Voor een meer intuïtieve mystieke vrijheid ( essay)

VOOR EEN MEER INTUÏTIEVE VRIJHEID.

 

  Totaal afgezonderd van de buitenwereld zit ik thuis in isolatie. In quarantaine als een Venetiaanse opvarende van één van de galeien. die in 1347 de pest verspreidde over heel Europa. Gedwongen tot een 40 daagse vasten en niets doen! Door een wel heel vreemde vorm van apartheid. Maar gelukkig niet noodgedwongen of op aanraden van de GGD, maar vrijwillig.  Ik ben zij het wat stram nog steeds gezond van lijf en leden. Behalve in zijn bovenkamer zo als de gezelligheidsdieren verslaafd aan hun vaste gewoonten zullen beweren. Afgescheiden van de wereld van alle dag als was ik een kluizenaar word ik teruggeworpen op de essentie van mijn bestaan. Dat biedt talrijke ongekende voordelen en rijke mogelijkheden. Dat vakantie houden in eigen huis en tuin  van wie je bent of denkt te zijn . Het opruimen van valse zekerheden met als nieuwe bezem een andere invalshoek aan zelfkennis.

  Laat ik een paar voordelen opnoemen. Allereerst kan ik mij in navolging van Christus* een weldoener, een verlosser of een bevrijder van de mensheid voelen. Speciaal voor die mensen hier in Nederland die er na 3 maanden als mantelzorgers van zichzelf al de brui aan gaven. De fervente neoliberalen die in grote getale hun angst op basis van een instinct tot zelfbehoud inwisselde voor het oude en vertrouwde egoïsme van; na mij de zondvloed. Opnieuw vervielen in het oude jongens krentenbrood gevoel van valse samenhorigheid waar de horeca als hofleverancier op drijft.

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_imitatione_Christi

 

  Zo leer ik gaandeweg dat vrijheid ook veel van doen heeft met de bereidheid die van jezelf voor een ander deels op te offeren. Een christelijke of socialistische vrijheid om het beestje een eigen driekleur te geven. Wat vrijheid, liefde en samenhorigheid tot aanvullende vormen van een Franse levensvreugde voor elkander maakt. Waarvan de som groter is dan de te onderscheiden delen. Groter in ieder geval dan dat door een oer Rotterdams narcisme op basis van een psychiatrisch nihilisme*https://depsychiater.nl/jaargangen/2001/8/nihilistischewanen.html mogelijk wordt maakt. Waardoor het er veel van weg heeft dat ,met het toenemen van het aantal besmettingen, de vrijheid in die stad , de weg kwijtgeraakt, verkeert in een neerwaartse spiraal van toenemende domheid. Terwijl voor mij juist de beperkingen die ik mijzelf in mijn vrijheid opleg leiden tot voor mij vernieuwende inzichten. Een allesomvattende vorm van welhaast goddelijke mystiek. Een ervaring van eenheid met het allerhoogste en zijn lijden zoals ook de begijn Hadewijch of meister Eckhart , afgesneden van de toenmalige  werkelijkheid, moet hebben gekend in haar of zijn kloostercel. Een verbinding tussen mij en de wereld waarin lijden en vreugde in elkaars verlengde liggen . Elkaar aanvullen. Wat voor een theoloog als ik ook geldt voor de lijdensweg van de Heere Jezus. Waarin de goddelijke bereidheid mens te worden, dat lijden te ondergaan, en zich niet aan zijn keuze te onttrekken, al had hij daar de vrijheid toe, het grootste deel van de bevrijding, zijn triomftocht over zijn lijdensweg uitmaakt .Waarmee elke tegenspraak tussen pijn en geluk verzoend raakt. Als ik nog even zo doorga, zittend in mijn vrijgemaakte blote kont, praat ik mijzelf nog een messiascomplex aan. Daar heb ik liever geen last van . 1 zelfbenoemde messias als rebel tegen de rechtsorde in dit land is al genoeg om iedereen te besmetten met een vals idee van vrijheid .

https://www.google.nl/search?ei=PcY8X6ytHITTsAffwLvgAg&q=hadewijch&

 

 

 

 

