WAT BOER GEERT NIET KENT MOET HIJ TOCH MAAR EENS LEREN VRETEN

Het nieuws van alle dag is helaas te vaak een aaneenschakeling van min of meer bloedige gewelddadigheden. Hoe hoger het aantal doden , hoe groter het aantal liters vergoten bloed des te hoger de nieuwswaarde lijkt het wel, cynisch gezegd.

 (Behalve als onze nationale trots het schaatsen, waar een klein land denkt groot in te zijn , in het geding is dan dweilen we met zijn allen huilend en met de kraan open over het ijs omdat onze golden boy Sven Kramen verloren heeft van grootmacht Canada.De nieuwswaarde wordt dan bepaald door het aantal vergoten  Calimero tranen ).

Als dit geweld dan ook nog politiek gemotiveerd is of als de imam er vanaf de toren van de minaret toe heeft opgeroepen is het voor het journalistenvolk helemaal vrolijk smullen geblazen. Dan rollen ze als een op hol geslagen kudde koeien over elkaar heen om maar een primeur binnen te halen. Want wie als eerste met het rampzalige nieuws naar buitenkomt verdient er het meest aan. Het mechanisme van de vrije markt, de nieuwwaarde van andermans breed uitgemeten ellende en  verdriet, om je eigen tranen en miserabele omstandigheden voor even te kunnen vergeten. Het volledige artikel( 1000 woorden) vindt je op mijn blog uitliefdevoor.com, door scrollen naar beneden aan de pagina de inhoudsopgave

Onze obsessieve nieuwsgierigheid naar geweld en ons flirten daarmee aan de andere kant doet de vraag rijzen of het niet een soort danse macabre is met onze eigen angst als danspartner. Een uitdagen en een afstoten in een onbeheerste beweging. Dat flirten mag je wat mij betreft zien als een vorm van defensieve tolerantie.* Wij die als burgergemeenschap ons recht op het houden van een volksgericht hebben opgeofferd ten faveure van een groter goed. Het hogere doel van de nationale eenheid onder de bezielende leiding van een ongedeeld democratisch koningschap. Het individuele recht op weerwraak hebben we overgedragen in de handen van een onafhankelijke rechtbank. Zodat wij niet dagelijks hoeven leven in de angst voor een blauw oog , door dat we onze boze buurman tegen het lijf zijn gelopen. Toch leven wij ondanks al onze wetten en regels nog steeds in een diep gewortelde angst voor onbeheersbaar en oncontroleerbaar geweld. Natuurgeweld , de dreiging met oorlogsgeweld en geweld van georganiseerde criminele groepen binnen de samenleving. Geweld waar wij als individu en gemeenschap geen enkele andere raad mee weten als maar zo hard mogelijk terug slaan. Of de collectieve kop in het duinzand te steken.  Vergetend dat de reactie op dat geweld en blindheid steeds letterlijk een terugslag heeft op iedereen in de gemeenschap. Je kunt als land niet met een rood-wit gerande stok gaan lopen. Je andere wang toekeren heeft ook maar eenmaal zin, omdat je na de tweede klap geen blauwe ogen meer over hebt  om door de zwelling heen te zien wat er werkelijk aan de hand is.

Om deze geweldsspiraal te doorbreken moet je allereerst geloven in de goedheid van alle mensen. Ten tweede dat je tegenstanders mensen zijn en geen demonen zo als ze maar al te vaak door de media worden afgeschilderd. Met duivels wil geen weldenkend men in bed liggen of rond de tafel zitten. Het komt simpel weg neer op het volgen van de eerste wet in je eigen heilige boek;het nieuwe testament; Heb je vijanden lief gelijk je zelf. Een boodschap waar de westerse wereld al eeuwen lang Oost-Indisch doof en blind overheen gelezen heeft. En dat is vreemd, want als je eigen God de Vader je het je heeft gezegd waarom luister je dan niet?? Het is op de lange termijn namelijk in je eigen belang, waar op korte termijn dit collectief puberaal en recalcitrante gedrag alleen maar patronen kost..

Ten derde zij die zich direct of indirect schuldig maken aan het prediken en verheerlijken van geweld ten eerste de les lezen en wie niet horen wilt deze les op een andere wijze laten voelen.

Zo is naar mening Geert Wilders en zijn gedachtegoed verantwoordelijk voor de radicalisering onder moslimjongeren. Jongeren, die als alle jongeren gelijken kansen en toegang tot de arbeidsmarkt verdienen worden nu soms openlijk gediscrimineerd en achtergesteld met een verwijzing naar het veronderstelde criminele karakter van een kleine groep daarvan. Dat die Geert maar niet leert dat alle harde werkers en mensen met een baan zonder uitzondering naar kleur ras of geloof geen bommengooiers of terroristen zijn, maar keurige belastingbetalers, die voor hem zijn dik belegde boterham verdienen.Het is je eigen angst, die vijanden schept. Een angst waar je alleen van af kunt worden geholpen door je eigen fouten onder ogen te zien. De radicalisering binnen Europa** is een Europees probleem in de zin, dat de autochtone bevolking er deels zelf schuld aan draagt. Een door Nederlanders en soortgenoten geschapen vijandbeeld waaraan bij alle buitenlanders vooral van moslimhuizen aan gerefereerd wordt. Behalve zij die ten tijden van de tweede wereldoorlog onze imperialistische bondgenoten waren. Het is hypocriet om over landen, die de grootste koloniën bezaten te spreken als over menslievende democratieën , waarin iedereen recht van spreke heeft.

Het is geschiedkundig gezien een probleem, dat zichzelf oplost door een verdergaande integratie*** of door het respecteren van andermans cultuur door je eigen negatieve waarde oordeel op te schorten. Daar kunnen onafhankelijke media een bijdrage aan leveren. Maar onafhankelijke journalisten, die objectief verslag kunnen doen van wat er werkelijk speelt en werken voor een grote uitgeverij met aandeelhouders, dat bijt elkaar. Onafhankelijk journalistiek vraagt als het ware om journalistieke rechtbanken, gesteund door de staat, maar onafhankelijk daarvan. Het scheiden van de drie machten zo als in het gedachtegoed van de Franse filosoof Charles de Montesquieu*** moet en kan technisch gezien tegenwoordig ook worden uitgebreid met een vierde macht een vrije pers. Stuur heel Nederland elke dag een objectieve en beschouwende nieuwsbrief via het Internet en een app. Iets wat heel veel bomen het leven spaart behalve de hele hoge.

* de houding van een persoon in de psychologie waarin een feite onacceptabele toestand wordt geduld, omdat het altijd nog slechter kan. In deze houding wordt dit feit verdrongen door een gemoedstoestand van gespeelde vrolijkheid.

** De ” radicalisering” ,een westers begrip, binnen de Moslimwereld kent hele andere oorzaken, een schrijnende armoede , corrupte en dictatoriale door het Westen gesteunde regeringen. Maatschappelijke en economische tegenstellingen Een herbezinning op eigen waarden. Het ontbreken van een georganiseerde kerk binnen de Moslimwereld, waardoor elke imam de paus wordt voor zijn aanhangers. Om er maar wat te noemen.

*** Ik doel hier op de integratie van Mensen uit de voormalige koloniën en overzeese rijksdelen, waaronder de Molukken

****

Trias politica – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken. De oorspronkelijke verdeling, voorgesteld door John Locke, is die in wetgevende, uitvoerende en federatieve macht, waarvan de laatste de …

Horizontale … · ‎Verticale scheiding der … · ‎Werking · ‎Huidige situatie in België