UIT LIEFDE VOOR DE POËZIE

Vers 1

Verdwaald mij rond in ziektebeelden

taal en tijd het jaar voorbij

is het mijn jeugd van de enige eeuwigheid die ik erken

en hierin gaat haar zorg voor de liefde nooit verloren

haar handen gevouwen tot in de eierstokken

van de moederschoot zijn de vliezen gebroken

het gelaat verplooid tot het schreien der zeden

is hier in haar  mijn jeugd verloren

het zedeloos weten van het ongevraagde

maar o zo donker dronken en onbeholpen

genoten liefdesverspreken onder de zilte deken

van de eenmalige nacht bracht slechts het braken

van de tweederangs  morgen

nu wij nog niet jarig zijn

is er de opluchting, dat wat naderbij komt

op niets lijkt dan wat zich heeft vermomd

als een rijk gekleurde jeugd waarin het sterven

een symbool was tot heil van een zo misvoldragen

allen te moeten velen in de verloren dagen

van mijn geschonden en missmaakte jeugd

Vers 2

maar met

het gezang van de voorouders

op de lippen verkleven mijn tranen

van dit voortijdig te vroege weten

zo keren zich hierin verdwaasd en verdwaald

mijn innig zoete onvolwassen schreden

het pad van de deugdzame liefde

liefde

heb ik slechts met u verkozen te betreden

als het rozenperk van de strijd

tot aan de moeder  gekuste lippen gestegen

zo voel ik mij al zo vroeg alweer de dag

tot ochtend klaren verstorven tot verstilling gestreden

en ik noem u nu nog slechts

zonder meer te vragen

liefde in mijn naam

tot aan de lippen als kreet

ontstegen, maar stiller nog als zo gedragen

ben ik het blinde  kind van de enige liefde die ik erken

Vers 3

in zwarte grond gekleed ben ik daarom

tot u ingegaan als in een vierkante waan

van diepzinniger weten als de Zoon van

het laatste onmogelijk bewijs van uw kruisende liefde

heb ik mij aan de armen van geest

de vader tot  moeder gegeven