  Ten tweede zie ik deze thuis isolatie op vrijwillige basis ook als een generale repetitie. Een kostuum doorloop zonder publiek voor als de nood werkelijk aan de man komt. Waardoor ik mij meer tekst zeker voel. Weet wat ik van mijzelf verwachten kan en mag. Mijn plaats ken op het wereldtoneel. Omdat ik al weet welke gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid mij te wachten staan. Zonder angst ! “Want de grootste angst is de angst voor de angst zelf.”citaat van een onbekende schrijver! Een angst die gevoed wordt door het onbekend zijn met waardoor men overvallen wordt. En die angst heb ik de afgelopen week in mijn worsteling   al het hoofd geboden. Volgens  velen leidt  eenzaamheid  tot depressies . Door de onzekerheid of jij het wel bent , de uitverkorene, die zichzelf , dwarsgezeten door zijn opvoeding, in zijn zwakheden overleven kan ?  Zonder te beschikken over een vrije wil aan je eigen verwachtingen kunt voldoen te ja of te nee ? Een eenzaamheid die niet kan ontstaan als men door zelfkennis genoegen vindt in de wetenschap wie men is. Daar wordt bij deze aan gewerkt. beloofd!

  Nog een  positief neveneffect van deze strijd tegen mijn eigen onzekerheid. Ik word geestelijk vele malen sterker dan dat ik was  alleen door mijn opvoeding en scholing . Dat was meer een strijd om te overleven en een eerste kennismaking.  Weerbaarder juist door het kennen van mijn eigen geïsoleerde zwakheden. Een kracht en weerstandsvermogen die ik als mijn immuunsysteem ten volle benut om de last van een echte vrijheid in gebondenheid aan het noodlot in al zijn zwaarte of lichtheid te kunnen dragen en verdragen . Zonder voor – christelijke hybris (hoogmoed) de tragedie van wie ik had willen zijn omwerk tot een waarlijk boerse klucht.   De enige vrijheid die werkelijk de moeite van het bestaan zijn waarde geeft door de  vrije speelruimte te benutten welke ontstaat door zich onbelemmerd en doldriest   te gedragen naar het contract social *https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_maatschappelijk_verdrag

 

 

 Andere voordelen zijn dat ik uitstel van betaling van de belastingen heb aangevraagd en gekregen .Dit  op grond van een gebrek aan geestelijke en lichamelijke  reserves. Zeker toen ik ze dit verhaal voorlegde. Vrijwel geen uitgave hoef te doen aan de dagelijkse boodschappen zo weinig energie als ik met stil overdenken verbrand. Terwijl vervult en verwarmt door een innerlijke gloed van nieuwe inzichten de kachel uit staat.

 

   Jammer alleen bij al deze euforie is , dat de voor de volksgezondheid verantwoordelijk minister Hugo de Jonge de innerlijke vastentijd van 2 weken naar 10 dagen wil terug brengen . Waar blijft een mens dan met zijn gedisciplineerde zelfkastijding? Zijn flagellantehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Flagellanten overtuiging? Zijn brave in goed vertrouwen gekozen ootmoed? Gaan wij door de tijd van isolatie  met ruim een kwart   te beknotten niet mee in de gemakzuchtige aanname dat Time for the devil money is. Dat ook Lucifer gelijk elke politicus in dit land een kermishorloge draagt? Een goedkoop klokje uit Wuhan dat maar  eens in de 4 jaar de juiste tijd  tot zijn uitverkiezing als  mister Holland of de evenknie van Christus  aangeeft. Of zou ik met dit te schrijven mij scharen bij het legioen van de complotdenkers?

Even dacht ik mij uit mijn isolement te kunnen bevrijden door er het Boeddhisme van de Dai La Lama van Tenzin Gyatso  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dalai_lamabij te halen. Een doctrine van een welhaast mystieke  leegte die leert dat men zich alleen bevrijden kan als men volledig onthecht raakt van zijn eigen verlangens. Zijn begeertes binnenste buiten draait en zo warm wast dat zij vanzelf vervilten  daarmee te leren ;Dat wie teveel aan zijn eigen  vrijheid hecht daarom alleen al nooit vrij kan zijn. Omdat vrijheid geen bezit is maar een voorrecht, dat krimpt bij elke begeerte tot zij vervliegt in lege woorden. 

