eten van vuile borden.

 

 

Dat is een waarheid als een koe, waarvan niemand weet of je hem dit nieuwe jaar nou wel of niet ritueel slachten moet. Een slachtpartij waar ook de liefde gelijkenis mee vertoont.  Wie daar tegen is, niet tegen bloed kan,  moet bij de 2de Kamer aandringen op een algemeen verbod op het eten van vlees om niet met zichzelf in tegenspraak te geraken . Doe je dat niet verdoof je alleen maar je geweten. Toch speelt door mijn hoofd de vraag wat zou een koe eten als hij geen herbivoor was. Wat van mijn kant leidt tot 2 uitspraken van Bijbelse dimensies : “Wie zonder tegenspraak is kent ook de liefde niet!” 2 : “Alleen wie leert leven met tegenspraak kan met zichzelf als een mens van vlees en bloed  omgaan.” Waardoor ik bijna tot de conclusie kom. Dat alle tegenspraak met zichzelf in de clinch ligt vanwege…* De lezer mag het nu zelf verder invullen! Anders zou ik voor een ander denken.  Zijn voorkeuren bepalen. Wat in deze tijd normaal toch tot de grootste tegenspraak en angsten leidt.

Ludo

* alle goede voornemens.