YOUP DE NICHT, DIE ALLEEN MAAR ZWARTE INKT PIST

Houd ik van de” cabaretier” Youp van het Hek ? Een vraag waarop ik niet zo snel een antwoord klaar  heb. Van huis uit ben ik niet zo een gladradde prater als Youp, meer het bedachtzame type. Het duurt wel even voordat ik op gang kom. Gelukkig ben ik naar  beste weten, maar wie ben ik in de ogen van de verdwaasden,  geen  pisnicht noch stam ik af van dat curieuze woord uit Amsterdam, dus van de man persoonlijk in den dikke lijve hoef ik zo wie zo al niet te houden. God zij dank ! Maar van zijn humor dan is de volgende vraag?  Is die misschien de moeite van het vinden van een antwoord waard ? Laat mij mij voor even rustig mogen  terugtrekken in het klooster van onze moedertaal om in dat conclaaf tot de juiste afweging te geraken.  Om een zo kies mogelijk  antwoord voor de kiezen te kiezen dat mijn gevoelens het best kan verwoorden. Niet dat ik iemand beledig of dat iemand  het onnodig hard voor zijn kaken  krijgt! Een heer van mijn taal stand pareert en schermt alleen met zelfbedachte vlijmscherpe opmerkingen. Diepe inzichten in de menselijke natuur.  Fijnzinnig en fijnmazig  taalgebruik.   Zo een heer  maakt nimmer gebruik van de zo makkelijk te hanteren  botte bijl . Dit is mij zo door de Jezuïeten tot mijn  eeuwig zielenheil bijgebracht. Een echte ridder erkent de waardigheid van zijn tegenstander en voelt deernis als deze verslagen is. Dit  naar  de edele woorden van sir Ivanhoe.  Zo echter niet de hansworst* Youp van de makkelijke grote Bek.

Laat ik voorop stellen dat ik niet zo snel een Nederlandse schrijver, poëet of columnist voor de P.C. Hoofdprijs zal aanbevelen noch voordragen, die welgeteld maar 3 woorden in zijn vocabulaire of zakwoordenboek  heeft . De woorden pisnicht, teefje en graaien. Het laatste is iets wat dhr. Y.van achteruit zijn Nek vanuit zijn riante grachtengordelwoning natuurlijk nooit hoeft te doen.Hij kan als de  zaterdagsezel des vaderlands al mee-eten uit de dagblad ruif.  Zijn domme toehoorders en enthousiaste aanhangsels betalen voor hem de overige  restjes van de tol van de roem. Dat deze roem tot een dergelijke taalarmoede heeft geleid kunnen we Youp niet kwalijk nemen. Dat Youp tot zijn eigen kees  hondje is verworden, dat maar een kunstje kent,valt dit vuilnisbakje niet aan te rekenen.  Hij ons keffertje weet of kan niet beter als vervaarlijk grommen en blaffen op bevel. Zo kan een klein pikeneesje  zich nog een hele pitbull wanen. Had onze publieksbeffer maar niet zo gehoorzaam naar zijn baasje moeten luisteren in de angst de liefde van het canaille te verliezen. Natuurlijk zou onze Youp net als de grootmeester van de verstilling en echte humor de meester van de lieve en menselijke lach Freek de Jonge ook wel eens zijn toehoorders tot een moment van bezinning willen manen. iets wat daarvoor nodig is heeft onze lieve Heer  aan  Youp als de hufter van het cabaret niet gegeven. Heel even voor een moment zijn eigen grote bek dichthouden en de toehoorders zelf het denkwerk laten verrichten. Hij ontbeert daarvoor een innerlijke rust naast een fijn ontwikkeld dichterlijk gemoed. De kunst van de stilte, waarin de stilte alles zegt. Youp is namelijk altijd bang, dat zijn toehoorders zijn grap niet zullen begrijpen. Indirect is hij voortdurend  bezig alles maar dan ook alles uit te leggen Eigenlijk is onze Youp achter al zijn branie een heel bang keffertje gebleven, Een zielig asiel hondje dat door zo hard mogelijk te blaffen probeert te bewijzen, dat hij de sterkste is.Dat hij alle aandacht toch ook echt verdient.  Dat maakt die hele dikke Youp van het Hek niet meer als een zielig wedstrijd hondje. De hazewind van de domheid om het zo te benoemen. . Zijn stijl is al jaren niet meer als de vuilspuiterij en het trappen in de onderbuik van de ongeletterde straatvechter. Iemand die zichzelf niet wil laten kenen en ons daardoor nooit een spiegel voorhoudt. Een reflectie die ons  in de gelegenheid stelt om via  Youp en zijn misère ook om onszelf  te lachen. Youp spiegelt ons geen zelfreflectie voor , maar roept op tot een lynchpartij van zij die zich in het openbaar niet kunnen verdedigen.

Het is dan ook een gotspe dat er mensen zijn die dit nog niet door hebben,  hem na al die jaren nog steeds een opgewarmd hart toedragen. Deze mensen zou ik zeker niet op hun ruitjesbroeken intelligentie durven testen. Bang als ik ben dat de hockey score van dergelijke knuppels iets wat zal tegenvallen of met andere woorden alleen valt uit te drukken in diep rode cijfers. De kleur van een schaamte, die nooit meer voorbij gaat. Dat als je dit cijfer vermenigvuldigt met de nul, die Youp in wezen is je nog heel veel woorden te kort komt om dit gebrek aan goede smaak en medegevoel aan te vullen. Maar gelukkig voor zijn vaste kern van supporters maak dat weinig uit, dat zijn toch al mensen die al moeite hebben om met twee woorden te spreken. Die uit morele lafheid liever een ander laten zeggen wat zij op hun door alcohol verrotte lever hebben. Die bij de woorden pisnicht graaien en teef meteen naar een ander wijzen , omdat ze nooit doorhebben, dat ze daarmee ook zelf in den zeik worden genomen doordat ze letterlijk scheel zien. Iets wat gewoonlijk niet leidt tot een visie die verder reikt als de neus en grote bek van Youp voor de Gek lang is. Als ik Youp was zou ik maar heel snel mijn naam veranderen. Want er komt een dag, dat alle weldenkende mensen hem zullen nawijzen als de nicht, die alleen maar zwarte inkt pist.

Ludo   10-02-2018

Ivanhoe (roman) – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivanhoe_(roman)

Ivanhoe is de aanzet geweest voor een geheel nieuw genre namelijk de historische roman. Daarna verschenen er in Europa romans als “De Leeuw van Vlaanderen” van Hendrik Conscience, “De schaapherder” van Jan Frederik Oltmans, “Robin Hood le proscrit” en “De drie musketiers” van Alexandre Dumas père. Het zijn …

* hansworst middeleeuwse nar figuur.