 

  Maar de aller belangrijkste ontdekking, die ik deed  is de dualiteit van de vrijheid. Zijn ongehoorde dubbelkwaliteit. Dat het goede allereerst noodzakelijk is om het kwade de ruimte voor zijn existeren te ontnemen. Het goede doen in woord en daad het kwade letterlijk de weg versperd. Wat de Persische profeet Zoroaster al beweerde. Dat er zo als in alles maar 1 keuze tussen  2 wegen bestaat . Als tussen zwart en wit. Als bestond er, filosofisch gezien, maar één  zeer beperkte ruimte voor beide uitgangspunten of stellingnames  in deze wereld gebouwd op feitelijkheden.  Waardoor zij elkaar als tegenstelling  wel moeten bestrijden. Waarin alleen op het kruispunt van beide de mens van  richting kan  veranderen.

Zo leerde ik dat voor wie dwaalt door zijn eigen verleden en toekomst, het  meer tegenstrijdige karakter van de vrijheid er uit bestaat dat het deels goede zich toch met het deels kwade laat verzoenen in een volmaakte synthese van 50 kleuren warm wollig grijs .Alsof men ook de waarheid net als zijn vrijheid te warm wassen kan! Te vaak meer wil dragen dan dat deze begrippen kunnen verdragen.   Dat alleen leven vrij in  vrijheid van geest tot de volmaakt onschuldige erfzonde kan worden gerekend. Hosanna !

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zarathustra

Door zelf  te kiezen voor isolatie, mijn eigen onvrijheid zeg maar, ben ik vrijer dan zonder die keuze. Kan ik , niet langer geboeid, loskomen uit de gevangenis van mijn verleden. Want voor een vrijgemaakte bestaat  een belemmering  slechts  uit wat je er zelf van maakt. Van wat mij  kritiekloos door mijn ( dans)leraren  is aangeleerd.  Schep ik juist door kritisch te staan  meer keuzemogelijkheden voor mijzelf en daarmee  de ander  door het onderling verband dat alleen door strijd kan bestaan. Door bevrijd van conventies te kiezen voor mijn geestelijke groei. .Mij op eigen kracht te ontworstelen  aan vastgeroeste denkpatronen.

 

Door de vrijheid, het kunnen kiezen mijn eigen angst onder ogen te zien,  ben ik een moediger mens geworden. Een mens moedig genoeg om de angst voor eenzaamheid en dood achter zich te laten. Want een naakte angst die men tot op het bot heeft uitgekleed  bestaat niet langer. Niet voor  een volledig vrij mens die in zichzelf de bereidheid en vrijheid gevonden heeft zijn ID volledig te integreren in zijn Ego en Superego* . Ik ,de zoon van de farao Abraham Maslow,  heb in mij de ruimte heb gevonden in al mijn behoeften  volwassen te worden. Te strijden voor zijn eigen heilige drie-eenheid. Dat zouden meer mensen moeten doen.

 

https://dsmmeisjes.nl/kennisbank/sigmund-freud-id-ego-en-superego/

 

In tegenstelling tot wat maar te neuzelen over de gezichtloze aspecten van de vrijheid . Want de grootste belemmering voor de vrijheid is; het volkomen gebrek aan inzicht , de onmogelijkheid van het individu voor wat het betekent werkelijk bevrijd te zijn van de eigen stommiteiten .Anders gezegd ; “De grootste vijand van je eigen vrijheid is de vertrouwde stupiditeit, de domheid,  van je eigen vaste niet te veranderen  gewoontes .”citaat Ludo! Daar in verandering brengen is niet de taak van de politiek . Die kan hoogstens voorwaarden scheppen. Vrijheid scheppen doe je door een kort geding tegen jezelf aan te spannen. Op basis van eigenbelang. Hoe raar dat hier ook klinkt. Omdat alleen een  humaan individu zijn eigen humanistische vrijheid kan scheppen of redden van zijn eigen untergang Dat is wat ik versta onder intuïtieve vrijheid ! De enige vrijheid waarin  volledig vrij-blijvend de ware creatieve levenskunstenaar zich dansend door en in  alles  openbaart.

Ludo