The Nashville declaration.

THE NASHVILLE PAPERS. (satire)

–Deze maand dook het begrip de Nashville verklaring plotseling op. Het was een wonder boven wonder had ik bijna gezongen. Zo als de blijde mare In de nieuwsmedia in de beginne werd verwoord. Het eerste smeuïge voorpagina nieuws bracht bijna een lentegevoel met zich mee. Onze Mark neemt het woord verschrikkelijk in de mond vol rentevaste tanden. Ik dacht eerst de sneeuwman is weer gesignaleerd net over de grens met Tibet. Zo maar net als Mark uit de poppenkast gekomen leek het eerst. Maar nee! Onze Mark had voor het eerst, en waarschijnlijk ook voor het laatst voor één keer op hoop van zegen in zijn politieke leven echt stelling durven nemen. Een uitgesproken mening durven ventileren. Nog wel tegen zijn eigen coalitiepartner van het CDA. Zou hij toch de degen durven kruizen. Nieuwe hoop en Scheffer gloorde aan de horizon. net achter Kijkduin en Scheveningen.

Tot van de week dacht ik dat Nashville vooral de hoofdstad van de streng orthodoxe countrymusici was. Een Motownstad in the midwest waar rocker Elvis Presley verstrikt in en struikelend over zijn snaren met pelvis en al de weg kwijt was geraakt. Zwarte musici het zebrapad moeten mijden. Het Mekka van de blanke varkensetende vet slurpende banjoplayers. Waar Johny be good Cash zijn laatste podium vond six feet four under. Ik zocht al naar mijn gouden vulpen, een erfstuk, om deze verklaring mede te ondertekenen. Dacht gezien het woord verklaring dat het hier ging om een uitbreiding van de rechten van de mens.

Zijn recht op zijn eigen muziekkeuze. Al is het country zonder Dolly.

– Iets waar ik gezien mijn afstamming, seksuele geaardheid , soortbewustzijn en andere hobby’s als dansen de grootste voorstander van ben. Na het zorgvuldig lezen van dit niet zo herderlijk schrijven heb ik van mede ondertekening moeten afzien. De pastorale toon ontbrak volgens mede critici.

Kritiek

De walm van te lang doorgekookte spruitjes en Staphorster klederdracht doet mij doorgaans walgen. Vat ik mijn kritiek beter samen Of nog wat pittiger.: De natte onderbroeken geur van dominees voor wie standje 69 een artikel uit hun zelfverzonnen jongerenbijbel is. Onaneren vanaf de kansel de enige manier om hun woord gehoord te krijgen. De penetrante piesgeur van 150 oude mannetjes. De voelbare angst in hun onder gescheten lange onderbroeken op drift in het voorportaal van de meest seniele kliniek voor de bejaarden van 50 niet te verenigen staten; De onverzoenbare verschillen van elk zijn eigen parochie. Alleen de gemeenschappelijke vijand bindt hen samen. De duivelse vijand in de hoeksteen van de samenleving. Daar doet deze schrift, deze declaratie van andermans zonden mij aandenken. Het doet mij onfatsoenlijk hard een kanonnade van flagrant schokkende scheten laten. Een geflatteerde flatus uit het onderste van mijn onderbewustzijn. Waar de strohalm van mijn laatste stuk endeldarm het kruis heft met de zonde van zelfbevlekking. Ik moet overgeven, heb lucht nodig, in deze leeuwenkuil van onfrisse christenen. Wat hebben dat soort ultragelovigen toch steeds met het seksleven van de ander. De zonde van het genieten bij en van zichzelf, fallisch verstopt in alle gaten, neurotisch onderdrukkend. Alsof de Heer zelf om deze boetedoening van een masochistisch afgebonden of besneden plassertje heeft gevraagd. Misschien kunnen dit soort gelovigen beter eerst tot de Heilige Freud leren bidden. Voordat ze waarlijk en rein van geest zich tot de Heer wenden. Mensen diezelfde meest primaire vorm van de pastorale liefde vergeten te praktiseren. En maar schelden op de middeleeuwse inquisitie, maar ondertussen. Of ga ik nu te ver!

