Zou jij betalen om je mening te mogen uiten ?

Zou jij betalen om je mening te mogen uiten ? Toch moet je wel betalen om naar de uiting van een mening van bijvoorbeeld muzikanten te mogen luisteren. Muziek is naast vele andere dingen ook  een mening. Een  muzikale opvatting, omdat zij oproept tot gevoelens van empathie en te verwoorden emoties bij de luisteraar, die daar gevoelig voor is. Een mening, die je kunt delen. Musici zijn op hun best de vertolkers van dat wat leeft onder hun generatiegenoten.

Mening – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mening

De vrijheid van meningsuiting behoort tot de fundamentele vrijheden c.q. rechten van de mens. Een onderdeel ,dat daar rechtstreeks uit voortvloeit is het recht te mogen luisteren naar wat jij wilt. Dit recht kan en mag niet belemmert worden.

Spotify de gratis muziek streamer is in Amerika, waar anders!!!, aangeklaagd door een muziek uitgever voor een bedrag van ( schrik niet )1.3 miljard dollar. Waarom moet je in deze tijd van talloze bijna gratis mogelijkheden zo veel betalen voor deze vorm van communicatie ?? Kan een muziekuitgever bepalen welke mening jij mag horen??

Spotify zou willens en wetens te weinig auteursrechten hebben betaald over muziek van Janis Joplin , the Doors, Tom Petty , the black Key en anderen. Ze hebben nota bene wel betaald!! Nou ben ik niet bekend met al deze werken, maar de muziek van Janis Joplin en the Doors behoort wat mij betreft tot het collectieve geheugen van een hele generatie. Het is van de zotte , dat over nummers , die wij hebben verkozen om tot geliefd bezit van ons allen te behoren, ten eeuwige dagen auteursrechten moeten worden betaald. Niet aan de musici zelf, maar aan commerciële aasgieren.

Het wordt hoog tijd, dat ook muziek gaat behoren tot  de erf schatten van de wereld, tot die van alle mensen.Tot het  onontvreemdbaar cultureel erfgoed. Dat gratis moet zijn, omdat het behoort tot het cultuurbezit van ons allen. Een bezit aan eigenheid dat voor iedereen zonder uitzondering toegankelijk moet zijn. Zo kan het alles delen met iedereen , het idee waarop de sociale media drijven, uiteindelijk zijn enige echte en meest gewenste vorm krijgen.