ZEKERIGHEDEN!

bron volkskrant

Ik weet zeker dat het is zo als het is, want mijn gevoel zegt me dat het zo is en mijn gevoel heeft me nog nooit bedrogen. Wat van jou niet gezegd kan worden. Mijn gevoel weet altijd voor de volle 100% dat het zo is, omdat ik het anders niet zo gevoeld had. Een ontologische redenering. En de onbarmhartige pseudologia die door mijn vriendinnen vroeger werd gebruikt om mij terecht te wijzen. Waarbij deze lieftallige kenaus vergaten dat de meeste gevoelens net zo als de emoties waarop ze stoelen absoluut(waar) zijn voor diegene die ze voelt. Absoluut in de zin dat er geen twijfel over kan bestaan. Geen discussie over mogelijk is anders dan in de langdradige en kinderlijke vorm van welles nietes. Waarbij haar welles altijd aan het langste eind trekt. Een manier van redeneren  die tegenwoordig  door steeds meer  mensen die vooral vertrouwen op hun gevoel wordt gehanteerd. Maar ook een cirkelredenering en daarmee een drogreden, omdat een bewijs niet mag terug verwijzen of steunen op een aangenomen, maar niet te bewijzen oorzakelijkheid. Een oorzakelijkheid waarvan de kwaliteit noch de kwantiteit door tweede of derde te onderzoeken of te doorgronden valt. In dit geval het gevoel, waarmee niet of nauwelijks  met alleen het gebruik van  je gezonde verstand te redeneren valt. Waardoor het lijkt of het Yin (het vrouwelijk principe in het Taoïsme) in deze tijd de overhand neemt.

Deze ontologische redenering staat aan de basis van zowel het godsbewijs, het geloof in een almacht als de nodige complottheorieën. Die zich ook met macht en onmacht bezig houden. Het kan zo gek niet zijn of er is wel iemand die erin gelooft zonder van zichzelf te kunnen geloven of te willen beweren dat hij of zij gek is. Het bewijs voor deze stelling wordt gevonden in de geloofsinhoud van allerlei godsdiensten en ook bij complottheorieën. In dat opzicht ontlopen de godsdienst en het geloof in politieke en maatschappelijke wanen elkaar nauwelijks. Toch is er een kardinaal verschil. De godsdienst kan beschouwd worden als een positieve complottheorie, een tot redding van de mensheid gebaseerd op een positieve heilsverwachting. In tegenstelling tot de nu populaire complottheorieën die vooral gekenmerkt worden door een uiterst negatieve invalshoek. De waan dat allerlei geheime groeperingen bezig zijn de macht naar zich toe te trekken. Voor de godsdienst is de grootste vijand van mens de mens zelf. Voor iemand die geloof hecht aan complottheorieën is dat de ander.

de eedaflegging; Rembrandt; Rijksmuseum

Nu zul je mij niet horen beweren dat samenzweringen niet kunnen bestaan. Ze zijn in de geschiedenis herhaalde malen voorgekomen. Er zit echter een wezenlijk verschil in het aantonen van een samenzwering als eindconclusie na een langdurig onderzoek op basis van een totaaloverzicht . Of het blind er van uitgaan, het klakkeloos aannemen dat de ellende in de wereld zonder meer valt toe te schrijven aan het een of andere duistere complot. Het verschil zit hem vooral inde manier van generaliseren, en het kennisniveau, zeg maar de kwaliteit en de kwantiteit, van de twijfel en het wantrouwen. Naast de persoonlijke kwaliteiten en integriteit van de onderzoeker en zijn methoden als wetenschapsbeoefenaar.

Eigenlijk is het tragisch maar het gros van die waandenkbeelden ventileert vooral een existentiële angst en eenzaamheid. Het op de buitenwereld geprojecteerde onvermogen op een creatieve manier vorm en richting  te geven aan je eigen volwassen leven als het gaat om denken en voelen. Daarom heb ik als diep sociaal mens ook een intens gevoel van medelijden met al die antivaxers die zweren bij dit soort pseudowetenschappelijke theorieën. Denken dat big farma ze als hun karma naar het leven staat.

Ik denk dan ook dat we ter bestrijding van de polarisatie en omdat we toch geld overhouden voor goede doelen door de lockdown naar goed Hollands gebruik beter een geldinzamelingsactie voor ze kunnen starten. Doneren kan iedereen die zich al beschermd weet door 3 prikken op giro 20212022192 ten bate van de slachtoffers van hun eigen milieu. Dat al zij die nog niet gevaccineerd zijn een geheel verzorgde reis naar Terschelling krijgen aangeboden voor onbepaalde tijd  of een wintersport vakantie van 3 maanden naar Tirol. Het schijnt dat het wintersportverblijf van de koninklijke familie in Lech , een 5 sterren accommodatie nog beschikbaar is. In de hoop dat dan eindelijk een frisse wind door die hoofden  gekroond of niet gaat waaien. Een wind nodig om al die spookdenkbeelden voorgoed de wereld uit te helpen te beginnen in Nederland. Waar anders nietwaar! Want zijn wij  met zijn allen niet het eigenzinnigste volk op aarde? Wat in deze tijd zowel een  positieve als een  negatieve test voor onze vrijheid  is.

Ludo 5-01-2022