VAN #VIRUSWAANZIN TOT ERGER

de engel van het gewewld
De Engel van het geweld

Het wordt, denk ik, tijd voor een nieuw extra strafartikel in de noodwet. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/13/coronawet-ingediend-bij-tweede-kamer. Een wet waar  op begrijpelijke gronden op een aantal punten bezwaar tegen  bestaat, maar die in een aantal gevallen toch ook niet ver genoeg gaat. Dat is wat ik dacht na een melding in de NRC; https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/23/coronablog-24-september-a4013382?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrc5om5&utm_content=&utm_ter van vandaag. Een bericht waarin medewerkers van een zorgcentrum in het Brabantse Goirle zijn bedreigd. Dit  na een oproep als doe opdracht  van de medeoprichter  van viruswaarheid voorheen viruswaanzin; Willem Engel.

Personeel Brabants wooncentrum met de dood bedreigd na oproep viruswaarheid.Personeel van een woon-zorgcentrum in het Brabantse Goirle is twee weken geleden met de dood bedreigd na een oproep van Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. Een woordvoerder van de overkoepelende zorgorganisatie Thebe bevestigt de bedreigingen donderdag na berichtgeving van het Brabants Dagblad. Engel riep zijn volgers op actie te ondernemen nadat het woon-zorgcentrum Guldenakker tijdelijk op slot ging vanwege interne coronabesmettingen.

Het wooncentrum kreeg zes dreigtelefoontjes en twaalf e-mails. In een van de telefoontjes werd een medewerker ‘een langzame, pijnlijke en eenzame dood’ toegewenst. Na overleg werd besloten geen aangifte te doen, zo zegt de woordvoerder: „Wij snappen goed dat de maatregelen die wij moesten treffen emoties oproepen bij sommige mensen dat doet het bij ons ook. Bovendien rekenen we erop dat Engel nooit de bedoeling heeft gehad dat we werden bedreigd met de dood.” Engel zegt tegen het Brabants Dagblad dat dit inderdaad niet zijn bedoeling is geweest.

De viruswaarheid-leider bleek achter de actie van tientallen BN’ers te zitten die een filmpje op Instagram plaatsten waarin ze aankondigden niet langer mee te willen doen aan de coronamaatregelen. Onder anderen Thomas Berge, Yes-R en Famke Louise deden eraan mee. Meerdere BN’ers, onder wie de genoemden, betuigden woensdag spijt. Sommigen haalden het filmpje offline.

  bron; NRC van vandaag; de corona update

 

EERST TWEEDRACHT EN ONRUST ZAAIEN EN VERVOLGENS ALS  SLAP EXCUUS BEWEREN; HET IS ALLEMAAL WAT UIT DE HAND GELOPEN; IK HAD HET ALS B.N. er NIET ZO BEDOELD.  Waarop ik alleen maar kan antwoorden met de woorden van mijn stiefvader als ik probeerde berouw te tonen;  “elke zonde hoe klein ook ongeacht wie hem heeft begaan verdient straf, want zonder straf blijft de zonde in de wereld onder  elke steen in elke poel    voortwoekeren.” Mijn stiefvader was in zijn bijbel kennis  even genadeloos hard als zijn spijkerharde handen op mijn billen. 

Hoe dat wetsartikel of eigenlijk een uitbreiding van artikel 285 misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.*http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/artikel%20285.html er zou moeten uitzien? Mij zweeft zoiets voor ogen als; strafbaar is hij die als leider van een actiegroep via digitale wegen of sociale media  anderen aanzet tot het plegen van misdrijven welke vallen onder het dreigen met openlijk geweld tegen personen of goederen. Of oproept tot politieke stalking

Over de juiste strafmaat kan nog onderhandeld worden.

 

Waarom ik hier zo fel tegen ageer?  Tegen dit soort van oproepen. Het dreigen met geweld door een anonieme groep van onbekende omvang zo als viruswaarheid belemmert hoe dan ook de vrijheid van het individu in een groot aantal opzichten.  Versterkt het gevoel dat je niet meer veilig over straat kunt gaan. Niet veilig meer bent in je eigen huis of woonomgeving.  Doet sterk afbreuk  aan het  vrij zijn van dwang, de vrijheid van meningsuiting en ga zo maar door. Het opleggen van de eigen wil aan een ander of anders dreigen met geweld is naast niet wettelijk een niet te verantwoorden aanslag op het persoonlijk recht op veiligheid. Een  zekerheid voor 24 uur per dag  die in deze maatschappij  voor iedereen moet gelden. Zeker voor de zwakkeren in de samenleving. De ouderen, de zieken en de mensen met onderliggende klachten. Want als alleen jouw wil wet is en anders gedreigd mag worden met maatregelen, in te vullen  naar eigen goeddunken  regeert de niet te controleren  waanzin. Is er niet langer sprake meer van een vrije democratie, maar van een dictatuur van het gesundes volksempfinden.https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesundes_Volksempfinden.  

 

Van de week had ik even contact met Willem Engel via Facebook. Mij werd geadviseerd mij beter in te lezen! Waarin werd niet vermeld! Waarschijnlijk zijn partijprogramma. Een teken aan de wand zeker voor een leraar. Het doet mij denken aan wat ik eens hoorde van een cursist  over een slechte dansleraar in mijn woonplaats. Een man die tegen zijn leerlingen alleen maar riep je doet het fout zonder zelf het goede voorbeeld te geven. Je kijkt maar op YouTube hoe het wel moet was zijn enige leeropdracht. In elke betekenis  een waanzinnige zoekopdracht. Wat in mij de vraag oproept; noem je zo iemand een leraar of gewoon een charlatan?

Ik wil mij best nog meer inlezen ondanks dat ik al zeer belezen ben. Ik verwijs hiervoor graag naar mijn site ; http// ww.uitliefdevoor.com. Als dhr. Willem Engel als tegenprestatie alsnog een leergang pedagogie en groepsdynamica gaat volgen. Al was het maar om te leren dat men in aanleg gevaarlijke kleuters ongeacht hun leeftijd onder geen beding met vuur moet laten spelen.

Ludo