VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN(over de vaccinatieplicht)

Heeft de overheid een taak bij de opvoeding of mogen de ouders die voor het overgrote deel zelf bepalen? Het antwoord op deze vraag luidt al vanaf de invoering van de leerplichtwet op 1 januari 1901; Ja en nog eens ja. De overheid dient zorg te dragen voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Niemand uitgesloten. Ongeacht wat de ouders daarvan vinden geldt de leerplichtwet tegenwoordig tot de leeftijd van 16 jaar. Ook al zijn alle handen nodig om de oogst van het land te halen. Een argument van rond 1900 tegen de leerplichtwet uit de boerenstand, de traditionele achterban van het CDA is de meer waarde aan opbrengst door goed onderwijs niet bij brood alleen * uit te drukken.

Stel dat deze leerplichtwet niet zou gelden, ging het gemiddelde ontwikkelingsniveau onder de bevolking terug naar wat kenmerkend was voor de vroege middeleeuwen. Zakten wij in de eregalerij van meest ontwikkelde landen naar de beschamende laatste plaatst op de wereld ranglijst. De middeleeuwen door vele historici van naam gezien als een donkere tijd door het ontbreken van geschreven bronnen. Een tijd waarin nauwelijks iemand de lees- en schrijfkunst machtig was. Op wat monniken na. Zelfs een heerser als Karel de Grote (747- 814) zijn eigen naam niet schrijven kon. Een man overigens die zijn tijd vooruit ongetwijfeld als hij de keuze had gehad gekozen zou hebben voor een vaccinatie uit liefde voor zijn volk. Een tijd ook waarin de intellectuele, economische en technische vooruitgang op een laag pitje stond. Of op zijn best zich in duistere kloostergangen op een sukkeldrafje voortbewoog. Wetenschapsbeoefening op universitair niveau nog verre toekomst muziek was. Ruim 700 jaar* op zich zou laten wachten.

Nu zijn we gelukkig zover dat 12% van de bevolking met goed gevolg een universitaire studie achter de rug heeft. Ruim 20% een Hbo-diploma op zak heeft en in ieder geval 75% van de bevolking de ondertiteling voor doven en slechthorenden lezen kan. Of men ook volledig begrijpt wat wordt gelezen of dat wat het oog ziet het lichaam direct door de endeldarm verlaat moet een ander onderzoek door het CBS uitwijzen. Helaas blijven we door een groot aantal oorzaken nog zitten met 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat vraagt om collectief ingrijpen. Want alleen de inzet van de uit Argentinië afkomstige koningin Maxima werkt als de welbekende krokodillen traan op een gloeiende plaat .

Komende tijd wordt het nieuws ongetwijfeld  beheerst door de vraag of er wel of geen vaccinatieplicht moet komen. De cijfers over het toenemende aantal besmettingen geven daar aanleiding toe. Met een beroep op de grondwet zijn vooral de antivaxers fel tegen. De argumenten tegen kan men teruglezen op het internet.* Maar, is de vraag, botst dat niet met de zorgplicht die de overheid namens de meerderheid is toevertrouwd Nog een andere meer heikele vraag in verband hiermee; heeft de overheid ook niet de plicht de kinderen van de antivaxers  te beschermen tegen het gedrag van hun ouders? Tegen hun gebrek aan opleiding of als het gaat om infectie- ziekten de overdracht binnen de huiselijke kring te voorkomen. Een ingrijpen door instanties voor jeugdzorg, wat ook geldt bij het constateren van kindermishandeling. Hierin gesteund door de wet*. Wat volgens een oud en wijs spreekwoord altijd beter is dan wachten totdat wel of niet het natuurlijk genezingsproces inzet.

Nu kan men de bal maar één keer ergens leggen. Bij de ouders of bij de overheid. Zeker als men niet kan worden gezien als een team speler van dezelfde club. Toch verwachten dat iedereen over een voldoende dosis gezond verstand en hetzelfde opleidingsniveau beschikt is hetzelfde als hopen dat iedereen leert lezen door de Bijbel in zijn nachtkastje te bewaren. Of de hele dag  als een zombie naar zijn telefoonscherm te staren. Wishful thinking dus en op dromen alleen kan men geen beleid noch zorg bouwen. Zeker niet als zoals momenteel de dictatuur van de angst regeert.

Maar een  overheid die geen uitvoering durft geven aan de verplichtingen gesteld door de wet is   in mijn ogen verziekt door zijn eigen politiek. Wat door een gebrek aan institutionele daadkracht leidt tot een ziekelijke inperking van  mijn geestelijke vrijheid om op grond van wetenschappelijke bewijzen vrij te kunnen kiezen voor wat het beste en het gezondste voor mij en de samenleving   is. Toch ik besef ook; kiezen zeker voor het nieuwe en onbekende  kan pijn doen. Maar kiezen je verplichtingen na te komen heeft nog nooit iemand van zijn geestelijke vrijheid berooft.

Ludo

* niet bij brood alleen https://www.cda.nl/leden/publicaties/niet-bij-brood-allee

https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/wet-publieke-gezondheid*

Stichting van de eerste universiteit in de 7 provinciën die van leiden op 8 februari 1575

Argumenten tegen; https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article735&lang=nl

*https://www.pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/?gclid=EAIaIQobChMI_6yAy9vL9AIVgdV3Ch2UswStEAAYAiAAEgKdy_D_BwE