Is dit nu, wat ze noemen, de Goddelijke verlossing. Het best verkochte, veel geroemde, meest verbreide en verbeide woord van de enige echte ware Heer? Op elke hotelkamer kun je na de hoeren je zonden overdenken met deze handleiding. Moe maar tevreden gaan slapen nog net niet verzwolgen door je zondige wellust. Gered van de hel door dit boek zo dicht bij de hand. Door zijn wet. De voor iedereen geldende en klare wet van naastenliefde. Bespeur ik hier geen extreme huichelarij. De tollenaars in de tempel van de Bijbelexegese. Ik denk en twijfel maar weet zeker hier kan ik toch niet echt bij horen. Bij deze gemeente. Wil dat niet zolang ik beschik over een door God gegeven vrije wil.

==

Zelfs al zou ik geloven in God of willen geloven in een hiernamaals. In de eeuwigheid is het met dit soort volk op gescheept te zitten een altijd kwellende hel. Een zwerende splinter in de ziel van de mensheid. Zij maken mij een verblijf in de hemel onmogelijk. De nieuwe doodzonde. Met dit geestelijk uitschot dommer als de domste in hun kudde-geest wil ik mij niet encanailleren.

Ik heb er weinig of niets op tegen dat je een tegen geluid laat horen. Dat je een eigen standpunt inneemt. Graag zelfs. Zeker in deze verwarde tijden. Dat je met profielen om de oren wordt geslagen. Niet meer eerlijk durft zeggen wie wie of wie wat is. Verdwaasd door steeds nieuwe algoritmes niet meer weet; wie het met wie mag doen. Je geen testament oud of nieuw meer durft opmaken of openslaan, omdat zelfs het woord van de Heer in tegenspraak met zichzelf lijkt. Dat je voor je ultrafundamentalistische aanhangers hun kennis en blik op de benauwde horizon wat oprekt en verruimt. Zo nodig Darwin met je creationisme ontkent Dat schept zeg maar voor de kudde een oud oudtestamentische duidelijkheid. De dictatuur van het herderlijk vaderschap. Dan valt daarover nog te praten. Niet makkelijk, maar toch. Maar dat je op de stoel van de opperste rechter gaat zitten. Bepaalt wie hij wel of niet mag binnen laten. Je de hemel als vakantieoord claimt en reserveert alleen voor je eigen soort mensen dat gaat zelfs de duivel te ver. De vrijheid van meningsuiting is heilig Behalve als het zo als hier gaat om een principe-uitspraak waarmee je andersdenkenden gewoon de nek omdraait. Een foutieve stellingname die door zijn intolerante karakter de grootste mate van onverbiddelijkheid uitstraalt. Hoe vaak je ook naar de kerk gaat en om vergeving vraagt

Nu ben ik als intellectueel wel verplicht de hand in eigen boezem te steken. Dat verlangt zeg maar de waarheid of mijn geweten of wat het verschil daar tussen is. . Eeuwig of niet. Voordat ik met stenen mag gaan gooien , moet ik wel eerst zeker weten dat ik minder zondig ben als degenen die ik denk te moeten aanvallen.

Wat ik vind ik dus zelf van homo’s .Heel simpel ik sta precies hetzelfde tegenover deze seksueel anders geaarden als de rest van sociaal bewust en bewogen Nederland. Ik kan rustig beweren: Ik heb niets tegen homofielen. Zo lang ik het zelf maar niet ben. Wonderlijkenwijs ken ik er ook maar heel weinig in mijn persoonlijke omgeving. Ik heb dus makkelijk lullen. Homofielen zijn prima zolang ze maar niet in mijn achtertuin willen bivakkeren of bij mij in bed slapen. Dat is dan weer een dekbed te ver. Op papier ben ik dus buitengewoon tolerant en geduldig. Maak graag een bijdrage over op rekening van het C.O.C. heb alleen liever niet dat ze mij een roze geparfumeerd bedankbriefje sturen.

