WILLEMPIE!HOOR JE OVERAL.

Willem Engel; bron; Het Parool

WILLEMPIE; HOOR JE OVERAL!

Nee, Willem echt Willem niet vandaag.* Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen! Ga nu maar dansen met die intellectuelen. Misschien wil ik morgen, maar dat is nog de vraag. Neen! Willem echt Willem absoluut niet vandaag. Een iets aangepaste songtekst, ik weet niet meer van wie! Een oorwurm* die mij vanaf afgelopen dinsdag door het hoofd speelt. Na het gebral te hebben gehoord uit de mond van Willem Engel zelf; het Volk (hoofdletter) heeft zijn vrijheid terug! Bombastische woorden in de   overtreffende trap van mensen die zichzelf en hun ego het allerbelangrijkste vinden. Mensen die  als het hun direct aangaat van een muizenscheet een olifant keutel maken.’ Vrijheidsstrijders die als slachtoffers van vooral zichzelf  ‘nog niet eens het verschil  kennen tussen negatieve en positieve vrijheid.* Bij gebrek aan het laatste niet weten dat positieve vrijheid alleen door een regeringsvorm als fascisme en een  echte dictatuur beknot en gekneveld  kan worden. Zij het dan nog  met mate, gelukkig!

Dat onze parlementaire democratie om goed te kunnen functioneren twee belangrijke kenmerken heeft. ! Spreiding van de macht over zoveel mogelijk schijven. Waarbij het overigens niet de bedoeling is deze scheiding van machten tegen elkaar uit te spelen. En een tweede kenmerk; een tijdelijke onzekerheidsmarge, een ingebouwde twijfel door inspraak binnen het beleid en het systeem, die een voortdurende aanpassing aan de feiten  mogelijk maakt. Democratie valt beter te omschrijven met; een werk in uitvoering. Een werk waaraan door iedereen naar beste kunnen gewerkt moet worden. Wat nog veel te weinig gebeurd.  Democratie is dan misschien niet de   ideale regeringsvorm voor mensen met honger naar macht, maar wel de enige  met een garantie voor flexibiliteit.   De Waarborg dat iedereen een stem heeft.  Dat elke stem telt die een ander niet overschreeuwt.

Elk uur wordt mijn persoonlijke top 2 afgewisseld door het lied van André van Duin; Willempie. Dinsdag de dag dat de voorzieningenrechter in Den Haag de actiegroep ‘viruswaarheid’ gelijk gaf dat er onvoldoende juridische gronden bestaan binnen de huidige wetgeving voor een dergelijk ingrijpende maatregel als een avondklok. Dat deze maatregel een inbreuk op de vrijheid en het recht om zelf te beslissen betekend over op welk tijdstip je naar bed wilt daar ging de uitspraak niet over. Wat mij verbaasde in dit alles was dat zelfs de gewone media voortdurend spraken over een bom onder het hele corona beleid van de regering. Alweer grote woorden om het smalle  eendimensionale denken te verbloemen. Terwijl ik denk; corona maatregelen beginnen bij je eigen gezonde verstand gebruiken. Zelf het  initiatief nemen om daarmee smetteloos in te spelen  op de steeds veranderende situatie. Daar is geestelijke vrijheid voor nodig. Een idee van positieve  vrijheid dat ik in de woorden van Willem Engel mis.

Wat betekent in de praktijk nu die fel verfoeide avondklok voor de meesten? Dat iedereen van ons behalve voor hen met een geldige reden als werk sociale noodzaak, je hond uitlaten of een maaltijd bezorgen tussen 21.00 en 4.30 in zijn eigen onderkomen moet blijven. Over of je een geldige coronatest moet laten zien wanneer je uit logeren gaat bij je vriendin is nog niet gesproken. Over de noodzaak daartoe  mag geheel volgens mijn waarheid een onwrikbare rechter een uitspraak doen.

De spertijd ten onrechte zo genoemd door mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt duurt een half uur langer dan een kwart van de normale 24 uur. Een tijdsbestek dat door de meesten ook nog slapend wordt door gebracht. Op een onverbeterlijke minderheid van nachtbrakers na. De avondklok is vroeg genoeg afgelopen om in ieder geval de ochtendkrant van wakker Nederland (toeval?) tijdig in de bus te krijgen. En de bevoorrading van die winkelketens die omdat ze nog open mogen zijn top omzetten draaien. Doordat de bitterballen van Mora, Kwekkeboom kroketten en de condooms van Durex na negen uur

als  snack voor de lekkere trek voor de t.v. en in bed niet aan te slepen zijn. Zelden was dit land zo goed uitgeslapen en wakkerder om maar niet te spreken van onvervaard  dankzij deze avondklok.

Wat probeert de maatregel te voorkomen? Eenvoudig dat iedereen te pas en te onpas maar een feestje gaat lopen bouwen thuis of op allerlei illegale locaties. Samenscholingen en bijeenkomsten die nauwelijks te controleren zijn op plekken die niet voldoen aan de brandweer- of welke veiligheidsvoorschriften dan ook. Hele horden die elkaar lopen tongzoenen op een tijdstip dat er in veel gevallen  ook alcohol in het spel is. Mensen elkaar al knuffelend blijven besmetten. Het moet nog worden onderzocht, maar volgens mij heeft de avondklok ook een positief effect op het voorkomen van S.O.A.’s. Hoe zeiden ze dat vroeger; een druiper is geen spuiter! Wat  nu eindelijk wel moet worden voorkomen is dat het virus net zolang blijft rondwaren dat het of vanzelf uitdooft of meer voor de hand liggend  muteert in een Rotterdamse variant die stukken dodelijker is voor iedereen. Voor elke leeftijd en elk geloof. Waar geen vaccin meer tegen helpt. Zelfs niet voor mensen die net als Willem Engel in hun kuif zijn geprikt.

DEEL TWEE

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over een uitbreiding van de tijdelijke corona wet. Voorgesteld door het demissionaire kabinet. Rutte III Een extra paragraaf waardoor ook een middel als de avondklok hier binnen valt. De meerderheid lijkt hiervoor. 2-1 voor de regering in dit geval. Ze vangen namelijk 2 vliegen in één klap. Niet alleen blijft voor nu de avondklok tot zeker 2 maart van kracht, maar in de toekomst kan deze maatregel ook een stuk makkelijker worden ingevoerd. Het is dat ik niet zo paranoïde ben dat ik overal complotten zie achter elk kameel op het behang.   Toch zie ik het als een wel heel tactische manoeuvre van de regering wanneer ik op dezelfde manier denk dezelfde gedachtegang volg  als Jeroen Pols. Een advocaat van kwade zaken zou mijn schoonmoeder dol op roddelen  beweren.

Nu mag je juridisch gezien iemand zijn verleden hoe besmet ook niet eeuwig blijven nadragen. De zonden van de vader zijn niet die van de kinderen. Ongenuanceerd  gezien. Moet men zich voor de rechtbank beperken  tot de zaak die onder de hamer is. In het maatschappelijk verkeer gelden echter hele andere regels en wetten. Daar is de rechtstaat soms ver te zoeken. Discrimineert de ene helft gewetenloos de andere helft, zonder dat men daar als slachtoffer bezwaar tegen kan aantekenen. Er een Engel naar kraait. Daar geldt nog steeds; eens een dief altijd een dief. Een vooroordeel of een juiste uitspraak. Afhankelijk van de vraag of het tegendeel wel of niet bewezen wordt. Wat eigenlijk nodig zou zijn, omdat de rechter geen advocaat van niet geheel onbesproken gedrag kan wraken. Daar hebben we columnisten voor nodig.

In elk geval voorkomt de regering door de urgentie, met dank aan viruswaarheid, een uitgebreid debat dat anders enkele weken geleden plaats had gevonden. Waarvan de uitkomst toen nog niet zo zeker was. Nu is de zaak in stappen ingevoerd. Zo werkt viruswaarheid ‘ongewild mee aan een grotere rechtszekerheid. Zij het alleen voor juristen en niet voor mij, de gewone man. Terwijl zij juist streven naar het deels opheffen van deze rechtsstaat. Daarom bedankt Willem bedankt op de wijs van het geflopte koningslied.

Ludo