Ik struikel graag over mijn vooroordelen, omdat ik telkens als ik op mijn bek ga weet dat ik fout gehandeld heb.Maar een wonder noem ik het als een mens dominee of niet op zijn bek gaat met de zegen van boven en dan bij zichzelf te biecht gaat.

Een diep gelovige mag best oproepen tot een kruistocht om zijn waarheid onder de heidenen te verspreiden Zo iets kan men nog scharen onder vrijheid van meningsuiting. Behalve als men daarbij expliciet impliceert dat het hier gaat om de verovering van Jeruzalem of het uitmoorden van moslims, dan heet het haat zaaien. Het aan het kruis nagelen van homofielen valt ook buiten deze vrijheid. Helaas bepaalt vaak de waan van de dag de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Hoe veel macht de bekritiseerde bevolkingsgroep maatschappelijk heeft. van een staking van homofiele dameskappers zal waarschijnlijk niemand met of zonder krullen echt wakker liggen.

. Deze bescheiden mening of is het toch een principieel standpunt gaat ook op voor Feministes, lesbiennes, transgenders, junks, rokers, leger des heil soldaten, veganisten jehova’s getuigen, wederdopers, hernhutters, joden, yogi’s oudkatholieken, asielzoekers, presbyterianen lutheranen, calvinisten hervormden in alle soorten en maten, moslim boeddhisten zoroasten, dansende derwisjen enz… Ben ik er een of jou per ongeluk vergeten trek het je niet aan. Kortom het hele scala aan geloof en geloofjes dat de mensheid uit zichzelf zomaar zonder zegen van boven de afgelopen 16.000 jaar heeft voorgebracht. De duizenden manieren waarop ze zich d.m.v. hun eigen wijsheid hebben voortgeplant. Ik zie liever in mijn achterparadijsje ook geen politieagenten, belastinggaarders, kinderen, buren, kinderen van buren, lelijke vrouwen boekverkopers eigenlijk iedereen die net even anders is als ik. Ze hoeven zich daar in mijn achtertuin of achterbalkon dus bepaald niet in de steek gelaten of eenzaam te voelen.

de vrijheid van meningsuiting lijkt mij niet bedoeld om excessen bij minderheden te veroordelen of goed te praten anders dan door onderling overleg en consensus . Wat je kunt zien als de globalisering van het democratisch gevormde oordeel.

Nu zijn de meeste mensen gelukkig anders dan mij. God spare en behoede mij voor christelijke klonen. Het heilloos lege leger van de Heer allen als zondaars aan elkaar gelijk in hun ongewassen boetekleed. de eeuwige gelijkdenkers met hun neuzen in dezelfde richting. Ik heb niets tegen hun anders zijn. Ze mogen zelfs alles geloven of gelovig zijn. Zolang de vrijheid of een gebrek daaraan dat ze zich zelf gunnen zich maar liefdevol verhoudt met en tot de mijne. De grootste vrijheid is zelf te mogen bepalen wie en hoe je lief hebt. Waarbij het huwelijk het recht van de liefde is.

Dus niet een ander tot de brandstapel veroordelen anders voel ik mij gerechtigd het vuur onder die van jou aan te steken. De brand in het bramenbos aan te wakkeren tot de vlammen die afgrijselijk eenzijdig gekleurde hemel van jou bereiken. Dat zullen ze wel niet bedoelen met er warmpjes bij komen zitten. Kortom je naaste even liefhebben als je zelf zolang hij of maar niet ongevraagd en ongewenst met je lulletje of kutje wil spelen of jouw verbouwen naar zijn beeld en gelijkenis.

LUDO

Nashvilleverklaring – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring

De Nashvilleverklaring (Engels: Nashville Statement) is een document over het … seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. …. grotendeels overeen met de nota die zijn organisatie in 2008 gepubliceerd heeft.